Силата на земята : БРТ за заземяване

БРТ програмата "Силата на Земята" синхронизира всички основни биофизични процеси на различни нива. 

Тя се използва при заболявания с неуточнена диагноза или сложна етиопатогенеза, включително алергии, интоксикации, изгаряния, бронхиална астма и астения. Във фазата на рехабилитация след травми, операции и различни заболявания. 

Програмата е много ефективна при вертебробазиларна недостатъчност. Използва се както като превенция, така и като неразделна част от коригиращи комплекси за всички видове патологии.

Прилага се за дълъг период от време веднъж дневно.

Свали оригиналният файл Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

Тридемия от Биомедис