Славянски амулет Валкирия : Матрица на ГаряевСлавянският амулет Валкирия предпазва своя притежател, като намалява отрицателната енергия по време на битка. Знакът на уморения воин даваше вяра, че в крайна сметка той със сигурност ще се върне при семейството си и животът отново ще стане гладък и премерен. 

Днес значението на символа на валкирията е по-скоро защитно. Той може да се използва от членове на различни професии, свързани с риск за живота. Символът помага за укрепване на духа, дава кураж, предпазва от негативна енергия и нежелани събития. 

Славянският амулет Валкирия насърчава силен характер и увереност в постигането на целите. Валкирия, амулет - символ, чиято стойност е трудно да се надцени. Славянските рунически амулети все още имат силата на цялото славянско племе. Племенните корени дават защита и сила на славянските народи. 

Магически амулет Валкирия, един от най-мощните амулети. 

Той дарява притежателя си с четири аспекта на свещена сила - мъдрост, благородство, чест и справедливост. Този амулет обаче даваше същите качества и на кастата на воините. То ги правеше непобедими, силни и мъдри. Затова амулетът може да бъде носен от всеки, с него той ще получи магическата сила на непобедим воин и човек на честта. Силният амулет Валкирия дава мир, спокойствие, способността да се постигне целите си, отивайки към нея най-краткия победен път.

Валкирия, дава на собственика си качествата на велик воин, като същевременно изглажда всякаква войнственост и агресия. Въпреки че далеч не е мирен символ, като талисман той осигурява защита и победа още преди началото на военните действия. 

Човек, който притежава амулет Валкирия, волю-неволю предизвиква чувство на уважение и респект у другите, признаване на неговите достойнства и отлични качества. Не му се налага да доказва, че е достоен да ръководи някоя кауза, а му се доверяват и той е съгласен с водещата си роля. 

Докато носителят на този силен магически символ върви по пътя на честта, всички пътища ще бъдат отворени пред него, тайните врати ще се отварят лесно и пътят му ще бъде прав и светъл. Талисманът ще ви помогне да успеете лесно дори там, където другите може да се провалят.Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис