Бързо нормализиране на кръвно налягане (БРТ)

Биорезонанс за бързо нормализиране на кръвно налягане 


Автор на рисунката : Лейя (Оксана Грачёва)

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис