Капчица Роса : БРТ за утринна свежест

Капчица Роса : БРТ за утринна свежест. Активираща и енергизираща биорезонансна програма


Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Матриците на Гаряев : Изчистване на организма и квантова детоксикация на дивана