Дълъг път : БРТ за концентрация при шофиране

Биорезонанс за концентрация при шофиране 


Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис