Пропускане към основното съдържание

Публикации

Показват се публикации с етикета Мишин

ВАЖНО

Всички матрици на Гаряев, биорезонансни файлове и звукови копия на лекарства публикуваме единствено в нашите 
Телеграм група https://t.me/wavegenetix и Telegram канал https://t.me/vbrt369

VBR технология (Vortex bioresonance)

 Технологията VBR се състои от две части : 1. Хардуерна част. Генераторите на бобини/намотки на Мишин добавят възможност за модулиране на високочестотен сигнал (приблизително 300 kHz) с нискочестотен аудиосигнал, съдържащ терапевтична информация. Такъв сигнал може да бъде записан под формата на аудиофайлове, например камбанен звън, матрици на Гаряев и други.  Високочестотният сигнал на бобината или тора прониква дълбоко в тъканите на тялото и е идеално средство за доставяне там на лечебната информация на модулиращия сигнал. По този начин се мултиплицира ефектът на мишинската намотка/тор, които сами по себе си имат мощно терапевтично въздействие.  Също така специално за VBR е разработена оригинална схема за включване на тора в квадратура, наречена Tor INI, която работи много добре с VBR.  Схемите на такъв генератор и файловете за изработване на платките могат да бъдат изтеглени от хранилищата. 2. Софтуерна част. Разработен е софтуер за синтез на терапевтични файлове за генериране на ау