Макулна дегенерация : БРТ

Биорезонансна програма при Макулна дегенерация.

Да се слуша няколко пъти на ден и няколко пъти подред (5-6)Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис