Матрица на Гаряев - лекарство срещу депресия и апатия 852 Hz

Матрица на Гаряев - лекарство срещу депресия и апатия 852 Hz


Медитация Чувство на любов и порядък 

Същинската матрица започва в след 12:36
Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис