При възпаление : БРТ с противовъзпалителен ефект

Биорезонансен комплекс при възпаление. БРТ с противовъзпалителен ефект
Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис