При разтегнато и разкъсано сухожилие : БРТ

Биорезонансен комплекс при разтегнато и разкъсано сухожилие. Включена е и БРТ програма за възпалено сухожилие 


Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис