Пропускане към основното съдържание

Терпени : Terpene - GMA

Терпените са ароматни съединения, които се срещат в много растения, въпреки че много хора обикновено ги свързват с канабиса, защото растенията канабис ги съдържат във високи концентрации. В следващата статия ще научите какво представляват терпените и какво въздействие имат върху здравето ви.

терпени


Какво представляват терпените?

Терпените са ароматни съединения, създават характерния аромат на много растения, като коноп, бор или лавандула, както и на свежа портокалова кора. Ароматът на повечето растения се дължи на комбинация от терпени. В природата тези терпени предпазват растенията от изяждане от животни или привличат насекоми опрашители.

Някои терпени играят защитна роля в растението, като му помагат да се възстанови след увреждане; други действат като част от имунната система на растението, като потискат инфекциите.

Терпените са най-големият отделен клас съединения, открити в етеричните масла, наричани още изопреноиди. Терпените са съставени от изопренови молекули. Изграждащият елемент е петвъглероден изопренов блок. Терпеновите въглеводороди имат молекулна формула (C5H8)n; където n определя броя на участващите единици.


Влияят ли терпените на хората?

Много терпени са биологично активни, което означава, че могат да оказват въздействие върху организма. Този ефект ще варира в зависимост от концентрацията на самия терпен и начина, по който човек го използва.

Тъй като терпените произвеждат ярки аромати, те са в основата на много етерични масла и са неразделна част от много алтернативни терапии, като например ароматерапията. Вдишването на ароматите на определени растения и етерични масла може да повлияе на настроението и нивата на стрес на човека.

Съществуват много медицински изследвания върху изолираните терпени, а някои от тях може дори да имат медицинско приложение. Проучванията върху химико-биологичните взаимодействия отбелязват, че много терпени са показали благоприятно въздействие върху организма и могат да служат като алтернативна медицина или дори терапия


Коментари

 1. Терпены – это ароматические соединения, содержащиеся во многих растениях, хотя многие люди обычно связывают их с каннабисом, потому что растения каннабиса содержат их в высоких концентрациях. Далее в статье вы узнаете какие бывают терпены и какое влияние они оказывают на ваше здоровье.

  Что такое терпены?
  Терпены, ароматические соединения, создают характерный запах многих растений, таких как конопля, сосна или лаванда, а также свежей апельсиновой корки. Аромат большинства растений обусловлен сочетанием терпенов. В природе эти терпены защищают растения от поедания животными, либо привлекают насекомых – опылителей.

  Некоторые терпены играют защитную роль в растении, помогая ему оправиться от повреждений; другие действуют как часть иммунной системы растения, подавляя инфекции.

  Терпены – самый большой одиночный класс соединений, обнаруженных в эфирных маслах, также называемых изопреноидами. Терпены состоят из молекул изопрена. Строительный блок представляет собой пятиуглеродный изопреновый блок. Терпеновые углеводороды имеют молекулярную формулу (C5H8)n; где n диктует количество количество вовлеченных единиц.

  Влияют ли терпены на людей?
  Многие терпены биологически активны, а это значит, что они могут воздействовать на организм. Этот эффект будет варьироваться в зависимости от концентрации самого терпена и того, как человек его использует.

  Поскольку терпены производят яркие запахи, они составляют основу многих эфирных масел и являются неотъемлемой частью многих альтернативных методов лечения, таких как ароматерапия. Вдыхание ароматов некоторых растений и эфирных масел может повлиять на настроение человека и уровень стресса.

  Существует множество медицинских исследований по изолированным терпенам, и некоторые из них могут даже найти свое применение в медицине. Исследования в области химико-биологических взаимодействий отмечают, что многие терпены продемонстрировали благотворное воздействие на организм и могут служить альтернативной медициной или даже терапией

  ОтговорИзтриване
 2. Сибирска ела (Пихта) за удължаване на продължителността на живота

  Учените са доказали, че терпените на сибирската ела могат да задействат процеса на автофагия - прочистване на човешкото тяло от "клетъчни отпадъци".

  Терпените са широк клас от т.нар. вторични метаболити, които се срещат в различни билки, цветя, дървета, плодове и зеленчуци. Растенията отделят защитни вещества - терпени, за да запазят стабилността на клетките дори когато са изправени пред неблагоприятни условия на стрес.

  Автофагията е естествен механизъм за рециклиране на "отпадъците" на живата клетка. Той се използва за рециклиране на нежелани клетъчни компоненти, като увредени протеинови молекули и органели, както и вируси, в хранителни вещества. По този начин процесът на автофагия пречиства и подмладява организма.

  Но автофагията е генетично деактивирана в повечето клетки и естествените им процеси на пречистване са неактивни. Затова учените по света активно търсят начини да събудят този процес и разработват методи за активиране на автофагията в човешките клетки.

  Някои учени смятат, че автофагията в клетките се задейства от стрес. Източници на такъв стрес могат да бъдат например гладуването или интензивните спортни тренировки. Но тези начини за стимулиране на автофагията имат някои сериозни недостатъци. На първо място, в световен мащаб няма дългосрочни научни изследвания за ползите от гладуването. На второ място, гладуването не следва принципите на здравословното хранене и може да предизвика депресия, астения и да допринесе за намаляване на сексуалната активност. Трето, както гладуването, така и тежката физическа активност са противопоказни за хора с диабет, сърдечни и съдови заболявания и различни травми.

  Експерименти, проведени от изследователи от научно-производствената компания Initium-Pharm и Института по молекулярна биология "Енгелхард" на Руската академия на науките, са установили, че именно терпените от сибирската сребриста ела могат да стартират автофагия в човешките клетки много бързо и освен това безопасно.

  "Проведохме мултикомпонентно изследване на комплексното въздействие на терпените върху клетката. Данните за промените в експресията на 20 хил. гена и количественият анализ на протеома (съвкупност от белтъчни молекули на организма) ни позволиха да хвърлим светлина върху механизма, лежащ в основата на биологичните ефекти на терпените от сибирска ела", казва изследователката Анастасия Липатова от Лабораторията по клетъчна пролиферация към Института по молекулярна биология "Енгелхард". Така наречените мултиномични изследвания имат за цел цялостно изучаване на функционирането на клетките, тъканите и целия организъм.

  Учените са взели за изследване терпените, съдържащи се в корените и ствола на добре познато иглолистно растение - сибирска ела. Някои иглолистни дървета живеят по четири хиляди години. Учените смятат, че именно благодарение на терпените, които, както се оказало по време на изследването, задействат автофагията, клетките на старото дърво не се различават от клетките на младото растение.

  Експериментите показват, че автофагията в клетките на човешката белодробна тъкан започва дори при използване на ниски концентрации на терпени.

  "Благодарение на терпените процесът на интензивна автофагия в изследваните човешки клетки е започнал още след 24 часа. Видяхме как автофагията рециклира нефункциониращия клетъчен материал и по този начин поддържа енергийната хомеостаза. Това предотвратява натрупването на вредни вещества в клетката, включително вируси", казва Фаня Маганова, ръководител на научните проекти на Initium-Pharm.

  ОтговорИзтриване


 3. "Вследствие на това организмът по-лесно се възстановява от различни инфекциозни заболявания, включително коронавируси и грип", добави тя.

  Сега, за да се "подмладят" клетките в целия организъм чрез автофагия, не е необходимо да се подлагаме на изтощителни тренировки и глад: просто трябва да добавим малко растителни терпени към диетата си. "На прага сме на откриването на "еликсир на младостта", който би могъл значително да удължи човешкия живот", добавя тя.

  При експериментите терпените показват и антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Изследователите са стигнали до заключението, че тези вещества биха могли да бъдат средство за предотвратяване на невродегенеративните промени, които причиняват болестта на Алцхаймер, старческата деменция и болестта на Паркинсон.

  ОтговорИзтриване
 4. Сибирская пихта увеличит продолжительность жизни

  Ученые доказали способность терпенов сибирской пихты запускать в организме человека процесс аутофагии — очищения от «клеточного мусора».

  Терпены — это широкий класс так называемых вторичных метаболитов, содержащихся в различных травах, цветах, деревьях, плодовых и овощных культурах. Растения выделяют защитные вещества — терпены, чтобы сохранять клетки в стабильном состоянии даже при возникновении неблагоприятных стрессовых условий.

  Аутофагия — это естественный механизм утилизации «отходов» живой клетки. С ее помощью ненужные компоненты клеток, такие как поврежденные молекулы белков и органеллы, а также вирусы, перерабатываются в питательные вещества. Таким образом, благодаря процессу аутофагии организм очищается и словно бы омолаживается.

  Термин «аутофагия» предложил бельгийский биохимик Кристиан де Дюв, который за открытие этого процесса получил Нобелевскую премию в 1974 году. Японский ученый Есинори Осуми продолжил исследования и описал механизм аутофагии. За это в 2016 году ученый также получил Нобелевскую премию.

  Но аутофагия генетически отключена в большинстве клеток, и процессы их естественного очищения находятся в спящем состоянии. Поэтому ученые всего мира активно ищут способы, как разбудить этот процесс, и разрабатывают методы активации аутофагии в клетках человеческого организма.

  Некоторые ученые считают, что аутофагию в клетках запускает стресс. Источником такого стресса могут стать, к примеру, голодание или интенсивные спортивные тренировки. Но у этих способов стимуляции аутофагии есть достаточно серьезные недостатки. Во-первых, в мире не проводилось долгосрочных научных исследований о пользе голодания. Во-вторых, голодание не отвечает принципам здорового питания и может стать причиной депрессии, астении, способствовать снижению половой активности. В-третьих, и голодание, и тяжелые физические нагрузки противопоказаны людям с сахарным диабетом, болезнями сердца и сосудов, различными травмами.

  Эксперименты, проведенные исследователями из научно-производственной компании «Инитиум-Фарм» и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, позволили установить, что именно терпены пихты сибирской способны очень быстро и притом безопасно запускать аутофагию в клетках человека.

  «Мы провели мультиомиксное исследование комплексного воздействия терпенов на клетку. Данные об изменении экспрессии 20 тысяч генов и количественный анализ протеома (совокупности белковых молекул организма позволил пролить свет на механизм, лежащий в основе биологических эффектов терпенов пихты сибирской», — рассказала научный сотрудник лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Анастасия Липатова. Так называемые мультиомиксные исследования направлены на комплексное изучение функционирования клеток, тканей, а также всего организма.

  Ученые взяли для исследований терпены, содержащиеся в корнях и стволе широко известного хвойного растения — пихты сибирской. Некоторые хвойники живут по четыре тысячи лет. Ученые считают, что именно благодаря терпенам, которые, как выяснилось в ходе исследований, запускают аутофагию, клетки старого дерева ничем не отличаются от клеток молодого растения.

  В ходе экспериментов удалось выяснить, что аутофагия в клетках легочной ткани человека начинается даже при использовании терпенов в малых концентрациях.

  ОтговорИзтриване
 5. «Благодаря терпенам процесс интенсивной аутофагии в исследуемых клетках человека запускался уже через 24 часа. Мы увидели, как аутофагия перерабатывает дисфункциональный материал клеток и таким образом поддерживает энергетический гомеостаз. Благодаря этому предотвращается накопление вредных веществ в клетке, в том числе и вирусов», — отметила руководитель научных проектов компании «Инитиум-Фарм» Фания Маганова.

  «Следовательно, организму легче восстанавливаться после различных инфекционных заболеваний, в том числе после коронавирусной инфекции и гриппа», — добавила она.

  Теперь, чтобы «омолодить» клетки всего организма с помощью аутофагии, не нужно заниматься изнурительными тренировками и голоданием: достаточно добавить в свой рацион немного растительных терпенов. «Мы стоим на пороге открытия "эликсира молодости", который сможет значительно увеличивать продолжительность жизни человека», — добавила она.

  Кроме того, терпены в экспериментах проявили антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Исследователи пришли к выводу, что эти вещества могут стать средством для профилактики нейродегенеративных изменений, вызывающих болезнь Альцгеймера, старческую деменцию, болезнь Паркинсона.

  ОтговорИзтриване
 6. Квантовая медитация ADARIS — Музыка терпен
  Создание музыки на основе спиновой спектроскопии из различных био-веществ.

  В нашей работе за основу была взята идея снятия спинового спектра при помощи специальной лазерной установки чувствительной к поляризациям в режиме голографии встречных пучков стоящей волны по Денисюку. В данном случае мы брали собрание различных терпенов эфирных масел.

  Какие свойства данных терпен
  лимонен = антидепрессант.
  кариофиллен = противовоспалительное, нейропротекторное.
  неролидол = успокаивающее средство.
  гумулен = противовоспалительное.
  линалоол = антидепрессант, противоэпилептическое, противовоспалительное, седативное средство.
  бета-пинен = Антидепрессант.
  мирцен = успокаивающее, противовоспалительное средство
  камфен = болеутоляющее, антибиотическое, противогрибковое, антиноцицептивное средство.
  оцимен = противовирусное, противогрибковое, антибактериальное, антисептическое.
  терпинолен = противогрибковое, антиоксидантное, антипролиферативное, седативное средство.
  эвкалиптол = противоотечное, противовоспалительное.
  гуайол = противовоспалительное.
  Что дает данная медитация?
  Данная медитация может дать вам такие ощущения как
  Умиротворение и успокоение, может стать антидепрессантом.
  Как седативное средство поможет улучшить сон.

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

П.П. Гаряев (Доктор по биология, директор на Института по лингвистично-вълнова генетика), за Матриците на Гаряев, информационната медицина  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТРИЦИТЕ НА ГАРЯЕВ ПРАВИЛА ЗА СЛУШАНЕ Препоръчваме ви да слушате всички матрици на Гаряев последователно. Но е възможно да го разделите на части по произволен начин, например на тройки. В началото всяка от тях трябва да се слуша в продължение на 1-2 дни. По-късно, след адаптацията, можете да прослушате всички части заедно. Субективно, въз основа на усещанията си, ще определите файловете, които чувствате и работят най-добре. Отсега нататък можете да ги слушате предимно тях. Силата на звука не трябва да е твърде висока. За предпочитане е да слушате след сън, през деня и преди лягане. Можете също така да възпроизвеждате програми във фонов режим, докато спите. Препоръчително е да използвате слушалки. Преди да започнете да слушате, е желателно да се настроите към програмата, да се отпуснете напълно, ако е възможно, без чужди

Рядката и единствена матрица на Гаряев за регенерация на всички органи

Рядката и единствена матрица на Гаряев за регенерация на всички органи  

Всичките оригинални матрици на Гаряев

Всичките оригинални матрици на Гаряев ( плейлист ) Оригиналните звукови матрици на Гаряев не са променяни по време на редактирането, което означава, че качеството на звука остава неизменено, а въздействието на матрицата върху тялото е максимално! С други думи, амплитудата на звуковата пътечка не е повлияна от всякакви оптимизатори, нормализатори и софтуерни усилватели. Също така честотата и битрейтът остават незасегнати.  Всички матрици на Гаряев можете да намерите на https://bit.ly/garyaevmatrixall   Правила за слушане на Матриците на Гаряев :  1. 1-2 пъти дневно, не по-късно от 2 часа преди лягане. За жените - едномесечен курс за слушане всеки ден. За мъже - едномесечен курс на слушане, всеки втори ден. -Програмата трябва да се използва сутрин, през деня или вечер.  2. Силата на звука не трябва да е твърде висока.  3. Прослушването за предпочитане трябва да става с качествени слушалки или тонколони.  4. Настройте се на програмата, преди да я слушате, отпуснете се напълно, без чужди м