При болки в стомаха : БРТ

Биорезонансна програма за спешна помощ при болки в стомаха
Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Матриците на Гаряев : Изчистване на организма и квантова детоксикация на дивана