BioGeometry - БиоГеометрия

Как сами да си направите устройство за подобряване на здравето - биосигнатура ?


И като го направите веднъж и го поставите в рамка за картина (без стъкло), човекът, чиято снимка ще бъде в центъра на изображението, ще бъде постоянно изцеляван и излекуван. Този образ е подарък за човечеството от великия архитект Ибрахим Карим. В това изображение той събира всички лечебни биосигнатури и създава носеща вълна (комбинация от седем L форми - което дава полезна хоризонтална вълна "отрицателно зелено"). Излъчвателят на биосигнали се използва за свързване на биосигналите с човешката енергийна система. Когато всеки модел влезе в резонанс със съответната форма на енергийния поток в тялото, хармонизираната форма на биосигналите балансира енергийния поток в енергийната система на тялото. 

От двете страни на излъчвателя са разположени множество биосигнали, подредени в кръг. В центъра има празно място, предназначено за снимка. Тъй като снимката съдържа енергийната информация на индивида, тя може да се използва за влизане в резонанс с биосигналите. По границите на излъчвателя се намират 7 биогеометрични Г-образни форми. които засилват тази връзка. 

За да използвате излъчвателя, разпечатайте го в подходящ мащаб, поставете снимката в центъра с помощта на двустранно тиксо и го окачете в дома си (можете също така да добавите снимката в цифров вид с програма като Photoshop или PowerPoint, преди да я разпечатате). Излъчвателят ще работи, дори ако снимката не е най-новата. Не е препоръчително да ламинирате, покривате или поставяте излъчвателя в кутия. Веднъж дневно избърсвайте праха от излъчвателя. Можете да намерите повече информация за изследванията и доказателствената база на Ибрахим Карим в интернет

BioGeometry	BioSignatures Emitter

N.B. НЕ е необходимо да отпечатвате описанието на биосигнатурата отстрани на изображението.

Сваляне на оригиналния файл от тук 

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис