Публикации

Показват се публикации с етикета Infection

Инфекция : БРТ

Изображение
Биорезонансна програма за спешна помощ при инфекции

При инфекции : БРТ при първична, вторична и третична инфекция

Изображение
Биорезонансен комплекс при инфекции : БРТ при първична, вторична и третична инфекция