Ликогала (слузеста гъба) : БРТ комплекс

Биорезонансен комплекс при ликогала

(слузеста гъба, слузеста плесен, миксомицети)

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис