Антиболка : БРТ при силна болка

Биорезонанс за спешна помощ при силна болка (включително и следоперативна)
Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис