Словото на Мирния Воин - Игорь Горюшински

 

Словото на Мирния Воин


Аз съм армия от един човек
Всеки, който е до мен
Може да падне, ако се откажа.

Аз и само аз съм отговорен за това
Как ще растат и се развиват децата ми
Аз и само аз ще бъда отговорен за действията си пред  лицето на Създателя.

Поемам отговорност за всичко, което ще се случи в следващия ден.
Аз и само аз съм отговорен за поведението си в лицето на този, който се появява на пътя ми.

Защото всеки, който ми се изпречи, е изпратен от Създателя да ме научи на нещо.
Разчитам само на Създателя, защото той няма други ръце освен моите.

И аз съм армия от един човек.
И всички, които са до мен
Може да паднат, ако се откажа.
И хванати за ръце, никой от нас няма да падне
Защото всички ние сме единици, създадени от Създателя.
И докато се държим за ръце, ние творим.

И моята свобода на избор е моя отговорност
За себе си, за моите деца, за моите родители.
И ще направя всичко, така че ръцете ми да са във властта на Създателя

И Създателят е в сърцето ми през всичките дни, докато то бие.
И когато спре да бие, тогава ударът му ще продължи в сърцата на хората около мен.

Аз съм армия от един човек
Всеки, който е до мен
Може да падне, ако се откажа.

И хванати за ръце, никой от нас няма да падне
Защото всички ние сме единици, създадени от Създателя.
И докато се държим за ръце, ние творим.

Нека е така винаги и завинаги.

Превод : Катя Петкова


...

Молитва Мирного Воина

Я армия из одного человека
Каждый кто рядом со мной
Может пасть, если я опущу руки.

Я и только я отвечаю за то, 
Как будут расти и развиваться мои дети
Я и только я буду отвечать за свои действия перед лицом Творца.

Я беру на себя ответственность за все то, что произойдет в дне грядущем.
Я и только я несу ответственность за своё поведение перед лицом того, кто появляется на моем пути.

Ибо каждый, кто попадается на моём пути, послан Творцом, чтобы научить меня чему-то.
Только на Творца полагаясь я, ибо у него нет рук иных, кроме двух моих.

И я армия из одного человека.
И каждый кто рядом со мной
Может пасть, если я опущу руки.

И взявшись за руки, никто из нас не падет
Ибо все мы единицы, созданные Творцом.
И пока мы держимся за руки, мы соТворяем.

И моя свобода выбора, это моя ответственность
За себя, за детей, за родителей. 
И я все сделаю для того, чтобы руки мои были во власти Творца

И Творец есть в моем сердца все дни, пока оно бъется. 
А когда оно перестанет биться, то стук его продолжится в сердцах окружающих меня.

Я армия из одного человека
Каждый кто рядом со мной
Может пасть, если я опущу руки.

И взявшись за руки, никто из нас не падет
Ибо все мы единицы, созданные Творцом.
И пока мы держимся за руки, мы соТворяем.

Да будет так во веки веков.

Игорь Горюшински

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис