Изтриване на мислите : БРТ

Биорезонансен комплекс Изтриване на мислите БМ 

След тази програма имате усещането, че главата ви е "празна". Честота от 40 Hz осигурява оптимално синхронизиране на импулсната активност на невроните, участващи във формирането на образи и поддържането на съзнанието. Има настроение за продуктивна дейност и отхвърляне на смущаващите мисли. Програмата започва с честота 40 Hz, намалява до 10-12 Hz и за кратко остава на тази честота. След това честотата постепенно се повишава до 40 Hz, а активността приключва също при 40 Hz. Средната честота на модулация на микровълновите излъчватели е избрана в диапазона от 420 до 470 Hz с постепенен преход към честота от 196 до 200 Hz. Алтернативен вариант за използване на комплекса "Изтриване на мисли" на фона на прилагането на техниката за премахване на негативните психотравматични нагласи. 

Препоръки 

Изберете неприятно смущаващо събитие и се концентрирайте върху даден остър епизод, неприятно съобщение или неприятно действие. Активирайте програмата за изтриване на съзнанието, затворете очи, влезте в атмосферата на неприятното събитие и започнете да практикувате. Това може да бъде повтаряне (на глас или мислено) на едни и същи обидни или травмиращи думи или фрази или преживяване на едно и също травмиращо събитие отново и отново. Важно е да си дадете свободата да реагирате емоционално и да се справяте спокойно с неприятните усещания, като например натиск в слепоочията, стягане в гърдите, гъделичкане в гърлото и т.н. Негативната програма бързо ще намалее поради монотонността и до края на сесията, обикновено от 20 минути до 1 час, дискомфортът ще изчезне. Тя е заменена от бодрост, сила и енергия. В случаи на силен стрес действието може да се повтори няколко пъти, ако стресът не е отшумял.

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис