Отказване от алкохола : БРТ

Биорезонансен комплекс за отказване на алокохола. 

Намаляване на пиенето на алкохол. Слуша се по един път на ден, минимум 21 дни
Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис