Гастро-езофагеална рефлуксна болест : БРТ ГЕРБ

Биорезонансен комплекс при Гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) 

Да се слуша 2-3 пъти на ден

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис