При глисти (хелминти) : БРТ

Биорезонансен комплес за изчистване на глисти, хелминти, нематоди и други чревни паразити

Хелминти или глисти са паразитни червеи, които засягат животни, включително хора. Веднъж заразени, те причиняват увреждания на различни органи и засягат метаболизма. Заболяването, причинено от хелминти, се нарича хелминтоза.Хелминтозата е широко разпространена в целия свят. В Европа например се смята, че всеки трети жител е заразен. 

Известни са повече от 280 вида хелминти, които могат да паразитират в човешкото тяло. 

Глистите са паразити, тъй като живеят за сметка на друг организъм, който се нарича гостоприемник. Те се приспособяват към гостоприемника и получават хранителни вещества от него, например кръв или хранителни вещества, които попадат в червата по време на храносмилането.

По време на жизнения си цикъл паразитните червеи преминават през три основни етапа на развитие: яйце - ларва - зрял индивид. Те могат да се образуват в рамките на един организъм или да се редуват между няколко различни организма. В този случай се говори за междинни и крайни гостоприемници на паразита. В тялото на междинния гостоприемник той обикновено се развива от яйце до ларвен стадий. Едва след това тя навлиза в тялото на крайния гостоприемник. Първичен гостоприемник е този, в който живее полово зрялата форма на паразита.

Хелминтите могат да бъдат кръгли или плоски червеи. Кръглите червеи са представени от нематоди. Плоските червеи, или платихелминти, включват тении (цестоди) и смучещи червеи (трематоди).

Механизми на предаване на хелминтози

Човек се заразява с хелминти, когато яйцата или ларвите на паразита попаднат в организма. Това може да се случи по няколко начина.

Консумация на храни или напитки, случайно замърсени с патогена (напр. неизмити ягоди от леха, върху която е паднала почва с яйца на хелминти);

  • консумиране на месо или риба, които са заразени с ларви;
  • поглъщане на храна, която е била заразена с патогени;
  • случайно поглъщане на междинни гостоприемници (напр. мекотели).

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис