Пропускане към основното съдържание

Гаряев : Мистерията на генома все още не е разгадана

Когато програмата "Човешки геном" гръмна по света, учените обещаваха: щом прочетем реално генетичния код, научим как се записва информацията върху ДНК, ще можем да лекуваме хората от рак, СПИН, всичко. Това отне десет години и десетки милиарди долари. Всички са го прочели, всички са го разбрали. Но дали всички? Появиха се трансгенното инженерство, клонирането. Ракът, СПИН, диабетът остават. Не сме се доближили до разгадаването на тайните на природата. Генетиката на вълните е опит да се излезе от задънената улица, да се намерят начини за лечение на сериозни заболявания от съвсем различна гледна точка.

Коментар на един от създателите на новото направление в биологията, доктора на биологическите науки, академик на Руската академия за медико-технически науки Пьотър ГАРЯЕВ.Как клетките "говорят"


ВСИЧКИ НИЕ сме съставени от стотици милиарди клетки. Такава огромна армия трябва да бъде ръководена от някого, иначе всичко ще се разпадне. Генералният щаб се намира в клетъчното ядро. А всичко се управлява от ДНК или хромозомите (същата ДНК, но с по-сложна структура, покрита с белтъци). Те съдържат информация за това как да се изгради един организъм, как той ще съществува. За да насочат клетката по верния път, хромозомите превъртат за нея "видеофилм", но не целия наведнъж, а на малки части (в оплодената яйцеклетка няма да видите наведнъж възрастен човек). Природата е измислила умен механизъм за "обучение" на клетките по този начин. Нашите хромозоми излъчват лазерна светлина. Осветявайки се със собствената си светлина, те създават пространствени картини - холограми. За да стане по-ясно, нека дадем пример за техническа холограма. Осветява се плоча, върху която е кодиран обект, да речем маса. Появява се триизмерно изображение и независимо от това как гледате от всички страни, се създава пълна илюзия, че масата може да се хване с ръце. И надграждайте върху този план. По същия начин хромозомите чрез светлината чертаят план на строежа на клетката, на организма като цяло, на неговия живот и стареене. Остава само да запълним светлинната рамка със съдържание.


Фактът, че хромозомите изграждат триизмерни светлинни образи, потвърждава явлението фантом. Ако се отреже малка част от брезово листо и се постави във високоволтово и високочестотно поле (Кирлианова инсталация), ще се появи искрящ образ на цялото листо, т.е. ще се нарисува частта, която я няма. Холограмите също имат това свойство. Те могат да бъдат нарязани на малки парчета и всяко от тях съхранява цялото изображение, записано върху цялата холограма. Само че колкото по-малко е парчето, толкова по-тъмна ще бъде картината.


Всяка жива клетка не само "вижда" образи, но и "чете" самата себе си, собствената си програма, като библиотека. Този вид визуално възприемане се осъществява от генетичния апарат на клетката, т.е. от хромозомите. И всяка клетка, тъкан или орган "гледа" своя филм и "чете" своята книга, която ги учи как да растат и да се развиват. Все повече се потвърждава идеята, че ДНК е текст, "написан" на различни езици (в истинския, а не в метафоричния смисъл на думата), които все още не са ни познати. А текстът на свой ред образува модел или холограма. Но не е достатъчно да се познава само собствената програма, трябва да се вземе предвид и това, което е там, в "съседа". Ако една клетка живее сама за себе си, нейното развитие няма да надхвърли нивото на единични бактерии. Когато стотици милиарди клетки се обединят в голям държавен организъм, те трябва да "разговарят" помежду си, "да се виждат, да координират действията си". В противен случай няма да има държава. Това, разбира се, е опростена аналогия, но тя е реална. Изглежда, че съседните клетки разговарят помежду си. "Добре ли си?" - "Добре съм. "В какво искаш да се превърнеш?" - "Прочетох тази програма, искам да се превърна в чернодробна клетка, имайте предвид. А ти прочети другата част, за да се превърнеш в костна клетка, съгласен ли си?" - "О, К, съгласен." "Разговорът" (обменът на информация) се осъществява чрез светлинен сигнал (фотони), радиовълни и звуци.


Това не е просто красива теория. Ако схванем тази нишка, ако разберем как клетките обменят информация на езика на светлината, звука и радиовълните, ще можем да контролираме организма. Достатъчно е да дадем на клетките необходимата команда - и човек няма да се разболее, ще се излекува от рак, СПИН, дори ще може да се подмлади.


Лечение без лекарства


И така, нека се опитаме да използваме теорията, за да научим как да лекуваме човек например от диабет. Първо обаче ще лекуваме не хора, а плъхове. Разбира се, по-добре би било да започнем с бактериите, да преминем към растенията и след това към животните. Но понякога обстоятелствата (например липса на пари от спонсори или договорни условия) ни принуждават да прескочим първите два етапа и да експериментираме върху животни. Защо избрахме диабета? Първо, милиони хора се разболяват и умират от него. Второ, той може лесно да бъде моделиран върху лабораторни животни. Съществува специална отрова, наречена алоксан. Инжектирана, тя убива панкреаса. Няма инсулин, който да разгражда захарта и да доставя енергия на клетките. Захарта се натрупва в кръвта. Развива се ужасен диабет. Плъховете започват да умират бързо. За да ги спасим, трябва да прехвърлим някаква здравословна програма в клетките, както правят хромозомите. Това е реално. Те са създали нещо като малък биокомпютър. Как работи обикновеният компютър? Вкарва се дискета, тя се прочита, текстът, изображенията и всичко останало се появяват според съответната програма. По същия начин живите клетки "четат" програмата, зададена от хромозомите. Този процес е моделиран. Взехме "дискета" под формата на жива тъкан от здрав панкреас. Поставиха я под лазерен лъч, който "прочете" информацията от нея. Оказа се, че фотоните са "интелигентни", информирани. В същото време те успели, имитирайки живи клетки, да се превърнат в радиовълни и да препишат върху тях информацията, която фотоните не могат да предадат. Работата е там, че фотоните, излъчвани от хромозомите, изминават само кратко разстояние и се поглъщат от клетките. Ние не сме прозрачни за светлината. Радиовълните могат да се "разхождат" по цялото тяло и да излизат и извън него. Те достигат до бедните плъхове и им предлагат здравословна програма. "Искате ли да възстановите панкреаса си като опашка на гущер?". - "Искаме", казват те, задъхвайки се. Клетките се вслушват в "радиопредаването" и се възстановяват - те са препрограмирани. След едноминутен сеанс на инжектиране на информация десетки диабетни плъхове се възстановяват в рамките на една седмица. Панкреасът е клониран вътре в тялото.


И така, възможно е да се мине без инсулин при лечението на диабет? Учените не бързат със заключенията. Експериментите трябва да продължат, да се изчислят точно условията, да се изключи елементът на случайността, късмета. В крайна сметка те лекуват плъхове, а не хора. Подобна волна програма за хората няма да е достатъчна. Тя ще изисква двойна терапия - инсулин и вълнови команди.


Двусмисленият вирус


Предизвикателството да се намери ключът към ХИВ инфекцията е не по-малко трудно. Вълновата генетика интерпретира човешкия имунодефицитен вирус по различен начин от официалната медицина. Генетичният апарат на ХИВ е умен и хитър. Той превзема генералния щаб наведнъж - вгражда се в човешката хромозома и кара заразената клетка да работи за него и срещу човека (синтезира протеини и РНК на ХИВ). По този начин вирусът се размножава бързо и води организма към смърт. Често хората, заразени с ХИВ, живеят нормално в продължение на години, като се смятат за съвсем здрави. Защо? Генетичният текст на вируса заема такова място в генетичния текст на човека, че потенциално болната клетка, която чете своята ДНК заедно с вирусната ДНК, не разбира (или разбира неправилно) текста на вируса. ХИВ използва техниката на "лингвистичната мимикрия", тъй като например думата "коса" може да бъде разбрана по различен начин в зависимост от значението на целия текст (контекста). ХИВ "се крие". Но някои условия в организма са се променили. Човек, да речем, е започнал да приема наркотици. На вируса това му "харесва" и "решава" да се покаже в истинската светлина. За целта той, или по-скоро неговата генетична програма, т.е. ДНК, "прескача" на друго място в текста на човешките хромозоми. И като следствие - "девическият косъм" в друг контекст на човешката ДНК се превръща в "косъм на смъртта". С други думи, човешката клетка изведнъж "разбира" истинското значение на генетичния текст на ХИВ и този текст започва да работи като нова клетъчна програма, предназначена да произвежда стотици нови вируси. С тази двусмисленост генетичните текстове силно наподобяват човешките текстове. Например думата "лук" е омоним. Четейки едно изречение, разбираме, че тя е зеленчук, но в друг контекст е лък и стрела. По същия начин генетичният протеинов код е омоним. Ето защо хромозомите са малки, но информацията в тях е огромна, тя е многозначна. И вирусите умело използват тази особеност, за да заблуждават нашите клетки.


Текстовите хромозомни двусмислици се използват и от онкогените. Всяко човешко същество ги притежава. Но до момента онкогените в един контекст имат положително значение и изпълняват някои полезни за нас функции. Прескачайки генетичния текст и мутирайки, те променят значението си и се превръщат във фактори за възраждане на раковите клетки. Постепенно раковите клетки изместват здравите клетки. Развива се тумор. Ако открием причината за тези движения в генетичния текст и се научим да управляваме "скоковете" на гените, ще можем да лекуваме хората от рак, СПИН и други болести, които днес са нелечими. Просто трябва да накараме клетките да "не разбират" ДНК на вируса, т.е. да го държат в безопасен контекст. Същото се отнася и за онкогените.


Защо се нуждаем от "боклукчийска" ДНК


ОФИЦИАЛНАТА медицина и генетика се отдръпват от теорията за волните гени като дявол от тамян, наричайки я псевдонаука. Но нека просто да се позовем на здравия разум. Добре известно е, че основата на всички живи същества е ДНК - дълга, дълга молекула. Ако я разгънете, в една клетка тя ще е дълга два метра. Тя съдържа информация за основния компонент на всеки организъм - протеините. Тази информация е генетичният код, т.е. набор от гени, кодиращи белтъци, както смята т.нар. официална наука. А гените, които отговарят за белтъците, заемат само 2 до 5 % от тези два метра ДНК. Останалите 95-98% от генетичния апарат, както смята официалната биология, не кодират нищо. Те са наречени "боклук". Можете ли да си представите, че в продължение на милиони години еволюция 99% от "боклука" се е запазил в основния информационен център на организмите? Не работи по този начин. Това, което е ненужно, изчезва. Друг парадокс: гените на човешките, свинските, мушичните и растителните протеини са приблизително еднакви. Но защо ние, разполагайки с едни и същи белтъци с някакъв червей, се различаваме толкова много от него? Оказва се, че кодът на белтъците е само малка част от генетичното кодиране. А къде са основните програми, които определят, че човекът е човек, а това е прасе, дъб, E. coli? Започват да се появяват съмнения.


Постепенно съмняващите се преминаха от съмнения към действия и обосноваха своята теория за генетичния контрол на организмите. Първият, който изказа идеята за вълновото кодиране, беше нашият сънародник А. Гурвич през 20-те години на миналия век. Половин век по-късно американският биолог Ричард Алън Милър я допълни, като изказа хипотезата, че генетичният апарат има свойствата на холограма. Руският учен Пьотр Гаряев и неговите колеги отиват много по-далеч. Генетичните "боклуци" са волни програми за изграждане на всеки сложен организъм и те рязко се различават от тези, които отговарят за синтеза на белтъци. Около 99% от хромозомите генерират вълнови гени. В това няма никаква мистика, нищо свръхестествено, то е резултат от съчетаването на физиката, молекулярната биология, лингвистиката и математиката. Ето например аудио- или видеофилм. Това е субстанция. Никой не оспорва това. Субстанция, която отчуждава от себе си електромагнитното поле, което виждаме на телевизионния екран. Това е нормално и не изненадва никого. Примерно "боклучавата" ДНК може да се сравни с аудио- или видеокасета, на която е записан многосериен филм за бъдещето на даден организъм. Ако промените един фрагмент, целият сценарий се променя. Така постъпва и природата. А ние се учим от нея и я повтаряме.


Въпреки това, с изключение на някои групи учени, нито в Русия, нито на Запад могат да приемат подобна идеология. Неразбирането от страна на мнозинството биолози и гордостта им, че разбират и обясняват всичко, доведоха до това, че те започнаха да манипулират белтъчните гени. Появи се трансгенното инженерство. Появиха се куп евтини генно модифицирани храни - картофи, соя, царевица, мляко. Какво означава въвеждането на чужд ген (трансген) в растение, животно или микроорганизъм, ако го оценим от две позиции - официална и волна генетика? Официалната генетика и молекулярната биология казват: да речем, че сме въвели специален ген в картоф. Колорадският бръмбар не го яде, защото въведеният ген дава ензим, който разрушава хитиновата обвивка на бръмбара, и бръмбарът не може да се размножава. Много картофи, много и много картофи. Добре ли е това? Не е добро. Очаква ни неприятна изненада: новото трансгенно растение не само убива бръмбара - то убива всичко наоколо: микроби, дъждовни червеи, пчели, пеперуди. Откъде се появи тази напаст? Трансгенните "инженери" срамежливо отвръщат поглед. Не знаем - казват те. А има хиляди такива примери, дори по-лоши. Ген за хормон на растежа се инжектира в прасе. Те смятат, че прасето ще се превърне в слон. Вкарват гени в бактерия и се създават куп отровни вещества. Стада и полета от изроди, явни и скрити, пълчища от опасни микроби и вируси - това е резултатът от подобно инженерство, което бърза да постигне едно - пари, пари и още пари. И как вълновата генетика обяснява тези изненади? Когато чужд ген е бил засаден в растение, същия този картоф, контекстите на други части на ДНК са се променили едновременно. Значенията на генетичните програми се изкривяват и объркват, защото е трудно да се контролира къде точно ще се разположи генът и той може да даде копия, които да се окажат на различни места в хромозомата. Освен това новият ген не само синтезира необходимия белтък, но и играе ролята на "запетая", променяйки изцяло смисъла на изречението. Класически пример: "Къде да сложим запетаята? Да кажем, че човек е заразен с ХИВ. Вирусът се намира в генома, но организмът не го разпознава. И човекът живее в продължение на 10-15 години. Подхвърлят му друг ген, контекстът около него се променя. И клетката започва да възприема вируса по съвсем различен начин. Това е като приказка: един текст, но подтекстът е различен, между редовете.


Друго проклятие на модерността е клонирането. При простите организми то не застрашава нищо. Вегетативното размножаване на растенията е типичен пример. Размножаваме ягоди с пипала - това е добре. Но те бързо умират. Няма проблем, ще си купим нови. При животните, овцете, другите нещастници - по-зле. Овцата Доли умря бързо, защото много скоро остаря. Защо? Защото взимат клетка от стар организъм, в чиято ДНК е записана информация за старата програма. Тя е объркваща, дава грешни команди. Все още не знаем как да изтрием тази памет. Вълновата генетика прогнозира, че човешкият клонинг ще бъде още по-лош: ако доживее до 10-годишна възраст, ще стане грозен и изостанал. Трансгенните инженери искат да създадат нов организъм за няколко седмици или месеци, докато в природата за това са необходими милиарди години еволюция. Подобна самонадеяност е наказуема и може да доведе до генетична катастрофа. За да манипулирате гените, трябва да знаете за тях много повече, отколкото знае съвременната наука.


Ново оръжие или спасението на човечеството?


Разбира се, все още не всичко се знае за вълновите гени. Предстои много работа: да се вземат полезните неща, да се отчетат лошите и да се опитаме да ги блокираме. Перспективите са огромни. Погрешно е да се мисли, че вълновата генетика ще направи възможен отказа от лекарства. Плъхове без инсулин са били излекувани от диабет. Но ефективността на такова и всяко друго вълново лечение ще се увеличи с порядъци, ако се създадат фармакологични лекарства, модулиращи вълновите гени. Лечението на диабет е само част от терапевтичните възможности на вълновата генетика. Друга светла перспектива е решаването на проблема с възстановяването на органите и тъканите, например на сърдечния мускул в случай на инфаркт на миокарда или инсулт. И като цяло регенеративното заместване (клониране направо в тялото) на всички органи и тъкани при остаряващ и болен човек вече не изглежда като фантазия. Плъховете са прецедент. В тялото ни има много интересни клетки - стволови клетки. Всяка от тях по принцип може да се превърне във всеки орган или тъкан. Такива клетки има например в пъпната връв на плода. Тя се изхвърля, но е възможно да се изберат тези ценни клетки, да се замразят и да се съхраняват за неопределено време. (Ако замразите човешко същество, то ще умре, защото клетките се разкъсват. Но когато клетките са отделени, това не е голяма беда. Например сперматозоидите на биковете се съхраняват в замразено състояние). След това можете да програмирате клетките, да ги инжектирате на болен човек и, да речем, вместо болния бъбрек ще израсне нов. За селското стопанство това е създаването на всякакви хибриди при растенията и животните. В електрониката - биокомпютри, мислещи устройства, подобни на възможностите на живата клетка, на човешкия мозък.


Опасността обаче също е голяма. Вълновата машина е нещо с двойно острие. Можете да помогнете на хората. Но ако пропуснете, не дай си Боже, тя да удари някого, това няма да е достатъчно. Тя може да застигне всички. Така че трябва да сте много внимателни. "При първия ни експеримент едва не загина мой колега - казва Петър Петрович. - Той взе собствените си хромозоми и ги постави под лазерния лъч. Дал си е команда за собствените си клетки. Това хвърлило организма в смут, защото бил бомбардиран със собствената си информация. Метаболизмът се оказал в пълен хаос. В продължение на десет дни той умираше. Това ме порази и мен, защото хората са близки по генотип. Но в течение на вечерта се възстанових. Това беше първото ми предупреждение, че трябва да внимавам с този случай.

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

П.П. Гаряев (Доктор по биология, директор на Института по лингвистично-вълнова генетика), за Матриците на Гаряев, информационната медицина  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТРИЦИТЕ НА ГАРЯЕВ ПРАВИЛА ЗА СЛУШАНЕ Препоръчваме ви да слушате всички матрици на Гаряев последователно. Но е възможно да го разделите на части по произволен начин, например на тройки. В началото всяка от тях трябва да се слуша в продължение на 1-2 дни. По-късно, след адаптацията, можете да прослушате всички части заедно. Субективно, въз основа на усещанията си, ще определите файловете, които чувствате и работят най-добре. Отсега нататък можете да ги слушате предимно тях. Силата на звука не трябва да е твърде висока. За предпочитане е да слушате след сън, през деня и преди лягане. Можете също така да възпроизвеждате програми във фонов режим, докато спите. Препоръчително е да използвате слушалки. Преди да започнете да слушате, е желателно да се настроите към програмата, да се отпуснете напълно, ако е възможно, без чужди

Рядката и единствена матрица на Гаряев за регенерация на всички органи

Рядката и единствена матрица на Гаряев за регенерация на всички органи  

Всичките оригинални матрици на Гаряев

Всичките оригинални матрици на Гаряев ( плейлист ) Оригиналните звукови матрици на Гаряев не са променяни по време на редактирането, което означава, че качеството на звука остава неизменено, а въздействието на матрицата върху тялото е максимално! С други думи, амплитудата на звуковата пътечка не е повлияна от всякакви оптимизатори, нормализатори и софтуерни усилватели. Също така честотата и битрейтът остават незасегнати.  Всички матрици на Гаряев можете да намерите на https://bit.ly/garyaevmatrixall   Правила за слушане на Матриците на Гаряев :  1. 1-2 пъти дневно, не по-късно от 2 часа преди лягане. За жените - едномесечен курс за слушане всеки ден. За мъже - едномесечен курс на слушане, всеки втори ден. -Програмата трябва да се използва сутрин, през деня или вечер.  2. Силата на звука не трябва да е твърде висока.  3. Прослушването за предпочитане трябва да става с качествени слушалки или тонколони.  4. Настройте се на програмата, преди да я слушате, отпуснете се напълно, без чужди м