При ниско кръвно налягане : БРТ Хипотония

Биорезонансен комплекс за спешна помощ при ниско кръвно налягане (хипотония)
Артериалната хипотония е синдром на ниско кръвно налягане, характеризиращ се с постоянно систолично (горно) кръвно налягане под 100 mmHg и диастолично (долно) кръвно налягане под 60 mmHg. В по-напреднала възраст атеросклеротичната артериална хипотония, дължаща се на загубата на съдов тонус поради атеросклеротични промени, възниква на фона на съдови лезии с атеросклероза. Поради многофакторния характер на това състояние артериалната хипотония е обект на изследване в клиничната кардиология, неврологията, ендокринологията и други клинични дисциплини.

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис