Антисептик : БРТ

Биорезонансен комплекс с антисептично и противовъзпалително действие за лечение на повърхностни, локални и други възпалителни състояния 


Автор на матриците Anton Matrix Lab


Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис