FEARSTOP - При страх, панически атаки и страхови неврози + 852 Hz : БРТ v.3

Биорезонансен комплекс при чувство на страх, панически атаки и страхови неврози + 852 Hz
Нова версия с допълнени честоти

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис