Пропускане към основното съдържание

ВАЖНО

Всички матрици на Гаряев, биорезонансни файлове и звукови копия на лекарства публикуваме единствено в нашите 
Телеграм група https://t.me/wavegenetix и Telegram канал https://t.me/vbrt369

CAFL - Кръстосан списък на честотите - Cross Reference List of CAFL Frequencies

Кръстосан списък на честотите на CAFL


Cross Reference List of CAFL Frequencies


Кръстосаният референтен списък на CAFL (CAFL XREF) е сборник от всички състояния в Консолидирания анотиран списък на честотите, индексирани по честота. Той има ограничена полезност за най-популярните честоти като 20, 728, 800, 880, 1550 и 10000, тъй като в списъка са включени много състояния, но може да бъде полезен при сканиране и претърсване, за да се посочат евентуално набори от честоти, които могат да бъдат полезни, както и понякога да се определи общото между причинителите на различни заболявания.

Оригиналният списък с кръстосани препратки към CAFL е изготвен от Stone Circle alternatives в края на 90-те години на миналия век. Сега, след почти 10 години, е изготвен нов кръстосан референтен списък. Много благодарим на Лий Джордж за помощта му по този проект. Кръстосаният списък на CAFL е включен в третото издание на книгата "Списъци на честотите на електрохербализма", показано вдясно.
CAFL XREF


0.2 - Helicobacter_pylori_3
0.3 - Cataract_2, Multiple_sclerosis_brain
0.4 - Helicobacter_pylori_3
0.5 - Asthma, Backache_2, Brachial_neuralgia, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Hyperthyroid, Muscular_pain_and_injury, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Tendomyopathy, Toxin_elimination
0.6 - Helicobacter_pylori_3, Macular_degeneration_1
0.8 - Helicobacter_pylori_3
1 - Complete_early_crane, Muscular_pain_and_injury, Pesticide_detox, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Tendomyopathy, Tumor_benign, Vitamag_complete_set
1.1 - Actinomyces_israelii, Depression_drugs_or_toxins, Depression_general, Macular_degeneration_1, Parkinsons_disease
1.14 - Nogier_frequencies
1.2 - Abdominal_inflammation, AIDS_1, Ankylosing_spondylitis, Arthritis_1, Arthritis_rheumatoid, Bedsores, Bone_spurs, Diabetic_toe_ulcer_1, Dupuytrens_contracture, Epicondylitis, Eye_inflammation, Facial_toning, Headaches, Headaches_comp, Heart_tonic, Infections_general, Knee_joint_pain, Larynx, Muscular_pain_and_injury, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Tachycardia, Tendomyopathy, Tonsillitis, Urethritis, Varicoses
1.4 - Macular_degeneration_1
1.44 - AIDS_2
1.5 - Anxiety_1, Arthritis_1, Inflammation_general, Muscular_pain_and_injury, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Tendomyopathy
1.8 - Complete_early_crane
1.9 - Macular_degeneration_1
2 - Bile_duct_1, Celiac_disease_1, Hypothyroid, Regeneration_and_healing_1, Vitamag_complete_set
2.2 - Bile_duct_1
2.28 - Nogier_frequencies
2.4 - Bells_Palsy_1
2.5 - Bile_duct_1, Detox_and_lymphs, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Muscular_pain_and_injury, Sedative_effect, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Tendomyopathy
2.6 - Multiple_sclerosis_brain_infection
2.65 - Gravel_urine, Osteoitis
2.7 - Bile_duct_1
2.8 - Multiple_sclerosis_brain_infection
3 - Abdominal_pain, Akathisia, Allergy, Allergy_1, Alopecia, Angina_pectoris, Arthritis_1, Backache_2, Bells_Palsy_1, Celiac_disease_1, Hyperthyroid, Insomnia, Knee_joint_pain, Larynx, Lyme_2, Nerve_disorders_and_neuropathy, Nervousness_Prozac_agitation, Stroke_follow_up, Sun_allergy, Ulcer_parasites, Vitamag_complete_set
3.2 - Bile_duct_1
3.5 - Bile_duct_1, Biliary_headache, Complete_early_crane, Depression_anxiety_trembling_weakness, Depression_general, Kidney_stones, Ulcer_parasites
3.59 - Insomnia
3.6 - Dog_and_cat_hostility_1, Inflammation_general
3.9 - Bells_Palsy_1, Heart_tonic, Herpes_zoster, Herpes_zoster_1, Neuralgia, Regeneration_and_healing_1, Stomach_disorders
4 - Complete_early_crane, Headaches_comp, Headaches_unknown_cause, Hypophyseal_disturbances, Malaria, Regeneration_and_healing_1, Ulcer_parasites, Vertigo, Vitamag_complete_set
4.18 - Celiac_disease_1
4.4 - Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
4.56 - Nogier_frequencies
4.6 - Hyperparathyroidism
4.7 - Asthma_1
4.9 - Cramping_and_nausea, Dysmenorrhea, Dyspepsia, Head_injury_followup, Headaches_comp, Headaches_due_to_toxicity, Mental_disorders, Nausea_and_cramping, Pain_of_infection, Stiff_muscles_comp, Stiff_neck, Urticaria
5 - Complete_early_crane, Vitamag_complete_set
5.1 - Multiple_sclerosis_brain_infection
5.13 - Celiac_disease_1
5.5 - Complete_early_crane, Hormonal_imbalances, Menopause_symptoms_TR, Paresthesia
5.8 - Head_injury_followup, Headaches_comp, Headaches_unknown_cause, Muscular_pain_and_injury, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Tendomyopathy, Vertigo
5.9 - Acupuncture_disturbance_field
6 - Alzheimers_TR, Hypertension, Hypertension_renin_induced, Pesticide_detox, Stiff_muscles_comp, Stiff_neck, Vitamag_complete_set
6.3 - Detox_and_lymphs, Edema, Headaches_comp, Headaches_unknown_cause, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Regeneration_and_healing_1, Swelling
6.7 - Multiple_sclerosis_brain_infection
6.8 - Anxiety_1, Cancer_experimental_additional_frequencies, Diabetes_1, Muscles_to_relax, Parasites_hookworm, Spasms_muscle, Ulcer_parasites, Wellness
7 - Complete_early_crane, Regeneration_and_healing_1, Vitamag_complete_set
7.2 - Multiple_sclerosis_brain_infection
7.5 - Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Multiple_sclerosis_brain_infection, Trigeminal_neuralgia
7.6 - Backache_2
7.64 - Nerves_healing
7.69 - Ankylosing_spondylitis, Arthritis_1, Ataxia_spastic, Cancer_astrocytoma, Convulsions_spasticity, Knee_joint_pain, Larynx, Lumbago, Paralysis_spastic, Psoriasis_ankylosing_spondylitis
7.7 - Arthritis_1, Backache_2, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1
7.8 - Anxiety_1, Vitamag_complete_set
7.82 - Hyperacidity_stomach, Mental_concentration, Tooth_extraction_followup, Trigeminal_neuralgia
7.83 - Akathisia, Angina_pectoris, Arryhthmia_heart_TR, Bed_wetting, Bells_Palsy_1, Brain_beta_stim_TR, Depression_general, Detox_and_lymphs, Frequency_fatigue, Headaches_comp, Headaches_unknown_cause, Hypertension, Insomnia, Lymphs_and_detox, Mental_disorders, Nerve_disorders_and_neuropathy, Nervousness_Prozac_agitation, Relaxation_to_produce, Schumann_resonance, Stammering, Wellness
8 - Complete_early_crane, Immune_system_stimulation, Kidney_tonic_general, LambliLarge_intestine_tonic, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
8.1 - Electrolyte_levels
8.25 - Ataxia_spastic, Cancer_astrocytoma, Convulsions_spasticity, Lumbago, Paralysis_nonspastic
8.5 - Biliary_headache
8.8 - Menieres_1
8.9 - Menieres_1
9 - Complete_early_crane, Lung, Menieres_1, Menieres_disease, Orchitis, Prostate_problems_general, Vitamag_complete_set
9.1 - Bruises, Cataract_2, Contusion, Distortion, Luxation, Prostatitis
9.125 - Nogier_frequencies
9.19 - Ataxia_spastic, Cancer_astrocytoma, Cardiacedema, Convulsions_spasticity, Ear_conditions_various, Eczema, Hypertension, Hypertension_renin_induced, Lumbago, Otosclerosis, Paralysis_nonspastic, Stiff_muscles_comp, Stiff_neck
9.2 - Kidney_insufficiency, Renal_excretory_insufficiency_diastolic_hypertensive
9.3 - Backache_2
9.35 - Bronchitis
9.39 - Arthritis_1, Arthritis_arthralgia_due_to_gout, Arthritis_focal_origin_gastrogenic_tonsiltogenic_and_paresis, Bladder_and_prostate_complaints, Bronchitis, Circulation_disturbances, Eczema_vascular_and_lung_disturbances, Erythema_nosodum, Gout, Headaches_comp, Headaches_urogenitally_caused, Impotence, Infertility, Knee_joint_pain, Larynx, Sexual_dysfunction_men, Urinary_Tract_Infections
9.4 - Arthritis_1, Backache_2, Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair, Paresis
9.5 - Hyperparathyroidism, Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
9.6 - Arthritis_arthrosis_and_parathyroid_disturbances_affecting_calcium_metabolism, Backache_2, Head_injury_followup, Headaches_caused_by_vertebral_misalignment, Headaches_comp, Hyperparathyroidism, Knee_joint_pain, Larynx, Subluxation_induced_disorders
9.8 - Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
9.9 - Macular_degeneration_1, Ulcer_parasites
10 - Adrenal_stimulant, Ankylosing_spondylitis, Appendicitis, Appendicitis_1, Arthritis_1, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Complete_early_crane, Detox_and_lymphs, Headaches, Headaches_comp, Headaches_unknown_cause, Insomnia, Intestinal_problems_colon, Kidney_insufficiency, Larynx, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Macular_degeneration_1, Migraine, Muscular_pain_and_injury, Nephritis, Nerves_healing, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Relaxation_to_produce, Sciaticor_schias, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Tendomyopathy, Tumor_benign, Vitamag_complete_set
10.2 - Tumor_benign
10.3 - Lung_infection_1
10.36 - Detox_and_lymphs, Lymph_support, Lymphs_and_detox
10.4 - Tumor_benign
10.5 - Lung_infection_1
10.55 - Frequency_fatigue
10.6 - Tumor_benign
10.8 - Tumor_benign
11 - Tumor_benign
11.3 - Multiple_sclerosis_brain_infection
11.8 - Lung_infection_1
11.9 - Lung_infection_1
12 - Hypothyroid
12.1 - Lung_infection_1
12.4 - Lung_infection_1
12.6 - Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
13 - Complete_early_crane, Vitamag_complete_set
13.3 - Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
14 - Adenoids, Complete_early_crane, General_antiseptic_1, Schumann_resonance
14.2 - Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
14.4 - Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
14.8 - Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
15 - Complete_early_crane, Dental_and_jawbone_infections_2, Hypertension, Sciatica_1
15.05 - Detox_and_lymphs, Lymph_support, Lymphs_and_detox
15.2 - Detox_and_lymphs, Lymphs_and_detox
16 - Vitamag_complete_set
18 - Complete_early_crane
18.25 - Nogier_frequencies
19.5 - Brain_beta_stim_TR, Vitamag_complete_set
20 - Abdominal_inflammation, Acidosis, Actinomyces_israelii, Adenoids, Adenovirus_comp, Adrenal_stimulant, Allergy_1, Alopecia, ALS_2, Amenorrhea, Anal_itching, Aneurysm, Angina_pectoris, Anosmia, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis, Appendicitis_1, Appetite_lack_of, Arteriosclerosis, Arthritis_1, Arthritis_general, Asthma, Ataxia, Athletes_foot, Autointoxication, Bacterial_infections_general, Barretts_esophagus_1, Bedsores, Bells_Palsy_1, Bladder_and_prostate_complaints, Bronchitis, Bubonic_plague_secondary_infections, Bunion_pain, Cancer, Cancer_general_2, Cancer_glioblastoma, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_prostate, Cancer_tertiary, Cancrum_oris, Candida, Candida_1, Candida_2, Candida_tertiary, Catarrh, Cervicitis, Chakra_base_root, Cold_3, Cold_in_head_chest, Colic, Colon_problems_general, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Conjunctivitis, Constipation, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Cramping_and_nausea, Crohns_disease, Croup, Cyst_sebaceous_TR, Cystitis_chronic, Deafness, Dental_infection_2, Diabetes_1, Diabetes_associated_infection, Diabetes_secondary, Diabetic_toe_ulcer_1, Downs_syndrome_palliative, Drug_addiction, Dyspepsia, Ear_conditions_various, Eczema, Edema, Electrolyte_levels, Emphysema, Emphysema_comp, Enterovirus_General, Epididymitis, Epilepsy, Erysipelas, Eye_disorders, Fainting, Fascia, Fatigue_general, Fever, Fever_sunstroke, Fibromyalgia, Fissures, Frigidity_female, Fungus_general, Furunkulosis, Furunkulosis_TR, General_antiseptic, General_demo, General_program_EMEM, General_prophylaxis, Gingivitis, Glandular_fever, Glandular_fever_thyroid, Gout, Gravel_urine, Graves_disease_and_goiter, Halitosis, Hallucinations, Hay_fever, Headaches_comp, Headaches_due_to_parasites, Headaches_due_to_toxicity, Heart_general, Heart_tonic, Heart_tonic, Heartburn_chronic, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Herpes_zoster_secondary, Hiccups, Hip_pain, Hyperacidity_stomach, Hyperosmia, Hypertension, Hypochondrium_upper_abdomen, Hypotension, Hypothyroid, Immune_system_stimulation, Impotence, Infections_general, Influenza, Influenza_1997_1998, Intelligence_and_clarity_of_thought, Intercostal_neuralgia, Irritable_bowel_syndrome, Itching, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Kidney_tonic_general, Knee_joint_pain, Leprosy_secondary_infection, Leukocytogenesis_stimulation, Locomotor_dysfunction_incoordination, Malaria, Malaria_1, Malaria_2, Malaria_3, Meningitis, Meningitis_tertiary, Menstrual_problems, Mental_disorders, Moles, Morgellons_disease_TR, Motion_sickness, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2, Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_4, Multiple_sclerosis_6, Multiple_sclerosis_secondary, Mumps_tertiary, Muscle_tonic, Muscles_to_relax, Muscular_pain_and_injury, Nausea_and_cramping, Nephritis, Nerve_disorders_and_neuropathy, Orchitis, Ovarian_disorders_general, Ovarian_elimination_stimulation, Pancreatic_insufficiency, Pancreatic_insufficiency, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_enterobiasis, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Pericarditis, Perniosis, Phaqocyross_stimulation, Pharyngitis, Pineal_gland_stimulation, Pleurisy, Pneumonia_general, Polyp_general, Prostate_problems_general, Prostatitis, Rabies, Raynauds_disease, Rhinitis, Schumann_resonance, Sexual_dysfunction_men, Sinusitis_1, Sleeping_sickness, Slipped_discs, Smallpox_secondary, Spleen_secondary, Stammering, Staph infection_1, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Stiff_shoulder, Stomach_disorders, Streptococcus_pyogenes, Streptothrix, Stroke_follow_up, Stye, Sunstroke, Swelling, Taste_lack_of, Tendomyopathy, Tetanus, Thalamus_stimulant, Thrombosis_infective_herpes_type, Thymus_stimulation, Tinnitus, Tuberculosis, Urinary_Tract_Infections, Viral_complex_TR, Vitiligo, Warts_plantar, Whiplash, Wound_healing, Yellow_fever
20.5 - Regeneration_and_healing_1
20.87 - Cold_2005_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Sinusitis_stubborn_TR
21 - Macular_degeneration_1
21.34 - Liver_stores_bile_cholesterol
22 - Brain_beta_stim_TR, Complete_early_crane
22.5 - Vitamag_complete_set
23 - Actinomyces_israelii, Sore_throat_comp
23.2 - Alzheimers_1, Alzheimers_TR, Viral_complex_TR
23.6 - Macular_degeneration_1
24 - Detox_1, Macular_degeneration_1, Vitamag_complete_set
25 - Arthritis_1
25.4 - Sciatica_1
25.6 - Macular_degeneration_1
26 - Adenovirus_comp, Arthritis_1, Complete_early_crane, Cramps, Cramps_menstrual, Dysmenorrhea, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Pesticide_detox, Schumann_resonance
26.7 - Macular_degeneration_1
27.5 - Adynamia_geriatric, Pulmonary_fibrosis, Trigeminal_neuralgia
27.57 - Bells_Palsy_1
28 - Alopecia, Ankylosing_spondylitis, Ankylosing_spondylitis, Arthritis_1, Cancer_breast_secondary, Complete_early_crane, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Hepatitis_general, Kidney_stimulation_TR, Knee_joint_pain, Larynx, Malaria, Malaria_2, Neurosis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Varicoses
30 - Allergy, Alzheimers_TR, Arthritis_1, Cataract_2, Cold_2005_TR, Complete_early_crane, Dengue_fever_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Immune_system_stabilization_TR, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Morgellons_disease_TR, Sinusitis_stubborn_TR, Viral_complex_TR
30.87 - Spastic_paresis
32 - Macular_degeneration_1
33 - AIDS_secondary, Allergy_1, Alzheimers_TR, Backache_1, Bells_Palsy_1, Cancer_breast_3, Facial_cramps, Menieres_disease, Parkinsons_disease, Schumann_resonance, Viral_complex_TR
33.13 - Liver_support
34.1 - Macular_degeneration_1
35 - Ankylosing_spondylitis, Bells_Palsy_1, Depression_general, Diabetes_1, Diabetic_loading, Hypothyroid, Influenza_1997_1998, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Spleen_enlarged, Viral_complex_TR
36 - Complete_early_crane
36.5 - Nogier_frequencies
39 - Celiac_disease_1, Schumann_resonance
40 - Apoplexy_stroke_paralysis, Arthritis_1, Bells_Palsy_1, Circulation_disturbances, Circulatory_stasis, Edema, Fibromyalgia_TR, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Muscular_pain_and_injury, Nephritis, Pain_general, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Tendomyopathy, Vegetative_dystonia, Vertigo_TR, Wound_healing
40.4 - Immune_system_stimulation_1
40.5 - Immune_system_stimulation_1
40.6 - Immune_system_stimulation_1
40.7 - Immune_system_stimulation_1
40.8 - Immune_system_stimulation_1
41 - Complete_early_crane
41.2 - Backache_1
41.75 - Cold_2005_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Sinusitis_stubborn_TR
45 - Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Intermittent_claudication, Papilloma_virus, Schumann_resonance
46 - Pertussis
46.5 - Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp
47 - Asthma_2, Cancer_adenocarcinoma, Healing_and_regeneration, Influenza_with_respiratory_1, Lipoma, Mercury_toxicity_v, Parasites_general_2, Regeneration_and_healing
47.5 - Bells_Palsy_1, Bone_disease_and_periodontal_disease, Dental_foci, Dental_infection_1, Periodontal_disease, Tooth_extraction_followup, Toothache
48 - Adenovirus_comp, Cancer_breast_1, Dental_general, Dental_infection_1, Diabetes_2, Infections_general, Intermittent_claudication, Mercury_toxicity_v, Spastic_paresis
49 - Mercury_toxicity_v
50 - Cancer_tertiary, Stomach_gas
50.5 - Regeneration_and_healing_1
51 - Stomach_gas
52 - Stomach_gas
53 - Stomach_gas
55.56 - Cancer_experimental_additional_frequencies
56 - Stomach_gas
57.5 - Bells_Palsy_1
58 - Candida_1, Vertigo_TR
59 - Heart_blockage_1, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B, Stomach_gas
60 - Adenovirus_comp, Adynamia_geriatric, Ankylosing_spondylitis, Arthritis_1, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_prostate, Candida_2, Candida_tertiary, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dental_general, Dental_infection_1, Heart_blockage_1, Psoriasis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Ringworm, Sinusitis_3, Vertigo, Vertigo_TR
61 - Heart_blockage_1
62 - Lyme_TR_B
64 - Cancer_general_2, Candida, Dental_infection_2, General_prophylaxis, Kidney_stimulation_TR, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Psoriasis
66.5 - Cancer_experimental_additional_frequencies, Cancer_harmonic_series
68 - Fibromyalgia_TR, Viral_complex_TR
70 - Complete_early_crane, Sacred_numbers
72 - Abdominal_inflammation, Adenovirus_comp, Allergy_1, Anal_itching, Aneurysm, Angina_pectoris, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis, Appendicitis_1, Appetite_lack_of, Asthma, Ataxia, Bells_Palsy_1, Bronchitis, Cancer_breast_1, Cancer_general_2, Cancer_prostate, Candida_secondary, Chest_infection_secondary, Cold_1, Complete_early_crane, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Cramping_and_nausea, Croup, Diabetes_2, Dyspepsia, Fatigue_general, Fungus_general, Head_injury_followup, Heartburn_chronic, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Impotence, Infections_general, Influenza_2003_2004_1, Itching, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lumbago, Meningitis_tertiary, Mental_disorders, Motion_sickness, Nausea_and_cramping, Nerve_disorders_and_neuropathy, Orchitis, Otitis_medinum, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_general_2, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Pleurisy, Prostate_problems_general, Prostatitis, Sacred_numbers, Sexual_dysfunction_men, Sinusitis_1, Slipped_discs, Stomach_disorders, Stroke_follow_up, Thrombosis_infective_herpes_type, Urethritis, Vertigo_TR, Yeast_general, Yeast_general_v
73 - Actinomyces_israelii, Bedsores, Depression_drugs_or_toxins, Depression_general, Headaches_comp, Headaches_due_to_parasites, Heart_tonic, Impotence, Nephritis, Nogier_frequencies, Pesticide_detox, Sexual_dysfunction_men, Tonsillitis, Ulcers_general
75 - Cyst_solitary, Mercury_toxicity_v
75.1 - Emphysema_comp, Mycoplasma_pulmonis
76 - Babesia, Cyst_solitary, Ringworm
76.2 - Moles_1
78 - Complete_early_crane
79 - Osteomyelosclerosis
80 - Arthritis_1, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Conjunctivitis, Diabetes_associated_infection, Emphysema, Emphysema_comp, Eye_inflammation, General_prog_Blaster5, Heart_tonic, Hypothyroid, Muscular_pain_and_injury, Pain_general, Pain_relief, Parasites_general_2, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Tendomyopathy
80.9 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2
81 - Complete_early_crane, Heart_general, Multiple_sclerosis_3
82 - Complete_early_crane
82.6 - Cold_2005_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Sinusitis_stubborn_TR
83 - Cancer_leukemia_lymphatic, Human_T_lymphocyte_Virus5
89 - Detox_1
90 - Parasites_scabies
90.88 - Bells_Palsy_1
92 - Ringworm, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B, Vertigo_TR
93 - Kidney_stimulation_TR
93.9 - Influenza_2003_2004_1
94 - Parasites_scabies
95 - Abdominal_inflammation, Abdominal_pain, Acute_pain, Adenovirus_comp, Allergy_1, Alopecia, Anal_itching, Aneurysm, Angina_pectoris, Ankylosing_spondylitis, Anxiety_1, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis, Appendicitis_1, Appetite_lack_of, Asthma, Ataxia, Cancer_breast_1, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_pain, Cancer_prostate, Candida, Candida_2, Candida_tertiary, Complete_early_crane, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Cramping_and_nausea, Croup, Dental_foci, Dental_infection_1, Diabetes_2, Dyspepsia, Fatigue_general, General_prophylaxis, Headaches_comp, Headaches_due_to_parasites, Heart_tonic, Heartburn_chronic, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Hypertension, Hypertension_spastic, Impotence, Infections_general, Itching, Jaundice, Kidney_insufficiency, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lumbago, Meningitis_tertiary, Mental_disorders, Motion_sickness, Nausea_and_cramping, Nerve_disorders_and_neuropathy, Orchitis, Pain_acute, Pain_general, Pain_of_cancer, Pain_of_infection, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_general_2, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Pleurisy, Prostate_problems_general, Prostatitis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Sexual_dysfunction_men, Sinusitis_3, Slipped_discs, Stomach_disorders, Stroke_follow_up, Sunstroke, Surgical_pain_post_op, Thrombosis_infective_herpes_type, Tooth_extraction_followup, Toothache, Urethritis
96 - Cancer_breast_secondary, Cancer_general_2, Kidney_stimulation_TR, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Psoriasis, Trauma
98 - Parasites_scabies
99 - Sacred_numbers
99.5 - Electrosmog_1
100 - Adynamia_geriatric, Ankylosing_spondylitis, Arthritis_1, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Household_Insect_Mix, Kidney_stimulation_TR, Prostatitis, Psoriasis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Roaches
101 - Parasites_roundworms_comp, Parasites_trichinosis
102 - Chaetomium_globosum, Fusarium_oxysporum, Parasites_general_alternative_v, Parasites_scabies
104 - Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_turbatrix, Psoriasis, Turbatrix
105 - Epstein_Barr_virus, Intestines_inflammation, Struma_nodosa
106 - Parasites_scabies
107 - Sinusitis_4
108 - Streptococcus_mutant_strain_secondary
110 - Ankylosing_spondylitis, Bells_Palsy_1, Bruises, Cancer_melanoma_2, Contusion, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Distortion, Fluor_Alb, Kidney_papilloma, Luxation, Papilloma_kidney, Papilloma_virus, Parasites_scabies, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Warts_general
111 - Human_T_lymphocyte_Virus3, T-lymph_virus_TR
112 - ALS_4, Bed_wetting, Kidney_stimulation_TR, Multiple_sclerosis_v, Parasites_enterobiasis, Parasites_filariose, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Psoriasis
114 - Stemphylium, Streptococcus_mutant_strain
116 - Candida_1, Chronic_Fatigue_v, Furunkulosis, Furunkulosis_TR
120 - Anal_itching, Arthritis_1, Arthritis_general, Asthma_2, Backache_and_spasms_1, Bed_wetting, Bone_spurs, Cancer, Cancer_breast, Cancer_general_1, Cancer_maintenance_secondary, Candida, Chronic_fatigue_syndrome, Cold_3, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dental_infection_2, Diverticulitis_acute, Eczema, Emphysema, Emphysema_comp, Fatigue_general, Fibromyalgia, Fibromyalgia_1, Fibromyalgia_2, Fibromyalgia_TR, General_antiseptic, General_demo, General_prog_Blaster5, Immune_system_stimulation, Kidney_stimulation_TR, Moles, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_4, Multiple_sclerosis_6, Muscle_tonic, Muscles_to_relax, Myositis, Parasites_enterobiasis, Parasites_filariose, Parasites_general_1, Parasites_general_2, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Rabies, Rhinitis, Ringworm, Sinusitis_1, Sleeping_sickness, Sore_throat_comp, Tetanus, Throat_tickle_chronic, Warts_plantar
121 - Complete_early_crane, Struma_parenchyme
122 - Cancer_leukemia_hairy_cell, Influenza_Bach_Poly, Myositis, Struma_nodosa
123 - Influenza_1979, Pyoderma
124 - Rhodococcus, Sexual_dysfunction_men
125 - Abdominal_inflammation, Adenovirus_comp, Allergy_1, Anal_itching, Aneurysm, Angina_pectoris, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis, Appendicitis_1, Appetite_lack_of, Asthma, Ataxia, Bells_Palsy_1, Cancer_breast_1, Cancer_general_2, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_prostate, Candida_2, Candida_tertiary, Cold_1, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Diabetes_2, Dyspepsia, Epilepsy, Fatigue_general, General_prophylaxis, Headaches_comp, Headaches_due_to_parasites, Heart_tonic, Heartburn_chronic, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Impotence, Infections_general, Intercostal_neuralgia, Itching, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lumbago, Meningitis_tertiary, Mental_disorders, Motion_sickness, Muscular_pain_and_injury, Myositis, Nerve_disorders_and_neuropathy, Orchitis, Otitis_medinum, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_general_2, Parasites_general_comprehensive, Pericarditis, Phaqocyross_stimulation, Pleurisy, Prostate_problems_general, Prostatitis, Sinusitis_2, Slipped_discs, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Stomach_disorders, Stroke_follow_up, Thrombosis_infective_herpes_type, Urethritis
126 - Cytomegalovirus, Herpes_type_5
126.4 - Paramyxovirus
127 - Cancer_breast_2, Cancer_carcinoma_uterine_fermentative
128 - Asthma_v, Cancer_general_3, Emphysema_comp, General_demo, Hirudo_medicinalis, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Parasites_general_1, Parasites_general_comprehensive, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_roundworms_general_short_set, Ringworm, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v, Sinusitis_3, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Streptococcus_hemolytic
129 - Anthrax, Myositis, Penicillium_chyrosogenium, Q_Fever, Rickettsia
130 - Meningitis_secondary, Parkinson_tremor_temporary_relief
132 - Bacillinum, Fungus_and_mold_v, Mold_and_fungus_general_v, Pyoderma, Rhizopus_nigricans, Trichophyton_general
133 - Cancer_harmonic_series, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Trichophyton_nagel_secondary
134 - Atherosclerosis, Herpes_zoster_v, Parkinsons_v, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Streptococcus_hemolytic
135 - Polio
136 - ALS_2, Coxsackie_General, Enterovirus_General, Gulf_War_Syndrome_v
138 - Dental_Infections_v
139.4 - Paramyxovirus
140 - Fibromyalgia_1, Influenza_grippe_1987, Multiple_sclerosis_brain
141 - Crohns_and_other_bowel_problems_v, Herpes_general , Herpes_general_v, Herpes_progenetalis
141.27 - Planetary_orbits
142 - Dental_Infections_v, Endometriosis_1, Parasites_flukes_general, Parasites_tapeworms_secondary, Smallpox, Trichophyton_nagel_secondary, Ulcer_ventric, Yellow_fever
143 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Nasturtium, Parasites_flukes_liver
144 - ALS_2, Coxsackie_General, Enterovirus_General, Headaches, Headaches_comp, Influenza_2003_2004_1, Lyme_TR_B, Sacred_numbers, Sore_throat_TR, Tonsillitis, Transformation_series
144.72 - Planetary_orbits
146 - Abdominal_inflammation, Acidosis, Allergy_1, Alopecia, Appendicitis, Appendicitis_1, Asthma, Autointoxication, Barretts_esophagus_1, Cerebral_palsy, Cold_3, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Detox_and_lymphs, Edema, Hangover, Headaches_comp, Headaches_due_to_toxicity, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Hyperosmia, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Mental_disorders, Motion_sickness, Muscular_dystrophy, Nogier_frequencies, Oral_lesions, Pharyngitis, Polyp_general, Postsurgery_detoxification, Prostatitis, Pyorrhea, Rhinitis, Sinusitis_1, Sneezing, Sore_throat_comp, Sunstroke, Surgery_anaesthesia_detox, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Swelling, Toxin_elimination, Trigeminal_neuralgia, Urticaria
147 - Transformation_series
148 - Detox_and_lymphs, Edema, Entamoeba_histolytica, Kidney_papilloma, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Papilloma_kidney, Regeneration_and_healing_1, Sudor_pedis, Swelling
150 - Gonads_inflammatioGonorrhea
150.3 - Emphysema_comp, Mycoplasma_pulmonis
151 - Diphtheria, Pyrogenium_62, Sore_throat_comp, Tonsillar_nodules
152 - Candida_tertiary, Colitis_and_Diarrhea, Kidney_stimulation_TR, Mumps, Parasites_ascaris, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_roundworms_general_short_set, Psoriasis
152.2 - Coronavirus_SARS
153 - Influenza_grippe_vapch, Influenza_virus_1991_1992, Muscular_dystrophy, Sacred_numbers, Smegma
154 - Coeliacia , Diverticulosis
155 - Coronavirus_SARS
156 - Wheat_smut
157 - Parasites_flukes_lymph, Streptothrix
158 - Ear_conditions_various, Fungus_and_mold_v, Mold_and_fungus_general_v, Multiple_sclerosis_brain, Streptococcus_pneumoniae_mixed_flora
160 - Actinomyces_israelii, Adenovirus_comp, Allergy, Complete_early_crane, Dengue_fever_TR, Eye_disorders, Headaches, Headaches_comp, Heart_tonic, Hypothyroid, Joint_pain_basic_TR, Lichen_sclerosus_TR, Morgellons_disease_TR, Muscular_pain_and_injury, Sinusitis, Sinusitis_2, Sinusitis_4, Sinusitis_maxillaris, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Tendomyopathy, Yersenia_pestis
162 - Chelidonium, Complete_early_crane, Heart_general, Heart_tonic, SARS_1
163 - Phoma_Destructiva
164 - Detox_1, Parasites_helminthsporium, Parasites_tapeworms, Parasites_tapeworms_echinococcinum
165 - Cold_2005_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Herpes_general , Herpes_general_v, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B, Sinusitis_stubborn_TR
166 - Cancer_breast, Entamoeba_histolytica, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Hepatitis_C_TR, Hepatitis_general_v, Lichen_planus_TR, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_5, Multiple_sclerosis_6, Multiple_sclerosis_brain
169 - Multiple_sclerosis_brain, Parkinson_tremor_temporary_relief
170 - Biliary_cirrhosis
171 - Herpes_progenetalis
172 - Asthma_v, Botulinum, Chronic_Fatigue_v, Epstein_Barr_virus, Parasites_general_alternative_v, Parkinsons_v
173 - Cholesterinum, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Warts_verruca
174 - Breast_tumor_benign_TR, Folliculitis_hot_tub, Otitis_externa, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen, Streptococcus_pneumoniae_mixed_flora, Swimmers_ear, Transformation_series
175.99 - Agyfla_HC
177 - Dental_Infections_v, Moles, Syphilis
178 - Breast_tumor_benign_TR, Breast_tumor_benign_TR, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen, Yellow_fever
180 - Adenovirus_comp, Smegma
183 - Dental_Infections_v, Human_T_lymphocyte_Virus6
183.58 - Planetary_orbits
184 - Ozaena
185 - Canine_parvovirus, Parvovirus_canine, Rhino_pneumonitis
186 - Herpes_simplex_RTI
187 - Crohns_and_other_bowel_problems_v, Parasites_gen_custom2_TR, Parasites_tapeworms, Parasites_tapeworms_secondary
188 - Canine_parvovirus
190 - Abscesses, Abscesses_1, Adhesions, Appendicitis, Appendicitis_1, Burns, Cramping_and_nausea, Dental_and_jawbone_infections_1, Dental_foci, Dental_infection_1, Diabetes_associated_infection, Motion_sickness, Multiple_sclerosis_brain, Mumps_secondary, Nausea_and_cramping, Sunstroke, Toothache, Wound_healing
190.86 - Cytochalasin_HC
191 - Breast_tumor_benign_TR, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen
192 - Streptothrix, Trauma
194 - Bells_Palsy_1
195.5 - L_lysine
199 - Multiple_sclerosis_brain
199.5 - Cancer_harmonic_series
200 - Burns, Crohns_disease_protozoa_1, Fibromyalgia_TR, Furunkulosis, Furunkulosis_herpes, Furunkulosis_TR, Influenza_2003_2004_1, Nerves_healing, Parasites_heartworms, Parasites_roundworms_comp, Viral_complex_TR
201 - Ear_conditions_various, Pepto_streptococcus, Streptococcus_pepto
202 - Laryngeal_polyp
203 - Influencinum_vesica_general, Lyme_hatchlings_eggs, Stroke_follow_up
204 - Pneumocystis_carnii
205 - Lupus_general_secondary
206 - Crohns_disease_protozoa_1
207 - Influenza_1993_secondary
210 - Dental_Infections_v, Epilepsy, Yersenia_pestis
211 - Fibropendulum
212 - Backache_1, Backache_and_spasms_1, Botrytis_cinereas
213 - Hepatitis_general_v
214 - Cancer_carcinoma_liver_fermentative, Measles_vaccine, Measles_w_vaccine
216 - Influenza_1989, Tuberculosis, Yersenia_pestis
217 - Tuberculosis_klebsiella
217.1 - Influenza_2005-2006_TR
218 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_5
218.13 - Sterigmatocystin_HC
220 - Adynamia_geriatric, Cryptosporidium, Fractures_healing, Pulmonary_fibrosis, Tuberculosis_klebsiella, Wound_healing
221 - Chaetomium_globosum, Tuberculosis_klebsiella
221.23 - Planetary_orbits
222 - Actinomyces_israelii, Bells_Palsy_1, Cyst_sebaceous_TR, Dental_Infections_v, Fungus_and_mold_v, Malaria, Malassezia_furfur, Mold, Mold_and_fungus_general_v, Ozaena, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Streptothrix
223 - Atherosclerosis, Duodenitis, Herpes_zoster_v
224 - Anthrax, Barley_smut, Hepatitis_C, Hepatitis_C_TR, Hepatitis_general, Hepatitis_general_v, Lichen_planus_TR, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_5, Multiple_sclerosis_6
225 - Candida_2, Candida_tertiary, General_prophylaxis, Malassezia_furfur, Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair, Sinusitis_3
225.57 - Cytochalasin_HC
226 - Seizure_1
228 - Cyst_sebaceous_TR, Nocardia_asteroides, Streptothrix
229 - Tuberculosis_bovine
230 - Akathisia, Angina_pectoris, Arthritis_1, Fractures_healing, Hyperacidity_stomach, Lac_deflorat, Lyme_2, Medorrhinum
231 - Cyst_sebaceous_TR, Nocardia_asteroides, Pyrogenium_ex_ovo, Streptococcus_pneumoniae, Streptothrix
232 - ALS_2, Candida_1, Coxsackie_General, Enterovirus_General, Foot_and_mouth_syndrome, Hand_foot_and_mouth_syndrome, Influenza_V4_grippe, Lac_deflorat, Paraceli, Perniciosia, Perniosis, Streptococcus_pneumoniae, Ulcer_ventric, Yellow_fever
233 - Cladosporium_fulvum, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Dental_Infections_v, Fibropendulum, Gonads_inflammatioGonorrhea, Ornithosis, Thermi_bacteria, Tobacco_mosaic
234 - Stomatitis, Tetanus, Transformation_series
235 - Human_T_lymphocyte_Virus5, Multiple_sclerosis_1, Mumps_secondary
237 - Cyst_sebaceous_TR, Foot_and_mouth_syndrome, Hand_foot_and_mouth_syndrome, Nocardia_asteroides, Streptothrix
237.96 - Sterigmatocystin_HC
238 - Influencinum_vesic_NW, Parasites_flukes_liver
239 - Influencinum_vesic_NW, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
240 - Backache_and_spasms_1, Cancer_general_3, Candida_tertiary, Complete_early_crane, Emphysema_comp, Fibromyalgia_TR, Kidney_stimulation_TR, Multiple_sclerosis_4, Muscle_tonic, Muscles_to_relax, Muscular_pain_and_injury, Parasites_general_comprehensive, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_roundworms_general_short_set, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, West_Nile_2
241.68 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2
242 - ALS_4, Distemper, Fungus_and_mold_v, Mold, Mold_and_fungus_general_v, Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_6, Multiple_sclerosis_v, Mumps
243 - Chronic_Fatigue_v, Dematium_nigrum, Human_T_lymphocyte_Virus1, Icterus_haemolytic, Lupus_general, Osteosinusitis_max, T-lymph_virus_TR
244 - Lung_sinus_bacteria, Lupus_general_secondary, Tetanus
245 - Human_T_lymphocyte_Virus2, T-lymph_virus_TR
246 - Cystitis_chronic, Endometriosis_1, Endometriosis_chronic, Serum_schweinepest, Stomatitis_aphthous_v, Tonsillar_nodules
247 - Aspergillus_flavus, Aspergillus_general
247.88 - Zearalenone_HC
248 - Kidney_tonic_general
249 - AIDS_2, Cancer_Kaposis_sarcoma, Cancer_multiple_myeloma, Crohns_disease_protozoa_1, Penicillium_chyrosogenium
250 - Abdominal_inflammation, Arthritis_1, Arthritis_rheumatoid, Bone_spurs, Cancer_maintenance_secondary, Cold_and_Flu, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dupuytrens_contracture, Epicondylitis, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Influenza_autumn_1998, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Knee_joint_pain, Larynx, Lyme_TR_B, Muscular_pain_and_injury, Pancreatic_insufficiency, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Tendomyopathy
252 - Leprosy
252.8 - Paramyxovirus
253 - ALS_4, Botulinum, Distemper, Epstein_Barr_virus, Follicular_mange, Gulf_War_Syndrome_v, Mange_follicular, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_v, Mycoplasma_salivarium_1, Myoma, Parasites_follicular_mange, Parasites_scabies
254 - ALS_1, ALS_5, Alzheimers_TR, Distemper, Fungus_and_mold_v, Fungus_general, Influenza_1993_secondary, Lateral_sclerose, Lyme_2, Lyme_disease, Lyme_secondary, Mold_and_fungus_general_v, Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general, Sciatica_1, Sclerosis_lateral, Viral_complex_TR, Yeast_general, Yeast_general_v
254.2 - Candida, Dental_infection_2
255 - Distemper, Gulf_War_Syndrome_v, Trypanosoma_gambiense
258 - Cancer_leukemia_feline, Transformation_series
259 - Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
262 - Actinomyces_israelii, Arthritis_rheumatoid, Cyst_sebaceous_TR, FIV, Rheumatism, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Streptothrix
263 - Asthma_v, Cancer_multiple_myeloma
263.11 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
264 - Kidney_papilloma, Papilloma_kidney
265 - Papilloma_virus
266 - Cancer_harmonic_series, Healing_and_regeneration
267 - Breast_fibroid_cysts, Fibroids_general, Influenza_grippe_1988
268 - Cyclospora
271 - Deer_tick_1
272 - Influenza_virus_1992_1993_secondary
272.2 - Planetary_orbits
273 - Anthrax, Mumps_vaccine
274 - Epstein_Barr_virus, Nephritis, Tobacco_mosaic
275 - Endometriosis_1, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_liver
277 - BC_G_Vaccine, Cervical_polyp
278 - Croup, Respiratory_syncytial_virus, Stomatitis
278.8 - Paramyxovirus
279 - Mycoplasma_salivarium_1, Myocarditis_narbe
280 - Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair
280.5 - Planetary_orbits
282 - Bacterium_coli_commune_combination, E_coli, E_coli_comp
283 - ALS_2, Enterovirus_General, Polio
284 - Hepatitis_general_secondary, Pertussis
285 - Microsporum_audouini, Ruko_tick, Transformation_series
287 - Mastoiditis, Pyrogenium_fish
288 - Cervical_polyp
289 - Corn_smut, Deer_tick_1, E_coli, E_coli_comp
290 - Allergy_1, Croup
291 - Cirrhosis_hepatitis
292 - Cataract_2, Influencinum_vesica_general, Nogier_frequencies
294 - Sorghum_smut
295.7 - Planetary_orbits
298 - Crohns_disease_protozoa_1
300 - Adenovirus_comp, Cold_5, Lumbago, Multiple_sclerosis_4, Muscle_tonic, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Trauma
300.5 - Emphysema_comp, Mycoplasma_pulmonis
302 - Diabetes_2, Nigrospora_spp
303 - Alzheimers_1, Alzheimers_TR, Tuberculosis_aviare, Viral_complex_TR
304 - Alternaria_tenuis, Athletes_foot, Bells_Palsy_1, Cancer_breast_2, Cancer_carcinoma_scan, Cancer_general_1, Cancer_general_2, Cancer_general_3, Cancer_prostate, Complete_early_crane, Detox_and_lymphs, Facial_cramps, Fibromyalgia, Fibromyalgia_1, Fibromyalgia_TR, Headaches, Headaches_comp, Herpes_general , Herpes_zoster_secondary, Hypertension, Immune_system_stimulation, Infections_general, Influenza, Influenza_aches_and_respiratory, Insomnia, Lupus_SLE_secondary, Lymphs_and_detox, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_6, Muscle_tonic, Muscles_to_relax, Pain_relief, Psoriasis, Pyrogenium_fish, Sedation_and_pain_relief, Sinusitis_3, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp
304.4 - Coronavirus_SARS
304.6 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2
305 - Backache_1, Multiple_sclerosis_3
306 - Detox_and_lymphs, Lyme_2, Lyme_tertiary
307.9 - Lung_general_tonic
308 - Entamoeba_histolytica, Rocky_Mountain_spotted_fever, Ruko_tick
309.9 - Coronavirus_SARS
310 - Amoeba, Cold_5, Mucor_racemosis, Parkinsons_v
311 - Cerumen, Cunninghamella
312 - Distemper, Rhesus_gravidatum
312.32 - Lycogala_HC, Sterigmatocystin_HC
313 - West_Nile_2
314 - Human_T_lymphocyte_Virus2, Parkinsons_v, T-lymph_virus_TR
315.7 - Influenza_2005-2006_TR
315.77 - Multiple_sclerosis_stiff_legs
316 - Cyclospora, Influenza_V75_Victoria, Otitis_medinum, Trypanosoma_gambiense, Vertigo_TR
317 - Cancer_breast_secondary, Heavy_metal_toxicity_TR, Hepatitis_C, Hepatitis_C_TR, Hepatitis_general, Hepatitis_general_v, Lichen_planus_TR, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_5, Nanobacter, Nanobacteria_sanguineum_TR
318 - Bacillus_Coli_Rod_Form, Lung_general_tonic, Streptococcus_hemolytic
320 - Cerumen, Fibromyalgia_2, Muscular_pain_and_injury, Sinusitis, Sinusitis_4, Sinusitis_frontalis, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Tendomyopathy
321 - Fibromyalgia_TR, Fungus_and_mold_v, Hepatitis_A, Hepatitis_general_v, Mold_and_fungus_general_v, Penicillium_notatum_secondary, Struma_nodosa
322 - ALS_2, ALS_4, Asthma_v, Enterovirus_General, Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_1989, Influenza_2005_fall_TR, Influenza_virus_A, Meningitis, Multiple_sclerosis_v, Rhesus_gravidatum, Schunan_B_Cell, Stomatitis_aphthous_v
323 - Canine_parvovirus, Canine_parvovirus_mutant_strain, Canine_parvovirus_type_B, Cunninghamella, FIV, Parvovirus_canine, Parvovirus_canine_mutant_strain, Parvovirus_canine_type_B, Pasteurella_combination
324 - ALS_4, Hypertension, Influenza_V2_grippe, Joint_pain_basic_TR, Leukoencephalitis, Lichen_sclerosus_TR, Multiple_sclerosis_v, Muscle_tonic, Muscular_pain_and_injury, Tularemia
325 - Cataract_complicated, Cataract_general
326 - Ankylosing_spondylitis, Calcifications, Dental_and_jawbone_infections_2
327 - Cancer_carcinoma_larynx, E_coli, E_coli_comp, Osteosinusitis_max, Rhizopus_nigricans
328 - Fibromyalgia, Multiple_sclerosis_4, Muscle_tonic, Mycogone_fungoides_secondary, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp
329 - Hepatitis_C, Hepatitis_general, Menieres_disease, Parasites_flukes_blood, Parasites_schistosoma_mansoni, Seizure_1
329.67 - Sterigmatocystin_HC
330 - Allergy, Allergy_1, Alopecia, Cholera, Cold_2005_TR, Dengue_fever_TR, E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Immune_system_stabilization_TR, Influenza_1_99_00, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Morgellons_disease_TR, Osteomyelosclerosis, Sinusitis_stubborn_TR, Sun_allergy
331 - Fungus_flora_1, Ornithosis
331.3 - Liver_support
332 - Cancer_leukemia_feline, Fusarium_oxysporum, Influencinum_vesic_NW, Influenza_grippe_1987, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Influenza_virus_A, Influenza_with_Fever_v, Ornithosis, Parasites_filariose, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_strongyloides, Penicillium_rubrum, Tuberculinum, Tuberculosis_aviare
332.5 - Cancer_harmonic_series
333 - Adenoids, Adenovirus, Adenovirus_comp, Amoeba, Atherosclerosis, Bacterium_coli_commune_combination, Bronchitis, Campylobacter, Cancer, Cancer_general_1, Chest_infection_secondary, Cold_2, Cold_in_head_chest, Croup, E_coli, E_coli_comp, Entamoeba_histolytica_secondary, General_antiseptic_1, Herpes_zoster_v, Influenza_2003_2004_1, Rheumaticus, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Streptomyces_griseus, Yersenia_pestis
334 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR, Cimicifuga, Hepatitis_B, Hepatitis_general_v, Influenza_VA2_grippe, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Irritable_bowel_syndrome, Kidney_stimulation_TR, Parasites_general_comprehensive, Parasites_giardia, Penicillium_notatum, Smallpox_secondary, Streptococcus_hemolytic
335 - Reproductive
336 - Fungus_flora_1, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Respiratory_syncytial_virus
337 - Fungus_and_mold_v, Influenza_1994_secondary, Mold_and_fungus_general_v, Rhodococcus
337.6 - Yersenia_pesti
338 - ALS_4, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Leukoencephalitis_secondary, Lyme_2, Lyme_disease, Multiple_sclerosis_v, Yersenia_pestis
339 - Aspergillus_general, Aspergillus_terreus, Herpes_simplex_I_1, Herpes_type_1_anec_comp, Stomatitis_aphthous_v
340 - Diphtheria, Ear_conditions_various, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Pneumocystis_carnii, Sore_throat_comp, Stemphylium
341 - Influenza_with_Fever_v, Pyrogenium_suis
342 - ALS_4, Bronchiectasis, Fluor_Alb, Measles, Measles_rubeola, Measles_w_vaccine, Multiple_sclerosis_v, Tuberculosis_aviare
343 - ALS_4, Coxsackie_B6, Herpes_simplex_I_1, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_grippe_general, Influenza_grippe_vapch, Influenza_V75_Victoria, Multiple_sclerosis_v, Stomatitis_aphthous_v
344 - Aflatoxin, ALS_4, Amoeba_hepar_abcess, Colitis_and_Diarrhea, Fungus_and_mold_v, Lyme_2, Lyme_disease, Mold_and_fungus_general_v, Multiple_sclerosis_v, Parasites_general_alternative_v, Penicillium_chyrosogenium
345 - Atherosclerosis, Epidermophyton_floccinum, Herpes_zoster_v, Influenza_virus_1991_1992, Lyme_2, Lyme_disease, Lyme_TR_B, Penicillium_chyrosogenium_secondary
346 - Hepatitis_A, Lymph_plaque
347 - Helicobacter_pylori, Microsporum_canis
348 - Candida_1
350 - Crohns_and_other_bowel_problems_v, Eye_disorders, Eyesight_sharpen, Geotrichum_candidum, Influenza_Bach_Poly, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Nigrospora_spp, Vision_poor, Visual_acuity
352 - Cold_6, Helicobacter_pylori, Influenza_V4_grippe, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Lupus_general_secondary, Pneumonia_general, Tetanus
353 - Coxsackie_B1, Coxsackie_B4, Influenza_grippe_1989
354 - Influenza_virus_1991_1992_secondary
355 - Geotrichum_candidum
356 - Febris_wolhynia, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Pyrogenium_suis
358 - Bacterium_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Urinary_Tract_Infections
360 - Bladder_TBC, Cancer_bladder_TBC, Eye_disorders, Eyesight_sharpen, Herpes_type_2A_secondary, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Smallpox_secondary, Vision_poor, Visual_acuity
361 - Mucor_plumbeus, Struma_cystica
362 - Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary
363 - Tetanus
364 - Bartonella_henslae, Blue_cohosh, Herpes_type_2A_secondary, Influencinum_vesic_NW
365 - Blastocystis_hominis
366 - Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary
367 - Cryptococcus_neoformans, Mycogone_fungoides_secondary, Rhino_pneumonitis, Sinusitis_2
368 - Herpes_type_2A_secondary, Measles_rubella, Streptococcus_hemolytic
369 - Transformation_series, Tuberculosis, Tuberculosis_rod_form
370 - Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary
371 - Cephalothecium, Lac_deflorat, Mycogone_spp
372 - FIV, Herpes_simplex_RTI
373 - Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Trichophyton_nagel_secondary
374 - Aspergillus_general, Aspergillus_niger, Fungus_and_mold_v, Mold_and_fungus_general_v
375 - Rocky_Mountain_spotted_fever, Wheat_smut, Yeast_general
376 - Black_widow_spider, Rheumaticus, Trichophyton_nagel_secondary
377 - Barley_smut, Listeriose
378 - Campylobacter, Transformation_series, Trichophyton_nagel_secondary
379 - Athletes_foot, Bartonella_henslae
380 - Abdominal_inflammation, ALS_2, Appendicitis, Appendicitis_1, Bone_trauma, Coxsackie_General, Enterovirus_General, Mucous_membrane_inflammation_general, Parasites_roundworms_comp, Parasites_strongyloides_secondary, Pharyngitis, Sore_throat_comp
381 - Biliary_cirrhosis, Candida, Candida_1, Cirrhosis_biliary, Trichophyton_nagel
383 - Cancer_tertiary, Herpes_general , Herpes_general_v
384 - Coxsackie_B1, Fibromyalgia_TR, Geotrichum_candidum, Kieferosteitis
385 - Trichophyton_nagel_secondary
386 - Candida, Geotrichum_candidum, Lupus_general, Lupus_SLE_secondary
387 - Clostridium_difficile, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992, Trichophyton_nagel_secondary
391 - L_lysine
392 - Gulf_War_Syndrome_v, Human_T_lymphocyte_Virus3, T-lymph_virus_TR
393 - Cancer_carcinoma_liver_1, Entamoeba_histolytica, Tetragenus
393.5 - Bells_Palsy_1
395 - Herpes_type_C
396 - Solfeggio_scale, Transformation_series
399 - Cancer_harmonic_series
400 - Anthrax, Cold_1, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Eye_disorders, General_prog_Blaster5, Sinusitis_1, Tetanus
402 - Microsporum_canis
403 - Geotrichum_candidum, Trypanosoma_gambiense
404 - FIV, Geotrichum_candidum, Papilloma_virus, West_Nile_2
405 - Breast_tumor_benign_TR, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen
407 - Geotrichum_candidum, Influencinum_vesica_general, Irritable_bowel_syndrome, Parasites_giardia
408 - Prostate_problems_general
409 - Enterococcinum, Geotrichum_candidum, Streptococcus_enterococcinum
410 - Adynamia_geriatric, Ear_conditions_various, Geotrichum_candidum, Macular_degeneration_1, Prostatitis, Pulmonary_fibrosis
411 - Asthma_v, Atherosclerosis, Herpes_zoster_v, Parasites_general_alternative_v, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v
412 - Candida, Candida_secondary, Cold_6, Geotrichum_candidum, Lyme_hatchlings_eggs, Penicillium_notatum_secondary, Pneumonia_general, Pneumoniae_klebsiella
413 - Bacterium_coli_commune_combination, E_coli, E_coli_comp, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_swine, Pneumoniae_klebsiella, West_Nile_1
414 - Anthrax, Cancer_general_3, Cancer_leukemia_feline, Candida, Fungus_and_mold_v, Hepatitis_A, Lyme_hatchlings_eggs, Mold_and_fungus_general_v, Sinusitis_3, Thrush, Tonsillar_nodules, Vaginosis, Yeast_general
414.7 - Planetary_orbits
415 - Eczema_1, Geotrichum_candidum
417 - Bacillus_Coli_Rod_Form, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v, Solfeggio_scale, Transformation_series
418 - AIDS_2, Cancer_Kaposis_sarcoma, Cancer_multiple_myeloma, Geotrichum_candidum
419 - Parasites_flukes_blood
420 - Anthrax, Fibromyalgia_2, Fluor_Alb, Mycoplasma_salivarium_1, Myoma, Salmonella_comp, Salmonella_typhi, Trichophyton_nagel_secondary
421 - Cancer_tertiary, Coxsackie_B4, Influenza_overnight_TR, Influenza_triple_nosode, Multiple_sclerosis_1
422 - Bermuda_smut, Cancer_breast_secondary, Cancer_multiple_myeloma, Candida_secondary, Constipation, Coxsackie_General, Emphysema_comp, Fever, Fungus_general, General_demo, Infections_general, Irritable_bowel_syndrome, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Microsporum_audouini, Parasites_general_1, Parasites_general_alternative_v, Parasites_general_comprehensive, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_roundworms_general_short_set, Parasites_strongyloides, Ringworm, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v, Stomach_disorders, Yeast_general, Yeast_general_v
422.8 - Planetary_orbits
423 - ALS_2, Atherosclerosis, Bacillinum, Complete_early_crane, Enterovirus_General, Fluor_Alb, Hepatitis_A, Herpes_zoster_v, Meningitis, Nephritis, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Stomatitis_aphthous_v, Strep_and_Staph_v
424 - Backache_and_spasms_1, Cancer_leukemia_feline, Chronic_fatigue_syndrome, Coxsackie_General, Fatigue_general, Herpes_type_C, Histoplasma, Influenza_1983, Influenza_overnight_TR, Paradontose, Proteus, Staphylococci_infection, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp, Stomatitis_aphthous_v
425 - Atherosclerosis, Herpes_zoster_v, Influenza_2005-2006_TR, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v, Schunan_B_Cell, Streptococcus_viridans, Trichophyton_nagel_secondary
427 - Candida_2, Candida_tertiary, General_prophylaxis, Herpes_simplex_RTI, Meningitis, Sinusitis_3, Tularemia
428 - Abdominal_inflammation, Abscesses_1, Abscesses_secondary, Acne, Adenoids, Adenoids, Angina_quinsy, Ankylosing_spondylitis, Apoplexy_stroke_paralysis, Cancer_maintenance_secondary, Canine_parvovirus, Complete_early_crane, Cryptococcus_neoformans, Fatigue_general, General_antiseptic, General_antiseptic_1, Herpes_simplex_I_2, Herpes_type_1_anec_comp, Infections_general_secondary, Influenza_1983, Influenza_overnight_TR, Leprosy_secondary_infection, Menieres_disease, Meningitis_tertiary, Mental_disorders, Mumps_tertiary, Pelvic_inflammatory_disease, Polio_secondary_complications, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Stroke_follow_up, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Trichophyton_nagel_secondary, Trigeminal_neuralgia
429 - Measles_rubella_vaccine, Pyrogenium_62
430 - Alzheimers_1, Alzheimers_2, Alzheimers_TR, Chlamydia_general, Chlamydia_trachomatis, Felis, Influencinum_Berlin_55, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Viral_complex_TR
431 - Measles_rubella
432 - Babesia, Bacillinum, Bacillus_subtilis, Backache_2, Cholecystitis_chronic, Complete_early_crane, Conjunctivitis, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Diphtheria, Euglena, Immune_system_stimulation, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_swine, Kieferosteitis, Lyme_2, Lyme_disease, Lyme_tertiary, Lyme_TR_B, Morgellons_disease_TR, Pullularia_pullulans, Rhodococcus, Sinusitis_3, Sore_throat_comp, Yellow_fever
433 - Adenoma_cervical, ALS_4, Cancer_adenoma, Canine_parvovirus, Cervix adenoma, Colitis_and_Diarrhea, Hepatitis_B, Influencinum_vesic_SW, Influenza_2005-2006_TR, Multiple_sclerosis_v, Streptococcus_mutant_strain_secondary, Streptococcus_viridans, Tetragenus
434 - Asian_grippe_A, Asthma_v, Influenza_2005-2006_TR, Influenza_Asian_grippe_A, Influenza_overnight_TR, Proteus, Pyelitis_proteus, Toxoplasmosis, West_Nile_2
435 - ALS_2, Botulinum, Coxsackie_General, Curva_spic, Endometriosis_1, Enterovirus_General, Feli, Gulf_War_Syndrome_v, Parasites_flukes_general, Refractory_an
436 - Atherosclerosis, Dental_Infections_v, Herpes_zoster_v, Rheuma, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v
437 - Pseudomonas_gen, Pseudomonas_pyocyanea, Pyocyaneus, Scarlet_fever, Streptococcus_mutant_strain
438 - Cladosporium_fulvum, Tuberculosis_aviare
438.74 - Aflatoxin_HC
439 - Ozaena
440 - Abdominal_inflammation, Adnexitis, Appendicitis, Appendicitis_1, Cancer_experimental_additional_frequencies, Cold_1, Cold_3, Cold_5, Colitis_and_Diarrhea, Colon_problems_general, Complete_early_crane, Constipation, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Crohns_disease, Detox_and_lymphs, Diabetes_1, Ear_conditions_various, Edema, Fever_sunstroke, General_prophylaxis, Herpes_progenetalis, Ileocolitis_colon_inflammation, Infections_general_secondary, Influenza, Influenza_2_99_00, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Intestinal_problems_colon, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Kidney_tonic_general, LambliLarge_intestine_tonic, Larynx, Leprosy_secondary_infection, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Motion_sickness, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Otitis_medinum, Pancreas, Parasites_general_2, Parasites_hookworm, Pharyngitis, Pneumonia_general_v, Ringworm, Sinusitis_1, Sore_throat_comp, Sunstroke, Swelling, Tuberculosis_aviare, Viral_complex_TR, Vitiligo
441 - Adnexitis, Granuloma_dent, Thermi_bacteria
442 - ALS_4, Cancer_general_3, Cancer_prostate, Candida_tertiary, Distemper, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_A_1974, Kidney_stimulation_TR, Lupus_general, Measles, Medorrhinum, Multiple_sclerosis_v, Parasites_ascaris, Parasites_general_comprehensive, Parkinsons_v, Prostate_adenominum, Ringworm
443 - Measles, Measles_w_vaccine, Streptococcus_hemolytic
444 - Abdominal_inflammation, Abscesses, Abscesses_1, Abscesses_secondary, Acne, Adenoids, Adenovirus_comp, Allergy_1, Anal_itching, Aneurysm, Angina_pectoris, Appendicitis, Appendicitis, Appendicitis_1, Appetite_lack_of, Asthma, Ataxia, Cancer_breast_1, Carbo_animalis, Catarrh, Cold_3, Cold_in_head_chest, Constipation, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Croup, Cryptococcus_neoformans, Detox_and_lymphs, Diabetes_2, Dyspepsia, Edema, Fatigue_general, General_antiseptic, Heartburn_chronic, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Human_T_lymphocyte_Virus4, Infections_general, Intercostal_neuralgia, Itching, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stones, Larynx, Leprosy_secondary_infection, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lumbago, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Meningitis_tertiary, Motion_sickness, Oral_lesions, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_general_2, Pelvic_inflammatory_disease, Pleurisy, Polyp_general, Prostatitis, Pyorrhea, Sunstroke, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Swelling, Thrombosis_infective_herpes_type, Thrombosis_infective_herpes_type, Urethritis, Vitiligo
445 - Influenza_2005-2006_TR, Streptococcus_viridans
446 - Atherosclerosis, Herpes_simplex_RTI, Herpes_zoster_v, Meningioma, Mycogone_spp
447 - Crohns_and_other_bowel_problems_v, Hemorrhoids, Influenza_overnight_TR, Influenza_VA2L_grippe, Influenza_virus_1993_1994_secondary
448 - Retrovirus_variants
450 - Abdominal_inflammation, Abscesses_1, Abscesses_secondary, Acne, Appendicitis, Appendicitis_1, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Candida, Cholera_secondary, Cold_6, Complete_early_crane, Complete_early_rife, General_antiseptic, General_antiseptic_1, Herpes_general , Herpes_general_v, HIV, Infections_general_secondary, Leprosy_secondary_infection, Pelvic_inflammatory_disease, Pleurisy, Pneumonia_general, Stomach_disorders
451 - Lyme_TR_B
452 - Bronchitis, Chest_infection_secondary, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Pneumonia_bronchial, Sore_throat_TR, Tonsillitis, Werlhof
453 - Atherosclerosis, Cholesteatoma, Coughing_from_flu_vaccine_1, Herpes_zoster_v, Mycoplasma_salivarium_1, Myoma, Parasites_tapeworms, Parasites_tapeworms_echinococcinum, Staph_and_Strep_v, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Strep_and_Staph_v, Stye
454 - Colitis_and_Diarrhea, Trichophyton_tonsuraus
455 - Malaria
456 - Sinusitis_3
456.5 - Coronavirus_SARS
456.6 - Menieres_2
457 - Influenza_2005-2006_TR, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Penicillium_rubrum, Streptococcus_viridans
458 - Hepatitis_general_secondary, Tetanus
459 - Measles_rubella, Measles_rubella_vaccine
460 - Herpes_type_C, Penicillium_rubrum, Stomatitis_aphthous_v
461 - ALS_2, Echo_Virus, Enterovirus_General, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v, Stemphylium
462 - Cancer_carcinoma_bronchial, Coxsackie_B5, Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Influenza_spanish, Penicillium_rubrum
463 - Cancer_glioblastoma_tremor
464 - Athletes_foot, Bells_Palsy_1, Bronchitis, Cancer, Cancer_general_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Candida, Candida_1, Candida_2, Dental_infection_2, Fatigue_general, Fibromyalgia, Fibromyalgia_1, Fungus_and_mold_v, General_antiseptic, General_demo, General_prophylaxis, Herpes_general , Herpes_zoster_secondary, Immune_system_stimulation, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Lyme_TR_B, Mold_and_fungus_general_v, Moles, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_6, Multiple_sclerosis_secondary, Pancreas, Sciatica_1, Sinusitis_1, Swimmers_ear, Vaginosis
464.9 - Coronavirus_SARS
465 - Abdominal_inflammation, Abscesses_1, Abscesses_secondary, Acne, Actinomyces_israelii, AIDS_1, Alopecia, Amenorrhea, Anal_itching, Aneurysm, Angina_pectoris, Angina_quinsy, Appetite_lack_of, Backache_2, Backache_and_spasms_1, Bacterial_infections_general, Bed_wetting, Bedsores, Biliousness, Bladder_and_prostate_complaints, Burns, Cancer_general_2, Cancer_maintenance_secondary, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Candida, Candida_1, Candida_2, Candida_carcinomas, Chronic_fatigue_syndrome, Cold_3, Cold_and_Flu, Colitis_and_Diarrhea, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Cyst_sebaceous_TR, Cystitis_chronic, Dental_and_jawbone_infections_2, Dental_foci, Dental_general, Dental_infection_1, Detox_and_lymphs, Diabetes_1, Diabetes_2, Diabetes_secondary, Diarrhea, Dysmenorrhea, Dyspepsia, Edema, Entamoeba_histolytica_secondary, Epidermophyton_floccinum, Epstein_Barr_virus_secondary, Erysipelas, Eustachian_tube_inflammation, Fibroids_general, Fibroma, Flatulence, Fungus_general, Furunkulosis, Furunkulosis_TR, General_antiseptic_1, Gingivitis, Gingivitis, Heart_tonic, Heartburn_chronic, Herpes_simplex_I_2, Herpes_simplex_RTI, Impotence, Infections_general, Infertility, Influenza_1997_1998, Influenza_2_99_00, Influenza_2003_2004_1, Influenza_2005-2006_TR, Influenza_autumn_1998, Influenza_overnight_TR, Irritable_bowel_syndrome, Kidney_stimulation_TR, Larynx, Leprosy_secondary_infection, Leukoplakia, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Menieres_disease, Meningitis_tertiary, Menstrual_problems, Motion_sickness, Nephritis, Oral_lesions, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Parasites_general_2, Parasites_general_comprehensive, Pelvic_inflammatory_disease, Polyp_general, Prostate_problems_general, Prostatitis, Pyorrhea, Retrovirus_variants, Rhinitis, Sciatica_1, Serum_schweinepest, Sexual_dysfunction_men, Sneezing, Sore_throat_comp, Spleen_secondary, Stomatitis, Streptococcus_pyogenes, Streptococcus_viridans, Streptothrix, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Tetanus, Thrush, Tonsillitis, Toothache, Tuberculosis_secondary_complications, Urethritis, Urinary_Tract_Infections, Viral_complex_TR, West_Nile_1, Yeast_general
465.5 - Cancer_harmonic_series
466 - Cancer_glioblastoma_tremor, Cancer_melanoma_2, Condylomata, Papilloma_virus, Wart_condyloma, Warts_general
466.01 - Aflatoxin_HC
467 - Measles, Measles_rubeola, Measles_w_vaccine, Morbillinum
467.8 - Herpes_type_1_anec_comp
468 - Crohns_and_other_bowel_problems_v, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B, Rocky_Mountain_spotted_fever
469 - Gliocladium, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v
470 - ALS_1, Alzheimers_TR, Cancer_glioblastoma_tremor, Chlamydia_general, Colors, Herpes_simplex_I_3, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_4, Multiple_sclerosis_secondary, Multiple_sclerosis_tremor_or_twitch, Parkinson_tremor_temporary_relief, Parkinsons_disease, Viral_complex_TR
470.9 - Alzheimers_1, Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
471 - Listeriose, Smallpox_secondary, Transformation_series
471.66 - Alzheimers_1, Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
472 - Influenza_overnight_TR, Influenza_VA2_grippe, Sinusitis_2
473 - Allergy_1, Mucor_racemosis_secondary, Ragweed
474 - Aflatoxin, Marsh_elder, Mucor_racemosis
475 - Cancer_multiple_myeloma, Cancer_plasmacytoma
476 - Aflatoxin, Cryptococcus_neoformans, Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Smallpox, Vaccinium
477 - ALS_4, Cancer_breast_secondary, Hepatitis_B, Hepatitis_general, Hepatitis_general_secondary, Hepatitis_general_v, Multiple_sclerosis_v
478 - Cancer_breast_2, Cancer_leukemia_lymphatic, Cryptococcus_neoformans, Cystic_fibrosis, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp, Stomatitis_aphthous
479 - Atherosclerosis, Cancer_carcinoma_liver_1, Chlamydia_pneumoniae
480 - Herpes_simplex_I_1, Herpes_type_1_anec_comp, Magnesium, Stomatitis_aphthous_v
481 - Cephalosporium, Cholecystitis_acute, Lupus_SLE_secondary
482 - Breast_tumor_benign_TR, Cancer_lymphosarcoma, Cryptosporidium, Folliculitis_hot_tub, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v, Otitis_externa, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen, Swimmers_ear
483 - Influenza_haemophilus_type_B, Influenza_overnight_TR
484 - ALS_1, ALS_5, Alzheimers_TR, Diabetes_1, Herpes_simplex_RTI, Lyme_2, Lyme_tertiary, Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general, Viral_complex_TR, Viral_complex_TR, West_Nile_2
485 - Lyme_1, Lyme_2
487 - ALS_2, Asthma_v, Coxsackie_B3, Enterovirus_General, Hepatitis_A, Influenza_Bach_Poly, Influenza_overnight_TR, Rhino_pneumonitis, Stomatitis_aphthous
488 - Actinobacillus, Actinomyces_israelii, Cancer_leukemia_hairy_cell, Coxsackie_B6, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Cyst_sebaceous_TR, Mucor_mucedo, Mycogone_fungoides, Parvovirus_new_strain, Sore_throat_comp, Streptococcus_mutant_strain_secondary, Streptothrix
489 - Conjunctivitis, Papilloma_virus
490 - Lyme_1, Lyme_2, Mycogone_fungoides_secondary
491 - Malassezia_furfur, Mycogone_fungoides_secondary
492 - Yersenia_pestis
495 - Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Lyme_1, Lyme_1, Lyme_2, Mycogone_fungoides_secondary, Warts_general, Warts_verruca
496 - Cataract_complicated, Cataract_general, Eye_disorders, Influenza_overnight_TR, Influenza_VA2_grippe, Mycogone_fungoides_secondary, Yersenia_pestis
497 - Pyrogenium_62
498 - Pyrogenium_62, Stomatitis_aphthous, West_Nile_2
499.25 - SARS_2
500 - Abscesses, Abscesses_1, Allergy, Anthrax, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dengue_fever_TR, Dental_and_jawbone_infections_1, Diabetes_tertiary, Diverticulitis_acute, General_prog_Blaster5, Infections_general_secondary, Influenza_grippe_general, Influenza_overnight_TR, Joint_pain_basic_TR, Leprosy_secondary_infection, Lichen_sclerosus_TR, Lyme_1, Lyme_2, Morgellons_disease_TR, Viral_complex_TR, Yersenia_pestis
501 - Pseudomonas_gen, Pseudomonas_mallei
503 - Herpes_simplex_RTI, Serum_schweinepest
504 - Yersenia_pestis
505 - Lyme_1, Lyme_2, Measles_rubella_vaccine
505.6 - Paramyxovirus
506 - Smallpox_secondary
507 - Meningitis_secondary
508 - Yersenia_pestis
510 - Aflatoxin, Amoeba_hepar_abcess, Bronchiectasis, Cladosporium_fulvum, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Lyme_2, Measles_rubella
511 - Smallpox
512 - Arthritis_1, Bacteria_Lactis_Nosode, Fungus_and_mold_v, Influenza, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_grippe_general, Influenza_overnight_TR, Mold_and_fungus_general_v, Polyarthritis, Yersenia_pestis
513 - Influenza_1979, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v
514 - Biliary_cirrhosis, Canine_parvovirus_mutant_strain, Cirrhosis_biliary, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Echo_Virus, Parvovirus_canine_mutant_strain, West_Nile_2
515 - ALS_2, Asthma_v, Enterovirus_General
516 - Asian_grippe_A, Influenza_Asian_grippe_A, Influenza_overnight_TR, Kieferosteitis, Mumps_secondary
517 - Measles_rubella, Meningitis, Struma_nodosa
518 - Botulinum, Dental_infection_and_Earache_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_V5_grippe
519 - Influencinum_vesic_NW
520 - ALS_4, Bacillus_thuringiensis, Cancer_carcinoma_liver_1, Headaches, Headaches_comp, Measles, Measles_rubeola, Morbillinum, Multiple_sclerosis_v, Pneumonia_general_v
521 - Asthma_v, Dental_infection_and_Earache_1, Measles, Measles_w_vaccine, Rickettsia
522 - Adenovirus_comp, Adnexitis, Allergy_1, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis, Appendicitis, Appendicitis_1, Asthma, Autointoxication, Cerebral_palsy, Cold_2, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Cryptococcus_neoformans, Detox_1, Detox_and_lymphs, Edema, Hangover, Head_injury_followup, Headaches_comp, Headaches_due_to_toxicity, Herpes_simplex_RTI, Hyperosmia, Influenza_1979, Influenza_1993, Influenza_overnight_TR, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Mental_disorders, Motion_sickness, Muscular_dystrophy, Oral_lesions, Otitis_medinum, Pelvic_inflammatory_disease, Pharyngitis, Pneumonia_general_v, Polyp_general, Postsurgery_detoxification, Prostatitis, Prostatitis, Pyorrhea, Rhinitis, Sore_throat_comp, Stroke_follow_up, Sunstroke, Surgery_anaesthesia_detox, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Swelling, Toxin_elimination, Tuberculinum, Urticaria, Vertigo_TR, Yeast_general
523 - Adenoids, Adenovirus, Adenovirus_comp, Campylobacter, Cancer_general_3, Croup, Cystic_fibrosis, Entamoeba_histolytica_secondary, General_antiseptic_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v, Mold, Parasites_tapeworms, Q_Fever, Tuberculosis_bovine
523.02 - Stemonius_HC
524 - Aspergillus_general, Aspergillus_glaucus, Cancer, Cancer_carcinoma_larynx, Cancer_general_1, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Endometriosis_1, Fungus_and_mold_v, Influenza_overnight_TR, Kidney_stimulation_TR, Mold_and_fungus_general_v, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_general_short_set, Parasites_flukes_intestinal, Parasites_general_alternative_v, Parasites_general_comprehensive, Parkinsons_v, Sinusitis_1
524.47 - SARS_2
525 - Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Lyme_2, Lyme_secondary, Parasites_leishmania_donovani
526 - Bacteria_Lactis_Nosode, Cancer_multiple_myeloma, Pertussis
528 - Backache_and_spasms_1, DNA_repair, Hepatitis_C, Hepatitis_general_v, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Hypertension, Joint_pain_basic_TR, Lichen_sclerosus_TR, Solfeggio_scale, Transformation_series
530 - Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B
531 - Parkinsons_v, Struma_cystica
532 - ALS_4, Amoeba, Cancer_harmonic_series, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A, Hormodendrum, Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B, Multiple_sclerosis_v, Mycogone_fungoides, Mycosis_fungoides, Pneumonia_general_v, Struma_nodosa, Tuberculosis_aviare
533 - Botulinum, Corallinus, Gulf_War_Syndrome_v, Herpes_type_C, Lyme_2
534 - Coxsackie_B2, Dental_Infections_v, Hepatitis_general_secondary, Hepatitis_general_v, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Lyme_2, Stomatitis_aphthous_v
535 - Cancer_leukemia_feline, Canine_parvovirus_type_B, Ear_conditions_various, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993, Meningioma, Parasites_heartworms, Parasites_roundworms_comp, Parvovirus_canine_type_B, Streptococcus_hemolytic
536 - Cancer_leukemia_feline, Influenza_grippe_1988, Influenza_grippe_1989, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B, Reproductive, Rhesus_gravidatum
537 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B, Meningioma
539 - Bacterium_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, Urinary_Tract_Infections
540 - Causticum, Coxsackie_B4, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary
541 - Herpes_simplex_RTI, Influenza_grippe_1990, Influenza_grippe_general, Influenza_overnight_TR, Parasites_roundworms_comp, Parasites_trichinosis, Tuberculosis, Tuberculosis_rod_form
542 - Atherosclerosis, Cold_2, Ear_conditions_various, Herpes_zoster_v, Influenza_haemophilus, Influenza_overnight_TR, Nasal_polyp, Parasites_tapeworms, Parasites_tapeworms_echinococcinum, Pneumonia_general_v, Polyp_nasal, Smallpox, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Streptococcus_hemolytic, Vaginosis
543 - Cancer_astrocytoma, Cancer_glioblastoma, Cancer_gliomas, Candida_secondary, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Cyclospora, Cyst_solitary, Geotrichum_candidum, Parasites_heartworms, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Tobacco_mosaic
544 - Cancer_leukemia_feline, Cephalosporium, Geotrichum_candidum
546 - Corn_smut, Salmonella_comp, Salmonella_type_B
547 - Dental_infection_and_Earache_1, Febris_wolhynia, Feloris_Wolyhnica, Rabies, Wolhynia_fever
548 - E_coli, E_coli_comp, Sinus_Bacteria, Sinusitis_1
549 - Q_Fever, Rickettsia
550 - Coughing_from_flu_vaccine_1, Fistula_dentalis , Influenza_V3_grippe, Malaria, Mental_disorders, Penicillium_notatum_secondary, Pneumonia_bronchial, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general
551 - Coxsackie_B6, Distemper, Mumps_vaccine
552 - Cancer_Hodgkins_disease, Cancer_hodgkins_TR, Cold_1, Enterohepatitis, Influenza_haemophilus, Influenza_overnight_TR, Measles, Measles_w_vaccine
553 - Influenza_overnight_TR, Influenza_V3_grippe
554 - Atherosclerosis, Herpes_type_C, Herpes_zoster_v, Medorrhinum, Tetanus
555 - Adenovirus_comp, Allergy_1, Chlamydia_general, Fungus_and_mold_v, Fungus_flora_1, General_antiseptic_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B_Hong_Kong, Malaria_1, Mold_and_fungus_general_v, Penicillium_notatum_secondary, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp
555.7 - Chlamydia_trachomatis
556 - Cholera, E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, E_coli_mutant_strain, Herpes_simplex_II, Herpes_type_2_comp, Penicillium_notatum_secondary, Stomatitis_aphthous_v
557 - Cystic_fibrosis
557.5 - Paramyxovirus
558 - Hepatitis_A, Hepatitis_general_v, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_British, Penicillium_notatum_secondary
560 - Herpes_simplex_RTI, Influenza_grippe_1990, Influenza_overnight_TR, Penicillium_notatum_secondary
561 - Schunan_B_Cell
562 - Arsenic_alb, Atmenic_Alb, Canine_parvovirus, Hepatitis_general_v, Parvovirus_canine, Penicillium_notatum_secondary
563 - Atherosclerosis, Green_Dye, Hepatitis_general_v, Herpes_zoster_v, SARS_1, SARS_2, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Strep_virus
564 - Acne
565 - Actinobacillus, Fungus_and_mold_v, Influenza_1979, Influenza_overnight_TR, Mold, Mold_and_fungus_general_v
565.5 - Bells_Palsy_1
566 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Penicillium_notatum_secondary, Ulcer_ventric
567 - Actinomyces_israelii, Cold_5, Cyst_sebaceous_TR, FIV, Ovarian_cyst, Ovarian_disorders_general, Sore_throat_comp, Streptothrix
568 - Aflatoxin, Chronic_Fatigue_v, Influenza_grippe_1988, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B, Lung_general_tonic, Pneumonia_general_v, Stomatitis
569 - Coxsackie_B5, Parkinsons_v, Smallpox
570 - Babesia
572 - Adnexitis, ALS_4, Atherosclerosis, Herpes_zoster_v, Influenza_Bach_Poly, Influenza_overnight_TR, Leukoencephalitis, Multiple_sclerosis_v, Penicillium_notatum_secondary
573 - Atherosclerosis, Distemper, Herpes_zoster_v
574 - Atherosclerosis, Cancer_non_Hodgkins_1, Cephalothecium, Hepatitis_B, Herpes_zoster_secondary, Herpes_zoster_v, Influenza_1957_A_Asian, Influenza_overnight_TR, Lymphangitis
575 - Cryptosporidium
576 - Atherosclerosis, Herpes_zoster_v, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Struma_parenchyme, Trichophyton_nagel_secondary
577 - Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Parkinsons_v, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
578 - Gulf_War_Syndrome_v, Hepatitis_A, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Mucor_plumbeus, Pneumonia_bronchial, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v, Trichophyton_nagel_secondary
579 - Branhamella_Moraxella_catarrhalis, Cryptococcus_neoformans, Herpes_simplex_RTI, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
580 - Candida_1, Croup, Herpes_zoster, Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR, Trichophyton_nagel_secondary
581 - Branhamella_Moraxella_catarrhalis, Influenza_grippe_1987, Influenza_overnight_TR, Lyme_TR_B, Trichophyton_nagel_secondary
582 - Candida_secondary, Fungus_general, Influenza_1993_secondary, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Kidney_stimulation_TR, Tonsillitis, Transformation_series, Yeast_general, Yeast_general_v
583 - Ornithosis, Trichophyton_nagel_secondary, Tuberculosis, Tuberculosis_rod_form
584 - Influenza_1993_secondary, Methotrexate_toxicity, Nogier_frequencies, Sporotrichum_prutinosum, Trichophyton_nagel_secondary, Trichophyton_nagel_secondary
585 - Crohns_disease_viroid_1, Trichophyton_nagel
586 - Coeliacia , Influenza_1993_secondary
587 - Coxsackie_B1, Fungus_flora_1, Trichophyton_nagel_secondary, Trichophyton_nagel_secondary
588 - Cancer_non_Hodgkins_1, Influencinum_vesic_NW, Influencinum_vesica_general, Influenza_1993_secondary, Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Trichophyton_nagel_secondary
589 - Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Lyme_hatchlings_eggs
590 - Adenoids, Diphtheria, General_antiseptic_1, Herpes_progenetalis, Influencinum_vesic_NW, Sore_throat_comp
591 - Cholera, Herpes_simplex_I_1, Herpes_type_1_anec_comp, Parasites_general_alternative_v, Sanguis_menst, Stomatitis_aphthous_v
592 - Fungus_and_mold_v, Mold, Mold_and_fungus_general_v, Trichophyton_nagel_secondary, Trichophyton_nagel_secondary
593 - Crohns_disease_viroid_1, Trichophyton_nagel
594 - Cimicifuga, Coeliacia , Cryptococcus_neoformans, Fungus_and_mold_v, Mold_and_fungus_general_v, Pyelitis_proteus, Pyrogenium_62
595 - ALS_2, Blastocystis_hominis, Coxsackie_General, Enterovirus_General, Rheuma, Trichophyton_nagel_secondary
596 - Lymph_plaque
597 - Cryptococcus_neoformans, Cytomegalovirus, Herpes_type_5, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Lung_sinus_bacteria, Lyme_2, Lyme_secondary, Trichophyton_nagel_secondary
597.68 - SARS_2
598 - Herpes_simplex_RTI, Rhodo_torula, Sporotrichum_prutinosum
598.5 - Cancer_harmonic_series
599 - Influenza_2005-2006_TR, Viral_complex_TR
600 - Ankylosing_spondylitis, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis_1, Arthritis_general, Arthritis_rheumatoid, Ataxia, Bells_Palsy_1, Bone_disease_and_periodontal_disease, Cancer_maintenance_secondary, Cold_in_head_chest, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Crohns_disease_viroid_1, Dental_foci, Dental_infection_1, Epilepsy, Fibromyalgia_2, General_prog_Blaster5, Gonads_inflammatioGonorrhea, Headaches_comp, Headaches_unknown_cause, Hepatitis_C_1, Impotence, Infections_general_secondary, Infertility, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Leprosy, Leprosy_secondary_infection, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lyme_TR_B, Meningitis_tertiary, Moles, Moles_1, Motion_sickness, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Orchitis, Ovarian_disorders_general, Pancreas, Pancreatic_insufficiency, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Pelvic_inflammatory_disease, Periodontal_disease, Polyp_general, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Schunan_B_Cell, Sexual_dysfunction_men, Sinusitis_2, Stroke_follow_up, Syphilis, Tetanus, Tonsillitis, Toothache, Urethritis, Vitiligo
601 - Emphysema_comp, Influenza_1979, Influenza_overnight_TR, Mycoplasma_pulmonis
602 - Medorrhinum
603 - Echo_Virus, Hemobartinella_felis, Hemophilia
604 - Crohns_and_other_bowel_problems_v, Echo_Virus, Lyme_TR_B, Parasites_general_alternative_v, Serum_schweinepest
605 - Amoeba_hepar_abcess, Echo_Virus, Lyme_2, Lyme_disease, Parasites_general_alternative_v
606 - Echo_Virus, Lipoma
607 - ALS_2, Echo_Virus, Q_Fever
608 - ALS_2, Echo_Virus, Enterovirus_General
608.7 - Coronavirus_SARS
609 - ALS_2, Echo_Virus
610 - ALS_1, ALS_2, ALS_5, Alzheimers_TR, Echo_Virus, Enterovirus_General, Infections_general_tertiary, Influenza_1978, Influenza_overnight_TR, Lyme_1, Lyme_2, Lyme_tertiary, Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general, Sinusitis_3, Trichomonas, Viral_complex_TR
611 - ALS_2, Echo_Virus, Parkinsons_v, Strep_virus, Viral_complex_TR
612 - ALS_2, Coxsackie_B3, Coxsackie_General, Echo_Virus, Enterovirus_General, Influencinum_vesica_general, Leptospirosis, Leukose, Mucor_mucedo, Transformation_series
613 - ALS_2, Canine_parvovirus, Canine_parvovirus_type_B, Cryptococcus_neoformans, Echo_Virus, Influenza_2_99_00, Influenza_overnight_TR, Parvovirus_canine, Parvovirus_canine_type_B, Viral_complex_TR
614 - Echo_Virus, Sinusitis_3
615 - Influenza_1993, Influenza_overnight_TR, Lyme_1, Lyme_2, Lyme_4, Lyme_disease, Sinusitis_2
616 - Erysipelas, Histoplasma, Malassezia_furfur, Sore_throat_comp, Streptococcus_pyogenes
617 - Herpes_simplex_RTI
618 - Cholesteatoma, Sinusitis_3
619.9 - Coronavirus_SARS
620 - ALS_2, Alzheimers_1, Alzheimers_2, Alzheimers_TR, Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae, Chlamydia_trachomatis, Cholesterinum, Dental_infection_2, Echo_Virus, Enterovirus_General, Lyme_1, Lyme_2, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Schunan_B_Cell, Viral_complex_TR
621 - Colitis_and_Diarrhea, Phoma_Destructiva, Shigella
622 - Anthrax_1, Appendicitis_1, Cancer_leukemia_hairy_cell, Canine_parvovirus, Chlamydia_general, Complete_early_crane, Complete_early_rife, General_prog_Blaster5, Influenza_virus_A_Port_Chalmers, Parvovirus_canine, Perniciosia, Perniosis, Pyrogenium_62, Reproductive
622.3 - Dental_infection_and_Earache_1
623 - Anthrax_1, Elephantiasis, Fungus_and_mold_v, Fungus_and_mold_v, Mold, Mold_and_fungus_general_v, Mold_and_fungus_general_v, Parasites_tapeworms, Parasites_tapeworms_echinococcinum, Schunan_B_Cell, Zygomycosis
624 - Alzheimers_1, Alzheimers_2, Alzheimers_TR, Anthrax_1, Chlamydia_trachomatis, Colors, Cryptococcus_neoformans, Diphtheria, Distemper, Motion_sickness, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Pancreas, Parasites_tapeworms_secondary, Sore_throat_comp, Viral_complex_TR
625 - ALS_2, Ankylosing_spondylitis, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis_1, Arthritis_general, Arthritis_rheumatoid, Ataxia, Bells_Palsy_1, Bone_disease_and_periodontal_disease, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Detox_and_lymphs, Echo_Virus, Enterovirus_General, Fusarium_general, Headaches_comp, Headaches_unknown_cause, Hepatitis_C, Impotence, Infections_general_secondary, Infertility, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Leprosy_secondary_infection, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lyme_1, Lyme_1, Lyme_2, Lyme_4, Lyme_disease, Lyme_tertiary, Lymphs_and_detox, Meningitis_tertiary, Moles, Moles_1, Morgellons_disease_TR, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Orchitis, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Periodontal_disease, Polyp_general, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Sexual_dysfunction_men, Sinusitis_2, Streptococcus_mutant_strain, Stroke_follow_up, Syphilis, Tonsillitis, Tuberculosis_bovine, Urethritis
625.5 - Sore_throat_comp, Streptococcus_pneumoniae_hi_alt, Streptococcus_pyogenes
626 - Cancer_maintenance_secondary, Dental_Infections_v, Listeriose, Moles
627 - Anthrax_1, Hormodendrum, Influenza_1989, Influenza_overnight_TR
628 - Anthrax_1, Listeriose, Mycogone_fungoides_secondary, Tetanus
629 - Anthrax_1, Cytomegalovirus, Herpes_general , Herpes_general_v, Herpes_type_5, Penicillium_notatum, Pepto_streptococcus, Streptococcus_pepto
630 - Lyme_1, Lyme_2
631 - Entamoeba_histolytica
632 - Anthrax_1, E_coli_comp, E_coli_mutant_strain, Fungus_flora_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_triple_nosode, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Lupus_general, Q_Fever, Rickettsia
633 - Anthrax, Anthrax_1, Asthma_v, Bacteroides_fragilis, Breast_tumor_benign_TR, Epilepsy, Gliocladium, Gulf_War_Syndrome_v, Hepatitis_C, Human_T_lymphocyte_Virus3, Leukose, Lupus_general, Lupus_general_secondary, Parasites_general_alternative_v, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen, T-lymph_virus_TR
633.1 - Influenza_haemophilus, Influenza_overnight_TR
634 - Anthrax_1, Bacteroides_fragilis, Bartonella_henslae, Coughing_from_flu_vaccine_1, E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, E_coli_mutant_strain, Influenza_Bach_Poly, Influenza_overnight_TR, Kidney_papilloma, Listeriose, Nanobacter, Papilloma_kidney, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general
635 - Bacteroides_fragilis, Cholesterinum, Clostridium_difficile, Dental_general, Dental_infection_1, Dental_infection_and_Earache_1, Detox_and_lymphs, Endocrine_RX_TR, Lymphs_and_detox, Parasites_flukes_blood, Parasites_schistosoma_haematobium, Tuberculosis_bovine
636 - Bacteroides_fragilis, Herpes_simplex_RTI, Nephritis
637 - Anthrax_1, Bacteroides_fragilis, Parvovirus_canine
638 - Anthrax_1, Smegma
639 - Anthrax_1, Botulinum, Coughing_from_flu_vaccine_1, Gulf_War_Syndrome_v, Solfeggio_scale, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Transformation_series
640 - Colors, Dental_general, Dental_infection_1, Dental_infection_and_Earache_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Lyme_hatchlings_eggs
641 - Cancer_astrocytoma, Cancer_glioblastoma, Cancer_gliomas
642 - Anthrax_1, Bacterium_coli, Bladder_TBC, Cancer_bladder_TBC, E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, Mumps, Urinary_Tract_Infections, Vaginosis
643 - Anthrax_1, Atherosclerosis, Brucella_melitensis, Herpes_zoster_v, Salmonella, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B, Staph infection_1, Staph_and_Strep_v, Staphylococci_infection, Staphylococcus_coagulae_positive, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Wheat_stem_rust_1
644 - ALS_1, ALS_5, Alzheimers_TR, Anthrax_1, Athletes_foot, Bermuda_smut, Epidermophyton_floccinum, General_demo, Kidney_stimulation_TR, Leukose, Lyme_2, Lyme_secondary, Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general, Parasites_general_1, Parasites_general_comprehensive, Penicillium_notatum_secondary, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp, Viral_complex_TR, Warts_general, Warts_verruca
645 - Bartonella_henslae, Ear_conditions_various, Endocrine_RX_TR, Human_T_lymphocyte_Virus5, Influencinum_vesic_SW, Streptococcus_pneumoniae_mixed_flora, Vertigo_TR
646 - Crinis_humansis, Dental_foci, Dental_infection_1, Dental_infection_and_Earache_1, Hair_human, Human_T_lymphocyte_Virus1, T-lymph_virus_TR, Toothache, Viral_complex_TR
646.3 - Dental_infection_and_Earache_1
647 - Cancer_Kaposis_sarcoma, Cancer_multiple_myeloma, Coxsackie_B5, Herpes_simplex_I_3, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Smallpox_secondary, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp
648 - Herpes_simplex_I_3, Herpes_type_1_anec_comp, Motion_sickness, Motion_sickness, Pancreas, SARS_2
649 - Bilirubin, Chronic_Fatigue_v, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1
650 - Ankylosing_spondylitis, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis, Appendicitis_1, Arthritis_general, Arthritis_rheumatoid, Ataxia, Bells_Palsy_1, Bone_disease_and_periodontal_disease, Cancer_general_3, Cancer_maintenance_secondary, Candida_tertiary, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dental_foci, Dental_infection_1, Dental_infection_and_Earache_1, Emphysema_comp, Epilepsy, Headaches_comp, Headaches_unknown_cause, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Herpes_simplex_I_3, Impotence, Infections_general_secondary, Infertility, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Jaundice, Kidney_insufficiency, Leprosy_secondary_infection, Locomotor_dysfunction_incoordination, Meningitis_tertiary, Microsporum_canis, Moles, Moles_1, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Orchitis, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_gen_custom2_TR, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_roundworms_general_short_set, Pelvic_inflammatory_disease, Periodontal_disease, Polyp_general, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Sexual_dysfunction_men, Sinusitis_2, Stroke_follow_up, Syphilis, Tonsillitis, Toothache, Trigeminal_neuralgia, Urethritis, Vitiligo
651 - Endometriosis_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Kidney_stimulation_TR, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_general_short_set, Parasites_flukes_intestinal, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Struma_nodosa
652 - Cold_2, Ear_conditions_various, Herpes_simplex_I_3, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_haemophilus_type_B, Influenza_overnight_TR, Influenza_V2_grippe, Vaginosis, Vertigo_TR
653 - Coxsackie_B3, Influenza_overnight_TR, Influenza_V2_grippe, Influenza_with_respiratory_1, Leukose
654 - ALS_2, Bartonella_henslae, Coxsackie_B3, Enterovirus_General, Herpes_simplex_I_3, Mastitis
654.4 - SARS_2
655 - Herpes_simplex_RTI
656 - African_trypanosomiasis, Asian_grippe_A, Cancer_breast_2, Cancer_carcinoma_colon, Coeliacia , Herpes_simplex_I_3, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_Asian_grippe_A, Influenza_grippe_1990, Influenza_overnight_TR
657 - Coxsackie_B6, Felon_1, Herpes_simplex_I_1
658 - Herpes_simplex_I_3, Influencinum_vesic_SW, Parkinsons_v, Syphilis
659 - Felon_1, Moles, Rhizopus_nigricans
660 - Abdominal_inflammation, Abscesses_1, Abscesses_secondary, Acne, Actinomyces_israelii, Adenoids, Adenovirus_comp, Adhesions, Allergy_1, ALS_4, ALS_5, Angina_pectoris, Angina_quinsy, Appendicitis_1, Arthritis_1, Botulinum, Chronic_fatigue_syndrome, Cold_6, Cold_in_head_chest, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Cystic_fibrosis, Dental_infection, Diabetes_1, Distemper, Emphysema_comp, Entamoeba_histolytica_secondary, Epstein_Barr_virus, Erysipelas, Fatigue_general, Furunkulosis, Furunkulosis_TR, General_antiseptic, General_antiseptic_1, Gonads_inflammatioGonorrhea, Herpes_progenetalis, Herpes_simplex_I_3, Herpes_type_1_anec_comp, Infections_general_secondary, Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Leprosy_secondary_infection, Lyme_2, Meningitis_tertiary, Moles, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2, Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_v, Mycoplasma_pneumonia, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Parasites_general_2, Pneumonia_general, Pneumonia_mycoplasma, Rhizopus_nigricans, Sinusitis_1, Sore_throat_comp, Streptococcus_mutant_strain_secondary, Streptococcus_pyogenes, Syphilis, Treponema_pallidum, Urethritis, Viral_complex_TR, Warts_general
661 - Cancer_maintenance_secondary, Candida, Fibropendulum, Mannan
662 - Endocrine_RX_TR, Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Mycogone_fungoides, Mycosis_fungoides, Parasites_tapeworms_secondary
663 - Cancer_experimental_additional_frequencies, Epstein_Barr_virus, Felon_2, Hormodendrum, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Influenza_virus_swine, Leptospirosis, Pyoderma
664 - Bacterial_infections_general, Cancer_general_2, Cancer_glioblastoma, Cancer_maintenance_secondary, Chemtrail_detox, Chronic_fatigue_syndrome, Complete_early_crane, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Dental_infection_2, Eczema, Emotional_ties_to_diseases, Fatigue_general, Fibromyalgia, General_prophylaxis, Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Herpes_zoster, Influenza_2005_fall_TR, Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Lupus_SLE_secondary, Lyme_2, Mycoplasma_general, Psoriasis, Salmonella, Salmonella_comp, Salmonella_typhi, Stomach_disorders, Tuberculinum, Ulcers_general, West_Nile_2
665 - Asthma_v, Cancer_general_2, Cancer_harmonic_series, Coeliacia , Cold_in_head_chest, Felon_2, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Immune_system_stimulation, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_6, Parasites_general_2, Pemphigus
666 - Acute_pain, Adenovirus, Breast_fibroid_cysts, Cancer, Cancer_astrocytoma, Cancer_breast, Cancer_general_1, Cancer_leukemia, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_non_Hodgkins_1, Cancer_pain, Cancer_prostate, Cancer_prostate_1, Carpal_tunnel_secondary, Cold_2, Complete_early_crane, Croup, Dental_foci, Dental_infection, Dental_infection_1, Dental_infection_and_Earache_1, Fibroids_general, Fibroma, General_antiseptic, General_prog_Blaster5, Impotence, Incontinence_1, Infections_general_secondary, Infertility, Influenza_2_99_00, Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Leprosy_secondary_infection, Leukoplakia, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pain_acute, Pain_general, Pain_of_cancer, Pain_relief, Pancreatic_insufficiency, Pelvic_inflammatory_disease, Polyp_general, Prostate_enlarged, Prostate_problems_general, Prostatitis, Scarlet_fever, Sciaticor_schias, Sexual_dysfunction_men, Sore_throat_comp, Throat_tickle_chronic, Toothache, Tuberculosis, Warts_general
667 - Arenas_tennus, Cancer_maintenance_secondary, Epstein_Barr_virus, Lyme_hatchlings_eggs, Mucocutan_perniciosis
668 - Atherosclerosis, Botulinum, Coeliacia , Coxsackie_B6, Herpes_zoster_v, Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Kidney_stimulation_TR
669 - Coxsackie_B6, Epstein_Barr_virus
670 - Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR
671 - Deer_tick_1, Distemper
672 - Actinobacillus, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Fel_tauri, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Lyme_TR_B, Ox_bile, Stomatitis
673 - Clostridium_difficile, Lyme_2, Lyme_2, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Lyme_disease, Pyrogenium_suis, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
673.9 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
674 - Actinobacillus, Caeliacia, Coeliacia , Coughing_from_flu_vaccine_1, Herpes_simplex_RTI, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Influenza_with_respiratory_1, Mumps, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general
675 - Candida_2, Candida_tropicalis, Streptococcus_hemolytic
676 - ALS_2, Barretts_esophagus_1, Cancer, Cancer_breast, Cancer_gastric_adenocarcinoma, Cancer_general_3, Complete_early_crane, Coxsackie_General, Detox_and_lymphs, Endometriosis_1, Enterovirus_General, General_antiseptic, General_demo, General_prophylaxis, Heartburn_chronic, Helicobacter_pylori, Infections_general, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Kidney_stimulation_TR, Lymphs_and_detox, Meningitis_secondary, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_intestinal, Parasites_flukes_liver, Parasites_general_1, Stomach_disorders, Ulcer_duodenal, Ulcer_gastric, Ulcer_ventric, Ulcers_general
677 - Biliary_cirrhosis, Cirrhosis_biliary, Colors, Meningitis_secondary, Stomatitis
678 - Actinobacillus, Hormodendrum, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Lupus_SLE_secondary, Mycogone_fungoides_secondary, Mycosis_fungoides, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Streptothrix
679 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B
679.2 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
680 - Ankylosing_spondylitis, Dental_infection_and_Earache_1, General_prophylaxis, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Psoriasis_ankylosing_spondylitis
682 - ALS_4, Cytomegalovirus, Herpes_type_5, Influencinum_vesica_general, Multiple_sclerosis_v, Rhodococcus, Sinusitis, Sinusitis_4, Sinusitis_frontalis
683 - Arthritis_general, Bacillus_Coli_Rod_Form, Botulinum, Bronchitis, Cancer, Chest_infection_secondary, Cold_6, Cold_in_head_chest, Coughing, Croup, Ear_conditions_various, Emphysema_comp, General_antiseptic, HIV, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Otitis_medinum, Pneumonia_general, Sinusitis_1, Sneezing, Streptococcus_pneumoniae, Vertigo_TR
684 - Pullularia_pullulans, Rhesus_gravidatum
684.1 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
685 - Dental_general, Dental_infection_1, Dental_infection_and_Earache_1, Heartburn_chronic, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Stomatitis_aphthous_v, Thrombophlebitis
686 - Atherosclerosis, Enterococcinum, Herpes_zoster_v, Mucor_racemosis_secondary, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Streptococcus_enterococcinum, Tuberculosis_klebsiella, West_Nile_2
686.6 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
686.61 - Sorghum_syrup_HC
687 - Branhamella_Moraxella_catarrhalis, Cervical_polyp, Geotrichum_candidum, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Pseudomonas_gen, Pseudomonas_mallei, Sporotrichum_prutinosum, Streptococcus_mutant_strain_secondary
688 - ALS_4, Arthritis_general, Bronchitis_secondary, Candida_tertiary, Cold_6, Cold_in_head_chest, Coughing, Croup, Ear_conditions_various, Emphysema_comp, Fluor_Alb, Fungus_flora_1, General_antiseptic, General_demo, Lyme_2, Mycoplasma_pneumonia, Nephritis, Otitis_medinum, Parasites_general_1, Parasites_general_comprehensive, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_roundworms_general_short_set, Penicillium_chyrosogenium_secondary, Pneumonia_general, Pneumonia_mycoplasma, Prostate_adenominum, Pyrogenium_mayo, Streptococcus_pneumoniae, Vertigo_TR
689 - Influenza_1994, Influenza_overnight_TR, Parasites_gen_custom2_TR, Polyp_uterine, Uterine_polyp
689.14 - SARS_2
690 - Abscesses_1, Actinomyces_israelii, Acute_pain, Adenoids, Adenovirus_comp, Allergy_1, ALS_1, ALS_5, Alzheimers_TR, Angina_quinsy, Appendicitis_1, Arthritis_1, Bacterial_infections_general, Botulinum, Breast_fibroid_cysts, Cancer, Cancer_astrocytoma, Cancer_breast_secondary, Cancer_carcinoma_scan, Cancer_general_3, Cancer_leukemia, Cancer_maintenance_secondary, Cancer_pain, Cancer_prostate, Complete_early_crane, Dental_infection, Eczema_2, Entamoeba_histolytica_secondary, Fibroids_general, Fibroma, General_antiseptic_1, General_prog_Blaster5, Impotence, Incontinence_1, Infections_general_secondary, Infertility, Influenza_1994_secondary, Influenza_overnight_TR, Legionella, Leprosy_secondary_infection, Leukoplakia, Lyme_1, Lyme_2, Lyme_tertiary, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2, Multiple_sclerosis_3, Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pain_acute, Pain_of_cancer, Pancreatic_insufficiency, Parasites_general_2, Pelvic_inflammatory_disease, Polyp_general, Prostate_enlarged, Prostate_problems_general, Prostatitis, Scarlet_fever, Sciaticor_schias, Sexual_dysfunction_men, Sore_throat_comp, Stomach_disorders, Throat_tickle_chronic, Tuberculosis, Typhoid_fever, Viral_complex_TR, Warts_general, Werlhof
690.7 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
691 - Botulinum, Cholera, Streptococcus_hemolytic
692 - ALS_5, Trichomonas
693 - Follicular_mange, Hepatitis_A, Herpes_simplex_RTI, Legionella, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Mange_follicular, Parasites_follicular_mange, Parasites_scabies, Parkinsons_disease, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v, Salmonella_comp, Salmonella_typhimurium, Transformation_series
694 - Cyst_sebaceous_TR, Nocardia_asteroides, Pasteurella_combination, Pemphigus
695 - Brucella_melitensis, Helicobacter_pylori, Helicobacter_pylori_2, Hormodendrum
696 - Arryhthmia_heart_TR, Bartonella_henslae, Candida_1
697 - Aspergillus_general, Aspergillus_niger, Influenza_1994, Influenza_overnight_TR, Pertussis, Tuberculosis_aviare, West_Nile_2
698 - Cryptosporidium, Mastitis, Parasites_roundworms_comp, Parasites_strongyloides_secondary, Porphyria, Tuberculosis_aviare
699 - Herpes_simplex_I_1, Influenza_1994, Influenza_overnight_TR, Lyme_2, Lyme_secondary
700 - Complete_early_crane, Diabetic_loading, Epilepsy, Geotrichum_candidum, Herpes_simplex_I_1, Herpes_type_1_anec_comp, Infections_general_secondary, Leprosy_secondary_infection, Malassezia_furfur, Sporobolomyces, Tetanus, Trypanosoma_gambiense
701 - Follicular_mange, Herpes_type_C, Parasites_follicular_mange
701.6 - SARS_2
702 - Human_T_lymphocyte_Virus6, Influenza_1994_secondary, Influenza_overnight_TR, Lupus_general, Stomatitis
703 - Influenza_1989, Influenza_overnight_TR
705 - Coxsackie_B2, Fusarium_oxysporum, Helicobacter_pylori, Helicobacter_pylori_2, Neurospora_sitophila
705.86 - Campylobacter
706 - Myocarditis_necrose, Yeast_cervical
706.7 - Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general
707 - Eczema, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B
708 - Coxsackie_B5
709 - Candida_2, Candida_tropicalis, Lipoma, Mycogone_fungoides_secondary
709.2 - Emphysema_comp, Mycoplasma_pneumonia, Pneumonia_mycoplasma
710 - Crocus_sotillus, Elephantiasis, Streptococcus_hemolytic
711 - Cryptosporidium, Mumps_vaccine, Ovarian_cyst, Ovarian_disorders_general, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B, Smallpox_secondary, Trichodermia
712 - Asthma_v, Cold_in_head_chest, Complete_early_crane, Croup, Distemper, FIV, General_demo, Gonads_inflammatioGonorrhea, Herpes_simplex_RTI, Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Kidney_stimulation_TR, Leukoencephalitis_secondary, Measles, Measles_w_vaccine, Parasites_general_1, Parasites_general_comprehensive, Reproductive, Respiratory_syncytial_virus, Sinusitis_1, Streptococcus_hemolytic, Typhoid_fever
713 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Leukoencephalitis_secondary, Malaria, Mucor_racemosis_secondary, Salmonella
713.3 - Salmonella, Salmonella_comp
713.88 - Griseofulvin
714 - Gulf_War_Syndrome_v, HIV, Human_T_lymphocyte_Virus3, Listeriose, Mycogone_fungoides_secondary, Struma_nodosa, T-lymph_virus_TR, Transformation_series, Typhoid_fever
715 - Biliary_cirrhosis, Influencinum_vesic_NW, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Leukoencephalitis_secondary, Penicillium_notatum_secondary, Sporotrichum_prutinosum
716 - Atherosclerosis, Bartonella_henslae, Herpes_type_2A_secondary, Herpes_zoster_v
717 - Bilirubin, Hepatitis_A, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Salmonella, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B
718 - Atherosclerosis, Herpes_type_2A_secondary, Herpes_zoster_v, Salmonella, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v
718.2 - Salmonella, Salmonella_comp
719 - Cyst_sebaceous_TR, Nocardia_asteroides, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B
720 - Cancer_glioblastoma, Cerumen, Cold_1, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Felon_2, General_program_EMEM, Influencinum_Berlin_55, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Meningcoccus_Virus, Meningitis, Otitis_medinum, Q_Fever, Rhodococcus, Rickettsia, Sore_throat_comp, Streptococcus_pyogenes, Tuberculosis, Tuberculosis_aviare, Vertigo_TR
720.36 - SARS_2
721 - ALS_2, Enterovirus_General, Parasites_giardia, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_strongyloides
722 - Bacillus_subtilis, Conjunctivitis, Echo_Virus, Felon_2, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B, Parasites_roundworms_comp, Parasites_strongyloides_secondary
723 - Coxsackie_B1, Dental_Infections_v, Household_Insect_Mix, Legionella, Menieres_2
723.8 - Herpes_simplex_I_HC
724 - Bladder_TBC, Brown_recluse_spider bite, Cancer_bladder_TBC, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Legionella, Listeriose, Ostitis, Trichophyton_nagel_secondary, Trypanosoma_gambiense
725 - BC_G_Vaccine, Cold_2, Complete_early_crane, Human_T_lymphocyte_Virus1, Human_T_lymphocyte_Virus2, Measles_vaccine, Measles_w_vaccine, T-lymph_virus_TR, Trichophyton_general, Trichophyton_nagel_secondary
726 - Bilirubin, Bladder_TBC, Cancer_bladder_TBC, Gingivitis, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Lyme_TR_B, Morgan, Q_Fever, Rickettsia, Trichophyton_nagel_secondary
727 - Abdominal_inflammation, Abscesses, Abscesses_1, Acidosis, Acne, Actinomyces_israelii, Acute_pain, Adenoids, Adhesions, AIDS_1, AIDS_2, Allergy, Allergy_1, Alopecia, Amenorrhea, Anal_itching, Aneurysm, Aneurysm, Angina_pectoris, Angina_quinsy, Ankylosing_spondylitis, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis, Appetite_lack_of, Arteriosclerosis, Arthritis_A, Arthritis_general, Arthritis_rheumatoid, Asthma, Asthma_2, Ataxia, Athletes_foot, Autointoxication, Bacillus_infections, Backache_1, Backache_2, Backache_and_spasms_1, Bacterial_infections_general, Barretts_esophagus_1, Bed_wetting, Bedsores, Bells_Palsy_1, Biliousness, Bladder_and_prostate_complaints, Blood_diseases, Bone_trauma, Botulinum, Breast_fibroid_cysts, Bronchitis, Bubonic_plague_secondary_infections, Burns, Bursitis, Cancer_general_2, Cancer_leukemia, Cancer_pain, Cancer_prostate, Cancrum_oris, Candida_2, Candida_secondary, Catarrh, Cerebral_palsy, Cervicitis, Chemical_sensitivity, Cholera_secondary, Cold_1, Cold_2005_TR, Cold_3, Cold_5, Cold_6, Colic, Colitis_and_Diarrhea, Conjunctivitis, Constipation, Convulsions_1, Costalgia, Cramping_and_nausea, Cramps, Crohns_disease, Cyst_sebaceous_TR, Cystic_fibrosis, Cystitis_chronic, Deafness, Dengue_fever_TR, Dental_and_jawbone_infections_1, Dental_and_jawbone_infections_2, Dental_foci, Dental_infection, Dental_infection_1, Dental_infection_2, Dental_infection_and_Earache_1, Detox_and_lymphs, Diabetes_1, Diabetes_associated_infection, Diabetes_secondary, Diarrhea, Disc_herniated, Dysmenorrhea, Dyspepsia, Ear_conditions_various, Eczema, Edema, Emphysema, Emphysema_comp, Entamoeba_histolytica_secondary, Enuresis, Epididymitis, Epilepsy, Epstein_Barr_virus_secondary, Erysipelas, Esophagus, Eustachian_tube_inflammation, Eye_disorders, Eyes_glaucoma, Facial_paralysis, Fever, Fibroids_general, Fibroma, Fistula_dentalis , Fistula_ulcer, Flatulence, Fractures_healing, Frostbite, Frozen_shoulder, Fungus_general, Furunkulosis, Furunkulosis_herpes, Furunkulosis_TR, General_prog_Blaster5, Gout, Gravel_urine, Graves_disease_and_goiter, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Halitosis, Hallucinations, Hay_fever, Head_injury_followup, Headaches_comp, Headaches_due_to_parasites, Headaches_due_to_toxicity, Heart_tonic, Heartburn_chronic, Hemorrhoids, Hepatitis_C_TR, Hepatitis_general, Hernia, Herpes_simplex_I_2, Herpes_type_1_anec_comp, Hip_pain, Hoarseness, Hot_flashes, Hydrocele, Hypertension, Hypotension, Hypoxia, Immune_system_stabilization_TR, Impotence, Infantile_paralysis, Infertility, Influenza_1_99_00, Influenza_1994_secondary, Influenza_1997_1998, Influenza_2_99_00, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Intercostal_neuralgia, Intestinal_problems_colon, Intestines_inflammation, Irritable_bowel_syndrome, Itching, Kidney_stones, Knee_joint_pain, Larynx, Leprosy_secondary_infection, Leukocytogenesis_stimulation, Leukoplakia, Lichen_planus_TR, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Liver_enlargement, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lumbago, Lyme_2, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Malabsorption_syndrome, Measles, Measles_rubella_secondary, Measles_w_vaccine, Menieres_disease, Meningitis_tertiary, Menopause_symptoms_TR, Menstrual_problems, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_5, Mumps_tertiary, Mumps_tertiary, Muscular_dystrophy, Nausea_and_cramping, Nephritis, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Oral_lesions, Orchitis, Orchitis_secondary, Osteomyelitis, Otitis_externa, Ovarian_disorders_general, Pain_acute, Pain_of_cancer, Pain_of_infection, Pancreas, Pancreatic_insufficiency, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_general_2, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Periodontal_disease, Peritonitis, Pertussis_secondary, Phaqocyross_stimulation, Pharyngitis, Pleurisy, Pneumonia_bronchial, Pneumonia_general, Polio_secondary_complications, Polyp_general, Prostate_problems_general, Prostatitis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Pyorrhea, Pyrogenium_mayo, Radiation_burns, Raynauds_disease, Retrovirus_variants, Rhinitis, Scarlet_fever, Sciaticor_schias, Sexual_dysfunction_men, Sinusitis_stubborn_TR - Slipped_discs, Smallpox_secondary, Sneezing, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Spleen_secondary, Staph infection_1, Staph_and_Strep_v, Staphylococci_infection, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp, Stiff_muscles_comp, Stiff_shoulder, Wound_healing
727.5 - Complete_early_crane, Complete_early_rife, Warts_plantar
728 - Adenovirus_comp, ALS_5, Appendicitis_1, Arthritis_1, Backache_2, Backache_chronic_lower_1, Bedsores, Black_widow_spider, Bone_disease_and_periodontal_disease, Cancer, Cancer_breast_secondary, Cancer_carcinoma_scan, Cancer_cells_conidium_head, Cancer_general_1, Cancer_general_3, Cancer_glioblastoma, Cancer_maintenance_secondary, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Cancer_sarcoma_general, Candida_1, Cataract, Cataract_general, Cold_4, Cold_in_head_chest, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Croup, Dental_and_jawbone_infections_1, Dental_general, Dental_infection_2, Epicondylitis, Fibromyalgia, Fibromyalgia_1, Fibromyalgia_2, Fungus_and_mold_v, Furunkulosis, Furunkulosis_TR, General_antiseptic, General_antiseptic_1, General_demo, General_prophylaxis, Gingivitis, Helicobacter_pylori, Helicobacter_pylori_1, Hepatitis_C_TR, Herpes_zoster_secondary, Immune_system_stimulation, Infections_general, Influenza, Influenza_1_99_00, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Influenza_VA2_grippe, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Influenza_virus_general, Influenza_with_respiratory_1, Kidney_stimulation_TR, Lichen_planus_TR, Malaria_3, Mold_and_fungus_general_v, Moles, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2, Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_4, Multiple_sclerosis_5, Multiple_sclerosis_6, Multiple_sclerosis_secondary, Muscle_tonic, Parasites_general_1, Parasites_general_2, Parasites_general_comprehensive, Parasites_heartworms, Parasites_roundworms_comp, Penicillium_chyrosogenium_secondary, Prostate_problems_general, Psoriasis, Sinusitis_1, Slipped_discs, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Streptococcus_hemolytic, Streptococcus_pneumoniae, Swimmers_ear, Tinnitus, Vaginosis
729 - Influenza_1994_secondary, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Mucor_racemosis_secondary, Mumps_secondary, Mycogone_fungoides_secondary, Tuberculosis_klebsiella
730 - Chronic_Fatigue_v, Complete_early_crane, Influenza_1983, Influenza_grippe_1987, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Mumps_vaccine, West_Nile_2
730.2 - Eczema_2
731 - Bilirubin, Breast_tumor_benign_TR, Cancer_carcinoma_larynx, DNA_repair, Herpes_simplex_RTI, Herpes_type_2A_secondary, Influenza_haemophilus_type_B, Influenza_overnight_TR, Mucor_racemosis_secondary, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen, Tuberculinum, Tuberculosis_aviare
731.23 - Ergot_HC
732 - Amoeba, Campylobacter, Cancer_breast, Cancer_general_3, DNA_repair, General_demo, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Human_T_lymphocyte_Virus1, Infections_general_tertiary, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Kidney_stimulation_TR, Lyme_2, Parasites_general_1, Parasites_general_alternative_v, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_strongyloides, Ringworm, Sciatica_2, Sinusitis_1, Streptococcus_mutant_strain_secondary, T-lymph_virus_TR, Trichophyton_nagel_secondary
733 - ALS_2, Campylobacter, Enterovirus_General, Herpes_type_2A_secondary, Influencinum_Berlin_55, Meningitis, Parkinsons_v, Trichophyton_nagel_secondary, Yellow_fever, Zygomycosis
734 - Bilirubin, Cancer_carcinoma_liver_1, Epicoccum, Herpes_simplex_I_1, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_1983, Influenza_haemophilus, Influenza_overnight_TR, Measles_rubella, Stomatitis_aphthous_v, Yellow_fever
735 - Erysipelas, Mucor_mucedo, Sore_throat_comp, Streptococcus_pyogenes
736 - Coxsackie_B6, Ostitis
737 - Deer_tick_1, Geotrichum_candidum, Pseudomonas_gen, Pseudomonas_mallei, Tuberculinum
738 - Atherosclerosis, Deer_tick_1, Dematium_nigrum, Epstein_Barr_virus, Felon_1, Herpes_zoster_v, Parasites_roundworms_comp, Parasites_strongyloides_secondary, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp, Trichophyton_nagel_secondary
739 - ALS_4, Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR, Multiple_sclerosis_v, Pullularia_pullulans
739.8 - Breast_tumor_benign_TR, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen
740 - Allergy, Cold_2005_TR, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dengue_fever_TR, General_prog_Blaster5, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Immune_system_stabilization_TR, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Influenza_virus_B, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Morgellons_disease_TR, Parasites_general_2, Sinusitis_stubborn_TR, Tuberculosis
741 - Acne, ALS_4, Cancer_leukemia_feline, Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR, Multiple_sclerosis_v, Mumps_secondary, Parasites_general_alternative_v, Sinusitis, Sinusitis_4, Sinusitis_maxillaris, Solfeggio_scale, Transformation_series, Tuberculosis_aviare
742 - ALS_2, Candida, Enterovirus_General, Feli, FIV, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Influenza_virus_B, Influenza_with_Fever_v, Parkinsons_v, Pneumocystis_carnii, Polio, Stomatitis_aphthous_v
742.4 - Alzheimers_1, Alzheimers_TR, Viral_complex_TR
743 - Aspergillus_general, Aspergillus_terreus, Bronchitis, Cancer_leukemia_feline, Cholecystitis_acute, Fungus_and_mold_v, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Leprosy, Malaria, Mold_and_fungus_general_v, Ostitis, Pseudomonas_gen, Pseudomonas_mallei
744 - Cervical_polyp, Epstein_Barr_virus_secondary, Influenza_virus_B, Parkinsons_v
745 - Colors, Fungus_and_mold_v, Herpes_type_C, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Measles, Measles_w_vaccine, Mold, Mold_and_fungus_general_v, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp, Streptococcus_mutant_strain_secondary
746 - Cold_2, Cold_5, Fusarium_general, Influenza_haemophilus_type_B, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B, Influenza_with_respiratory_1, Mycogone_fungoides_secondary, Parasites_roundworms_comp, Parasites_strongyloides_secondary, Pneumonia_general_v, Pneumoniae_klebsiella
747 - Actinomyces_israelii, Cyst_sebaceous_TR, Human_T_lymphocyte_Virus6, Measles_vaccine, Measles_w_vaccine, Nocardia_asteroides, Sore_throat_comp, Streptothrix
748 - Brucella_melitensis, Herpes_TR, Influenza_1989, Influenza_2005_fall_TR, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B, Mycogone_spp, Pneumonia_general_v, Prostate_adenominum, Trichophyton_nagel_secondary, Tuberculinum, Tuberculosis_aviare, Tuberculosis_bovine, Tuberculosis_klebsiella
748.58 - Histoplasma_capsulatum_HC
749 - Histoplasma, Lyme_TR_B, Parasites_general_alternative_v, Parasites_roundworms_comp, Parasites_strongyloides
750 - Cerumen, Dental_infection_and_Earache_1, Herpes_simplex_RTI, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B, Parasites_gen_custom2_TR, Pullularia_pullulans, Trichophyton_nagel_secondary, Ulcer_duodenal
751 - Basidiomycetes, Candida_tertiary, Cold_2, Cyclospora, Detox_and_lymphs, Felon_1, Haemophilia_tonic, Infections_general_tertiary, Kidney_stimulation_TR, Liver_support, Lymphs_and_detox, Mucor_racemosis_secondary, Parasites_ascaris, Parasites_general_comprehensive
752 - Athletes_foot, Hepatitis_B, Influenza_grippe_1988, Influenza_overnight_TR, Ovum, Parasites_roundworms_comp, Parasites_strongyloides_secondary, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B
753 - Babesia, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v, Parasites_filariose, Parasites_roundworms_comp, Sporobolomyces
754 - Salmonella_comp, Salmonella_typhimurium, Streptococcus_mutant_strain_secondary
755 - Canine_parvovirus_type_B, Parvovirus_canine_type_B, Sporotrichum_prutinosum
756 - Asthma_v, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Mucocutan_perniciosis, Struma_cystica, Urea_plasma
757 - Fluor_Alb, Fungus_flora_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994, Measles, Measles_w_vaccine, Mycogone_fungoides_secondary, Tuberculosis_bovine
758 - Aspergillus_general, Aspergillus_glaucus, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992, Lyme_2, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Lyme_disease, Lyme_TR_B, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
759 - Mumps_secondary, Pyrogenium_mayo
760 - Abscesses_1, Abscesses_secondary, Acne, Adhesions, Amenorrhea, Anal_itching, Aneurysm, Backache_1, Backache_and_spasms_1, Cancer_carcinoma_basal_cell_skin, Dental_infection_and_Earache_1, Distemper, Fibromyalgia_TR, FIV, General_antiseptic, General_antiseptic_1, General_prophylaxis, Hoarseness, Infections_general_secondary, Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR, Kidney_papilloma, Leprosy_secondary_infection, Mucor_racemosis_secondary, Muscles_to_relax, Papilloma_kidney, Trauma, Trigeminal_neuralgia, Typhoid_fever, Ulcer_ventricular
760.9 - Coronavirus_SARS
761 - Canine_parvovirus_type_B, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Mumps_secondary, Mycogone_fungoides_secondary, Mycoplasma_salivarium_1, Myocarditis_narbe, Tuberculinum
761.7 - Moles_1
762 - Candida, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Kidney_papilloma, Myositis, Papilloma_kidney, Salmonella_comp, Salmonella_typhimurium, Shigella
763 - Endocrine_RX_TR, Endometriosis_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v, Measles, Measles_w_vaccine, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_liver
764 - Canine_parvovirus_type_B, Complete_early_crane, Emotional_ties_to_diseases, Influenza_Bach_Poly, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Meningitis, Mycogone_fungoides, Nigrospora_spp, Penicillium_chyrosogenium_secondary, Rhodococcus, Streptococcus_mutant_strain_secondary
765 - Echo_Virus, Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR, Laryngeal_polyp, Lyme_TR_B, Penicillium_chyrosogenium_secondary, Pertussis, Pneumonia_general_v, Pneumoniae_klebsiella, Trichophyton_nagel_secondary, Trichophyton_tonsuraus
766 - Actinobacillus, ALS_2, ALS_4, Arthritis_general, Arthritis_rheumatoid, Athletes_foot, Bronchitis_secondary, Cancer, Cancer_prostate, Canine_parvovirus_type_B, Cold_6, Cold_in_head_chest, Coughing, Croup, Ear_conditions_various, Emphysema_comp, Enterovirus_General, Epicondylitis, Epidermophyton_floccinum, Fibropendulum, Frozen_shoulder, Fungus_and_mold_v, General_antiseptic, Infections_general, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Mold_and_fungus_general_v, Mucor_mucedo, Mycogone_fungoides_secondary, Otitis_medinum, Penicillium_rubrum, Pneumonia_general, Pneumoniae_klebsiella, Prostate_adenominum, Pyorrhea, Rheumatism, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Stiff_muscles_comp, Stiff_shoulder, Streptococcus_pneumoniae, Throat_tickle_chronic, Trichophyton_nagel_secondary, Vertigo_TR
767 - Bermuda_smut, Hepatitis_B, Kidney_papilloma, Papilloma_kidney, Papilloma_virus, Psorinum, Warts_general, Warts_verruca
768 - Actinobacillus, Adenoids, Adenovirus, Adenovirus_comp, Anthrax, BC_G_Vaccine, Campylobacter, Canine_parvovirus_type_B, Cold_2, Cold_6, Dental_infection_and_Earache_1, Entamoeba_histolytica_secondary, Fusarium_general, General_antiseptic_1, Hepatitis_general_secondary, Icterus_haemolytic, Influenza_1957_A_Asian, Influenza_Bach_Poly, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Mycogone_fungoides_secondary, Pneumonia_general
769 - Amoeba, Coxsackie_General, Herpes_simplex_RTI, Shigella, Ulcer_ventricular
769.62 - SARS_2
770 - Arthritis_1, Arthritis_secondary, Bacillus_Coli_Virus, Branhamella_Moraxella_catarrhalis, Cold_6, Complete_early_crane, Eczema_1, Furunkulosis, Furunkulosis_TR, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Osteitis, Osteoarthritis, Ostitis, Parasites_general_2, Pneumonia_general, Pyrogenium_mayo, Shigella, Tuberculosis_aviare
771 - Bladder_TBC, Cancer_bladder_TBC, Gulf_War_Syndrome_v, Influenza_Bach_Poly, Influenza_overnight_TR, Lupus_general_secondary, Parasites_nematode, Trichophyton_nagel_secondary, Yeast_cervical
772 - Branhamella_Moraxella_catarrhalis, Cold_6, Measles_rubella, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Pennyroyal, Pneumonia_general
773 - Actinobacillus, Anal_itching, Deer_tick_1, FIV, Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Parasites_enterobiasis, Parasites_roundworms_comp, Salmonella_comp, Salmonella_typhi
774 - Biliary_cirrhosis, Cataract_complicated, Cataract_general, Cold_6, Convoforce, Coraforce, Coxsackie_B5, Dental_infection_2, Follicular_mange, Fungus_and_mold_v, Hemorrhoids, Listeriose, Mold_and_fungus_general_v, Parasites_follicular_mange, Pneumonia_general, Pseudomonas_gen, Pseudomonas_mallei, Transformation_series
774.8 - Coronavirus_SARS
775 - Bakers_Yeast_allergy, Botulinum, Branhamella_Moraxella_catarrhalis, Complete_early_crane, Dental_infection_and_Earache_1, Rheuma, Rhizopus_nigricans
776 - Abdominal_inflammation, Acidosis, Actinobacillus, Adenoids, Adhesions, ALS_2, Angina_pectoris, Angina_quinsy, Ankylosing_spondylitis, Arteriosclerosis, Arthritis_general, Arthritis_rheumatoid, Ataxia, Backache_2, Barretts_esophagus_1, Bells_Palsy_1, Biliary_cirrhosis, Bone_disease_and_periodontal_disease, Breast_fibroid_cysts, Bronchitis_secondary, Cancer, Cancer_carcinoma_bronchial, Cancer_general_3, Cancer_maintenance_secondary, Cladosporium_fulvum, Cold_3, Cold_5, Cold_6, Cold_in_head_chest, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Constipation, Coughing, Croup, Cystic_fibrosis, Dental_foci, Dental_infection_1, Dental_infection_2, Dental_infection_and_Earache_1, Diphtheria, E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, E_coli_mutant_strain, Ear_conditions_various, Enterovirus_General, Epicondylitis, Epstein_Barr_virus_secondary, Erysipelas, Eustachian_tube_inflammation, Fibroids_general, General_antiseptic, General_prog_Blaster5, Gingivitis, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Human_T_lymphocyte_Virus3, Infantile_paralysis, Infections_general_secondary, Influenza_1994_secondary, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Influenza_virus_A, Intercostal_neuralgia, Leprosy_secondary_infection, Leukoencephalitis, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lyme_TR_A, Orchitis, Osteomyelitis, Otitis_medinum, Ovarian_disorders_general, Pain_of_infection, Pancreatic_insufficiency, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_roundworms_comp, Parasites_strongyloides_secondary, Pelvic_inflammatory_disease, Periodontal_disease, Pertussis_secondary, Pharyngitis, Phlebitis, Pleurisy, Pneumonia_bronchial, Pneumonia_general, Pneumoniae_klebsiella, Polio, Prostatitis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Pyelitis_proteus, Pyorrhea, Rheumatism, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Streptococcus_pneumoniae, Streptococcus_pyogenes, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Throat_tickle_chronic, Thrombophlebitis, T-lymph_virus_TR, Tonsillitis, Toothache, Toothache, Trigeminal_neuralgia, Tuberculosis_secondary_complications, Ulcers_general, Urethritis
777 - Actinobacillus, ALS_4, Emphysema_comp, Hepatitis_general_secondary, Influenza_2005-2006_TR, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Influenza_virus_1992_1993_secondary, Mycoplasma_pneumonia, Pneumonia_mycoplasma, Streptococcus_viridans, Trichophyton_nagel_secondary
778 - Acne, Actinobacillus, Branhamella_Moraxella_catarrhalis, Bronchiectasis, Cancer_experimental_additional_frequencies, Cancer_non_Hodgkins_1, Cold_6, Comedones, Cystic_fibrosis, Entamoeba_histolytica, Epicoccum, Epstein_Barr_virus_secondary, Haemophilia_tonic, Herpes_simplex_I_1, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_1993, Influenza_2005-2006_TR, Influenza_overnight_TR, Lymphangitis, Morgan, Mucor_racemosis_secondary, Pneumonia_general, Rhodo_torula, Streptococcus_viridans, Trichophyton_nagel_secondary, Yeast_general_v
778.12 - SARS_2
779 - Hepatitis_B, Influenza_1994_secondary, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Pneumoniae_klebsiella, Trichophyton_nagel_secondary, Yellow_fever
779.5 - SARS_2
779.9 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
780 - Adenoids, African_trypanosomiasis, Bermuda_smut, Cholesterinum, Cold_6, Complete_early_crane, Fusarium_oxysporum, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992_secondary, Parasites_general_2, Pneumonia_general, Porphyria, Schunan_B_Cell
780.81 - Influenza_A_and_B_HC
781 - Cancer_leukemia_hairy_cell, Cancer_multiple_myeloma, Complete_early_crane, Hepatitis_general_v, Influenza_grippe_1988, Influenza_overnight_TR, Parasites_leishmania_donovani, Schunan_B_Cell
782 - Asthma_v, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Herpes_simplex_I_1, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary, L_lysine, Menieres_disease, Sciatica_2, Stomatitis_aphthous_v, Tobacco_mosaic
783 - Leukoencephalitis_secondary, Measles_vaccine, Measles_w_vaccine, Pneumoniae_klebsiella
783.29 - Corynebacterium_xerosis_HC
783.6 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
784 - Arthritis_A, Backache_2, Bacterial_infections_general, Bedsores, Cancer, Cancer_general_1, Cancer_maintenance_secondary, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Cataract, Cataract_general, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Cyst_sebaceous_TR, Dental_general, Dental_infection, Dental_infection_2, Epidermophyton_floccinum, Fungus_and_mold_v, Fungus_general, Furunkulosis, Furunkulosis_TR, General_prog_Blaster5, General_prophylaxis, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Kidney_stimulation_TR, Lupus_SLE_secondary, Measles_rubeola, Mold_and_fungus_general_v, Moles, Morgan, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Otitis_medinum, Parasites_general_comprehensive, Pharyngitis, Sinusitis_1, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp, Stomach_disorders, Streptococcus_infection_general, Streptothrix, Swimmers_ear, Tinnitus, Tuberculosis, Ulcers_general, Vaginosis, Vertigo_TR
785 - Bacillinum, Breast_tumor_benign_TR, Cancer_sarcoma_general, Cryptococcus_neoformans, Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Lyme_1, Lyme_2, Mucor_plumbeus, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen
786 - Adenoids, Adenovirus, Atherosclerosis, Bartonella_henslae, Campylobacter, Cancer_general_2, Crohns_disease, Croup, Diabetes_associated_infection, Diabetic_toe_ulcer_1, Diarrhea, Entamoeba_histolytica_secondary, Fistula_dentalis , General_antiseptic, General_antiseptic_1, General_demo, Hepatitis_A, Hepatitis_general_v, Herpes_zoster_v, Infections_general, Influenza, Influenza_overnight_TR, Lyme_TR_A, Otitis_medinum, Psoriasis, Psorinum, Staph_and_Strep_v, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Strep_and_Staph_v, Streptococcus_hemolytic, Vertigo_TR
787 - Abdominal_inflammation, Abscesses, Abscesses_1, Acidosis, Acne, Actinomyces_israelii, Acute_pain, Adenoids, Adenovirus_comp, Adhesions, AIDS_1, AIDS_2, Allergy, Allergy_1, Alopecia, Amenorrhea, Anal_itching, Aneurysm, Angina_pectoris, Angina_quinsy, Ankylosing_spondylitis, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis, Appendicitis_1, Appetite_lack_of, Arteriosclerosis, Arthritis_1, Arthritis_general, Arthritis_rheumatoid, Asthma, Asthma_2, Ataxia, Atherosclerosis, Athletes_foot, Autointoxication, Bacillus_infections, Backache_1, Backache_2, Backache_and_spasms_1, Bacterial_infections_general, Barretts_esophagus_1, Bed_wetting, Bedsores, Bells_Palsy_1, Biliousness, Bladder_and_prostate_complaints, Blood_diseases, Bone_disease_and_periodontal_disease, Bone_trauma, Breast_fibroid_cysts, Bubonic_plague_secondary_infections, Burns, Bursitis, Cancer_leukemia, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_prostate, Cancrum_oris, Candida_secondary, Cataract, Cataract_general, Catarrh, Cerebral_palsy, Cervicitis, Cholera_secondary, Chronic_fatigue_syndrome, Coeliacia , Cold_1, Cold_2005_TR, Cold_3, Cold_5, Cold_5, Cold_6, Cold_in_head_chest, Colic, Colitis_and_Diarrhea, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Conjunctivitis, Constipation, Convulsions_1, Costalgia, Cramping_and_nausea, Cramps, Cyst_sebaceous_TR, Cystic_fibrosis, Cystitis_chronic, Deafness, Dengue_fever_TR, Dental_and_jawbone_infections_1, Dental_and_jawbone_infections_2, Dental_foci, Dental_infection, Dental_infection_1, Dental_infection_2, Dental_infection_and_Earache_1, Depression_general, Detox_and_lymphs, Diabetes_1, Diabetes_2, Disc_herniated, Dysmenorrhea, Dyspepsia, Ear_conditions_various, Eczema, Eczema_2, Edema, Emphysema, Emphysema_comp, Entamoeba_histolytica_secondary, Enuresis, Epididymitis, Epilepsy, Epstein_Barr_virus_secondary, Erysipelas, Esophagus, Eustachian_tube_inflammation, Eye_disorders, Eyes_glaucoma, Facial_paralysis, Fever, Fibroids_general, Fibromyalgia_2, Fissures, Fistula_ulcer, Flatulence, Fractures_healing, Frostbite, Frozen_shoulder, Fungus_general, Furunkulosis, Furunkulosis_herpes, Furunkulosis_TR, General_antiseptic_1, General_prog_Blaster5, Gingivitis, Gout, Gravel_urine, Graves_disease_and_goiter, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Halitosis, Hallucinations, Hay_fever, Head_injury_followup, Headaches_comp, Headaches_due_to_toxicity, Heart_tonic, Heartburn_chronic, Hepatitis_C_TR, Hernia, Herpes_simplex_I_2, Herpes_type_1_anec_comp, Herpes_zoster, Herpes_zoster_v, Hip_pain, Hot_flashes, Hydrocele, Hypertension, Hypotension, Hypoxia, Immune_system_stabilization_TR, Immune_system_stimulation, Impotence, Infantile_paralysis, Infertility, Influencinum_Berlin_55, Influenza_1997_1998, Influenza_2_99_00, Influenza_2003_2004_1, Influenza_2003_2004_1, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Influenza_spanish, Influenza_with_Fever_v, Intercostal_neuralgia, Intestinal_problems_colon, Intestines_inflammation, Irritable_bowel_syndrome, Itching, Kidney_stones, Knee_joint_pain, Larynx, Leprosy_secondary_infection, Lichen_planus_TR, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Liver_enlargement, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lumbago, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Malabsorption_syndrome, Malaria_2, Malaria_3, Measles, Measles_rubella_secondary, Measles_rubeola, Measles_w_vaccine, Menieres_disease, Meningitis_tertiary, Menopause_symptoms_TR, Menstrual_problems, Morgan, Morgellons_disease_TR, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2, Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_5, Multiple_sclerosis_6, Mumps_tertiary, Muscular_dystrophy, Nausea_and_cramping, Nephritis, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Oral_lesions, Orchitis, Orchitis_secondary, Osteomyelitis, Otitis_externa, Ovarian_disorders_general, Pain_acute, Pain_of_infection, Pancreas, Pancreatic_insufficiency, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_leishmania_braziliensis, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Periodontal_disease, Peritonitis, Pertussis_secondary, Phaqocyross_stimulation, Pleurisy, Pneumonia_bronchial, Pneumonia_general - Polio_secondary_complications, Prostate_problems_general, Prostatitis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Pyorrhea, Radiation_burns, Retrovirus_variants, Rhinitis, Scarlet_fever, Sciaticor_schias, Sexual_dysfunction_men, Sinusitis_stubborn_TR, Slipped_discs, Smallpox_secondary, Sneezing, Sore_throat, Yeast_general_v
788 - ALS_2, Diphtheria, Echo_Virus, Enterovirus_General, Hepatitis_general_secondary, Herpes_simplex_RTI, Influenza_1979, Influenza_overnight_TR, Monotospora_languinosa, Morgan, Rocky_Mountain_spotted_fever, Stomatitis_aphthous, Yeast_cervical
788.24 - Shigella_sonnei_HC, Streptococcus_mitis_HC
789 - Myocarditis_necrose, Syphilis
790 - ALS_1, ALS_5, Alzheimers_TR, Cancer_prostate, Lyme_1, Lyme_1, Lyme_2, Lyme_tertiary, Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general, Viral_complex_TR
791 - Intestines_inflammation, Parasites_leishmania_tropica
792 - Cryptococcus_neoformans
793 - Cholesteatoma, Helminthosporium, Parasites_helminthsporium, Rabies
793.2 - Influenza_A_and_B_HC
794 - Trichophyton_nagel_secondary
795 - Fusarium_oxysporum, Lyme_1, Lyme_2
796 - Measles_rubella
797 - Lyme_2, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Lyme_disease, Parasites_ascaris, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v, Trichophyton_nagel_secondary, Warts_verruca
798 - Bacteria_Lactis_Nosode, Influenza_1994, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Lupus_general
799 - Complete_early_crane, Dental_infection_2, E_coli, E_coli_comp, Parasites_heartworms, Parasites_roundworms_comp, Tuberculosis_rod_E_coli_infections, West_Nile_2
800 - Alopecia, Arthritis_general, Autointoxication, Bacillus_Coli_Rod_Form, Bacillus_infections, Bacterial_infections_general, Cancer, Cancer_general_1, Cancer_glioblastoma, Cancer_maintenance_secondary, Cancer_prostate, Cataract, Cataract_general, Catarrh, Cold_1, Cold_4, Colors, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dental_infection, Dental_infection_2, Dental_infection_and_Earache_1, Depression_anxiety_trembling_weakness, Depression_general, Diabetes_1, Diabetes_associated_infection, Diphtheria, Dyspepsia, E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, Endometriosis_1, Endometriosis_chronic, Fever, Fibromyalgia, Fibromyalgia_1, Fibromyalgia_2, General_demo, General_prog_Blaster5, Herpes_zoster_secondary, Immune_system_stimulation, Influenza, Influenza_2_99_00, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_general, Kidney_stimulation_TR, Kidney_tonic_general, Lumbago, Lupus_general, Lyme_2, Lyme_disease, Malabsorption_syndrome, Malaria_3, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_6, Ovarian_elimination_stimulation, Parasites_general_1, Parasites_general_2, Parasites_general_comprehensive, Psoriasis, Retrovirus_variants, Ringworm, Streptococcus_infection_general, Throat_tickle_chronic, Toxin_elimination, Vaginosis, Viral_complex_TR
800.4 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
801 - Cholecystitis_chronic, Streptococcus_pneumoniae_mixed_flora, Trichophyton_nagel_secondary
801.88 - Mycoplasma_HC
802 - Abdominal_inflammation, Abscesses, Abscesses_1, Abscesses_secondary, Acidosis, Acne, Acute_pain, Adenoids, Adenovirus_comp, Adhesions, Amenorrhea, Ankylosing_spondylitis, Appendicitis, Appendicitis_1, Arthritis_1, Arthritis_general, Athletes_foot, Bacillus_infections, Backache_1, Barretts_esophagus_1, Bed_wetting, Bedsores, Biliousness, Bladder_and_prostate_complaints, Bone_trauma, Botulinum, Breast_fibroid_cysts, Cancer_breast, Cancer_general_2, Cancer_maintenance_secondary, Cancer_melanoma_2, Cancer_sarcoma_general, Cancrum_oris, Candida_secondary, Catarrh, Cholera_secondary, Cold_1, Cold_6, Cold_in_head_chest, Colic, Colitis_and_Diarrhea, Colon_problems_general, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Conjunctivitis, Constipation, Cystic_fibrosis, Cystitis_chronic, Deafness, Dental_foci, Dental_infection_1, Dental_infection_and_Earache_1, Diabetes_secondary, Diarrhea, Dysentery, Dysmenorrhea, E_coli, E_coli_comp, Eczema, Eczema_2, Entamoeba_histolytica_secondary, Epilepsy, Eustachian_tube_inflammation, Fibroids_general, Fibroma, Flatulence, Food_poisoning, Frozen_shoulder, Fungus_general, Furunkulosis, Furunkulosis_herpes, Furunkulosis_TR, General_antiseptic, General_antiseptic_1, General_prophylaxis, Gingivitis, Halitosis, Heartburn_chronic, Hemorrage, Hemorrhoids, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Hepatitis_general, Herpes_zoster, Herpes_zoster_1, Herpes_zoster_secondary, Ileocolitis_colon_inflammation, Impotence, Infections_general, Infertility, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Insomnia, Intercostal_neuralgia, Intestinal_problems_general, Irritable_bowel_syndrome, Jaundice, Kidney_insufficiency, Knee_joint_pain, Larynx, Laxative_mild, Leprosy_secondary_infection, Liver_support, Lupus_general, Lyme_TR_A, Menieres_disease, Meningitis_tertiary, Menstrual_problems, Mental_disorders, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_secondary, Nerve_disorders_and_neuropathy, Neuralgia_intercostal, Numbness, Oral_lesions, Orchitis, Osteomyelitis, Otitis_medinum, Ovarian_disorders_general, Pain_acute, Pain_of_infection, Pancreatic_insufficiency, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Pertussis_secondary, Pharyngitis, Pleurisy, Pneumonia_bronchial, Pneumonia_general, Polio_secondary_complications, Prostate_problems_general, Prostatitis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Pyorrhea, Rhinitis, Schizophrenia_paranoid_1, Sciaticor_schias, Sexual_dysfunction_men, Shigella, Sinusitis_1, Smallpox, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Spleen_secondary, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Stomach_disorders, Streptococcus_infection_general, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Thrombosis_infective_herpes_type, Tonsillitis, Toothache, Trigeminal_neuralgia, Tuberculosis, Tuberculosis_rod_E_coli_infections, Tuberculosis_rod_form, Typhoid_fever, Ulcers_general, Ulcers_general, Urethritis, Urinary_Tract_Infections, Vertigo_TR
803 - Complete_early_crane, Diabetes_1, Parasites_tapeworms, Tuberculosis, Tuberculosis_rod_form, Viral_complex_TR
803.12 - Proteus_mirabilis_HC
804 - Appendicitis_1, Complete_early_crane, E_coli, E_coli_comp, General_antiseptic_1, Tuberculosis_rod_E_coli_infections
805 - Trichophyton_nagel_secondary
805.59 - Bacteroides_fragilis_HC
806 - Oat_smut
807 - Adenoids, Appendicitis_1, Herpes_simplex_RTI
808 - Cancer_breast_secondary, Herpes_simplex_IU2, Herpes_type_2_comp, Stomatitis_aphthous_v, Trichophyton_general, Trichophyton_nagel_secondary
808.07 - Bacteroides_fragilis_HC
809 - Erythema_infectiosum, Trichophyton_nagel_secondary
810 - Adenoids
812 - Candida_1, Irritable_bowel_syndrome, Parasites_giardia, Trichophyton_general, Trichophyton_nagel
813 - Parkinsons_disease, Parkinsons_v
813.03 - Proteus_vulgaris_HC
814 - Coxsackie_B6, Influenza_1978, Influenza_overnight_TR
815 - Colors, Phoma_Destructiva
815.51 - Salmonella_enteriditis_HC
817 - Trichophyton_nagel_secondary
818 - Pneumoniae_klebsiella
820 - Rheumaticus, Rhino_pneumonitis, Sinusitis_2
820.47 - Bordertella_pertussis_HC
822 - Actinobacillus, ALS_2, Asthma_v, Bacillus_subtilis, Cancer_multiple_myeloma, Conjunctivitis, Enterovirus_General, Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Meningitis, Parasites_roundworms_comp, Parasites_trichinosis, Perniciosia, Perniosis
823 - Fungus_EW_range, Influenza_Bach_Poly, Influenza_overnight_TR, Tularemia
824 - Elephantiasis, Fungus_EW_range, Influencinum_vesic_SW, Typhoid_fever
824.4 - Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp
825 - Epstein_Barr_virus, Fungus_EW_range, Penicillium_notatum_secondary, Transformation_series
825.42 - Pseudomonas_ aeruginosa_HC
826 - Anal_itching, Fungus_EW_range, Herpes_simplex_RTI, Parasites_enterobiasis, Parasites_flukes_sheep_liver, Parasites_roundworms_comp, West_Nile_1
827 - Amoeba, Anal_itching, Fungus_EW_range, Parasites_enterobiasis, Parasites_general_alternative_v, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parkinsons_v
827.9 - Adenovirus_HC
828 - Fungus_EW_range, Lyme_TR_A
829 - Fungus_EW_range, Irritable_bowel_syndrome, Parasites_general_alternative_v, Parasites_giardia
829.3 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
830 - Cancer_leukemia_feline, Endometriosis_1, HIV, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_sheep_liver
831 - Botulinum, Microsporum_audouini, Parasites_gen_custom2_TR, Stomatitis_aphthous_v
832 - Abdominal_inflammation, Angina_pectoris, Bacterial_infections_general, BC_G_Vaccine, Biliousness, Cancer_adenocarcinoma, Cancer_glioblastoma, Cancer_maintenance_secondary, Cholera_secondary, Colic, Colitis_and_Diarrhea, Colon_problems_general, Constipation, Cramping_and_nausea, Crohns_disease, Dental_foci, Dental_infection_1, Dental_infection_and_Earache_1, Diabetic_toe_ulcer_1, Diarrhea, Dysentery, Dyspepsia, E_coli, E_coli_comp, Entamoeba_histolytica_secondary, Fever, Fischpyrogen, Fistula_ulcer, Flatulence, Food_poisoning, General_prophylaxis, Heartburn_chronic, Herpes_simplex_II, Herpes_type_2_comp, Ileocolitis_colon_inflammation, Infections_general_secondary, Infections_general_tertiary, Influenza_2003_2004_1, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Intestines_inflammation, Irritable_bowel_syndrome, Leprosy_secondary_infection, Measles_rubella_vaccine, Meningitis_tertiary, Mycoplasma_salivarium_1, Myoma, Nausea_and_cramping, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Pertussis_secondary, Shigella, Smallpox, Stomach_disorders, Stomatitis_aphthous_v, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Tonsillitis, Toothache, Trigeminal_neuralgia, Ulcers_general, Urethritis, Vaginosis
832.86 - Haemophilus_influenzae_HC, Proteus_vulgaris_HC
833 - Bells_Palsy_1, Herpes_zoster, Herpes_zoster_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_VA2_grippe, Mucocutan_perniciosis, Neuralgia, Rhodo_torula, Streptococcus_mutant_strain_secondary
834 - Coxsackie_B1, Felis, Parasites_flukes_sheep_liver, Proteus
835 - Allergy, Anal_itching, Dental_Infections_v, Immune_system_stabilization_TR, Morgellons_disease_TR, Parasites_enterobiasis, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Rhodococcus
836 - Influenza_overnight_TR, Influenza_VA2_grippe
837 - Gulf_War_Syndrome_v, Human_T_lymphocyte_Virus3, T-lymph_virus_TR
838 - Pneumonia_general_v, Tuberculosis_bovine
839 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_swine
840 - Alzheimers_1, Alzheimers_2, Bartonella_henslae, Chlamydia_general, Chlamydia_trachomatis, E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, Lyme_hatchlings_eggs, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Parkinsons_v, Pneumoniae_klebsiella
841 - ALS_4, Encephalitis, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v, Multiple_sclerosis_v, West_Nile_1, West_Nile_2
842 - Bartonella_henslae, Hepatitis_general_v
842.78 - Gardnereila_vaginalis_HC
843 - Bakers_Yeast_allergy, Cholera, Herpes_simplex_I_1, Herpes_type_1_anec_comp, Medorrhinum, Parasites_tapeworms
844 - Bartonella_henslae, Blastocystis_hominis, Cholera, Fistula_dentalis , Human_T_lymphocyte_Virus1, Influenza_1978, Influenza_overnight_TR, Parasites_flukes_intestinal, T-lymph_virus_TR
845 - ALS_2, Enterovirus_General, Erysipelas, Haemophilia_tonic, Herpes_simplex_RTI, Sore_throat_comp, Streptococcus_pyogenes, Vaginosis
846 - Bartonella_henslae, Endometriosis_1, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Parasites_flukes_general, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v, Stomatitis_aphthous_v, Streptococcus_pneumoniae
847 - Bermuda_smut, Herpes_simplex_I_3, Herpes_type_1_anec_comp, Lupus_general_secondary, Parasites_flukes_blood, Parasites_schistosoma_haematobium
847.73 - Corynebacterium_diptheriae_HC
848 - Bartonella_henslae, Blastocystis_hominis, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A, Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR, Kidney_papilloma, Papilloma_kidney, Parasites_flukes_intestinal, Stomatitis_aphthous_v, Streptococcus_infection_general
850 - Bartonella_henslae, Influenza_1993, Influenza_overnight_TR
851 - Cholera
852 - Cancer_carcinoma_bronchial, Cancer_mycosis_fungoides, Mycogone_fungoides, Mycosis_fungoides, Solfeggio_scale, Toxoplasmosis, Transformation_series
853 - Alternaria_tenuis, Bacillinum, Cancer_droglioma, Oligodena
854 - Bacillinum, Cancer, Cancer_general_1, Cancer_prostate_Vega_1, Ear_fungus_1, Endometriosis_1, Influenzum_toxicum, Kidney_stimulation_TR, Medorrhinum, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_general_short_set, Parasites_flukes_intestinal, Parasites_general_alternative_v, Parasites_general_comprehensive, Parasites_tapeworms
855 - Cancer_glioblastoma, Gliocladium, Transformation_series
856 - E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp
856.41 - Herpes_simplex_I_HC
857 - Bartonella_henslae, Cancer_astrocytoma, Cancer_glioblastoma, Cancer_gliomas, Pseudomonas_gen, Pseudomonas_mallei
857.65 - Mycoplasma_HC
858 - Colors
859 - Ornithosis
860 - Sciatica_2
860.13 - Treponema_pallidum_HC
861 - Influenza_overnight_TR, Influenza_V_grippe, Yeast_general_v
862 - ALS_4, Influenza_grippe_general, Influenza_overnight_TR, Multiple_sclerosis_v, Rocky_Mountain_spotted_fever
863 - Bilirubin, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_A_Port_Chalmers, Lyme_TR_A, Yeast_general_v
864 - ALS_1, ALS_5, Alzheimers_TR, Complete_early_crane, Herpes_simplex_RTI, Lyme_1, Lyme_2, Lyme_tertiary, Mycoplasma_fermentans, Viral_complex_TR, Yeast_general_v
865 - Chemtrail_detox, Cholecystitis_acute, Elephantiasis, Mycoplasma_general, Yeast_general_v
865.08 - Lactobacillus_acidophilus_HC
866 - Alzheimers_1, Alzheimers_2, Alzheimers_TR, Bacterial_infections_general, Cancer_breast, Cancer_general_3, Candida, Chlamydia_general, Chlamydia_trachomatis, Crohns_and_other_bowel_problems_v, Fungus_and_mold_v, Gulf_War_Syndrome_v, Mold_and_fungus_general_v, Sciatica_1, Vaginosis, Viral_complex_TR, Yeast_general_v
867 - Cervical_polyp, Chaetomium_globosum, Coxsackie_B2, Parasites_flukes_blood, Parasites_schistosoma_haematobium
867.56 - Erwinia_amylovora_HC, Gaffkya_tetragena_HC
867.9 - Influenza_2005-2006_TR
868 - ALS_2, Coxsackie_B3, Enterovirus_General, Influenza_1994_secondary, Influenza_overnight_TR, Penicillium_chyrosogenium_secondary
869 - Hepatitis_B, Influenza_1994_secondary, Influenza_overnight_TR, Typhoid_fever
870 - Croup
870.04 - Serratia_marcescens_HC
871 - Asthma_v, Mucor_racemosis_secondary, Parkinsons_v, Yeast_general_v
872 - Cryptococcus_neoformans, Pyrogenium_62
873 - Mucor_racemosis_secondary, Pullularia_pullulans, Yeast_general_v
874 - Influenza_grippe_1989, Influenza_overnight_TR, Papilloma_virus, Warts_general
875 - Complete_early_crane, Dental_Infections_v, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Mucor_racemosis, Pseudomonas_gen, Pseudomonas_mallei, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general
876 - Hepatitis_B, Hepatitis_general_v, Mucor_racemosis_secondary, Smallpox, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general, Yeast_general, Yeast_general_v
877 - Candida, Candida_1, Mucor_plumbeus, Pneumonia_general_v, Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general, Tuberculosis_bovine, Warts_verruca
878 - Cancer_neuroblastoma, Fistula_dentalis , Hepatitis_A, Hepatitis_general_v, Herpes_progenetalis, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Mucor_racemosis_secondary, Neurospora_sitophila, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general, Yeast_general_v
878.2 - Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general
879 - Carvularia_spiratera, Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general
879.96 - Campylobacter_pyloridid_HC, Herpes_simplex_II_HC
880 - Abdominal_inflammation, Abscesses, Abscesses_1, Acidosis, Acne, Acute_pain, Adenoids, Adenovirus_comp, Adhesions, AIDS_1, AIDS_2, Allergy, Allergy_1, Alopecia, Amenorrhea, Anal_itching, Aneurysm, Angina_pectoris, Ankylosing_spondylitis, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis, Appendicitis_1, Appetite_lack_of, Arteriosclerosis, Arthritis_1, Arthritis_A, Arthritis_general, Asthma, Asthma_2, Ataxia, Athletes_foot, Autointoxication, Bacillus_infections, Backache_1, Backache_and_spasms_1, Bacterial_infections_general, Barretts_esophagus_1, Bed_wetting, Bedsores, Bells_Palsy_1, Biliousness, Bladder_and_prostate_complaints, Blood_diseases, Bone_disease_and_periodontal_disease, Bone_trauma, Breast_fibroid_cysts, Bronchitis, Bubonic_plague_secondary_infections, Burns, Bursitis, Cancer, Cancer_astrocytoma, Cancer_general_1, Cancer_general_2, Cancer_leukemia, Cancer_maintenance_secondary, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Cancer_sarcoma_general, Cancrum_oris, Candida_tertiary, Cataract, Cataract_general, Catarrh, Cerebral_palsy, Cervicitis, Cholera_secondary, Chronic_fatigue_syndrome, Cold_1, Cold_2005_TR, Cold_3, Cold_4, Cold_5, Cold_6, Cold_in_head_chest, Colitis_and_Diarrhea, Colon_problems_general, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Conjunctivitis, Constipation, Convulsions_1, Costalgia, Cramping_and_nausea, Cramps, Crohns_disease, Croup, Cystic_fibrosis, Cystitis_chronic, Deafness, Dengue_fever_TR, Dental_and_jawbone_infections_1, Dental_and_jawbone_infections_2, Dental_foci, Dental_infection, Dental_infection_1, Dental_infection_2, Dental_infection_and_Earache_1, Detox_and_lymphs, Diabetes_1, Diabetes_secondary, Diarrhea, Dysmenorrhea, Dyspepsia, Ear_conditions_various, Edema, Emphysema, Emphysema_comp, Entamoeba_histolytica_secondary, Enuresis, Epicondylitis, Epididymitis, Epilepsy, Epstein_Barr_virus_secondary, Erysipelas, Esophagus, Eustachian_tube_inflammation, Eye_disorders, Eyes_glaucoma, Facial_paralysis, Fever, Fever_sunstroke, Fibroids_general, Fibromyalgia, Fibromyalgia_1, Fibromyalgia_2, Fistula_ulcer, Flatulence, Fractures_healing, Frostbite, Frozen_shoulder, Fungus_and_mold_v, Fungus_general, Furunkulosis, Furunkulosis_TR, General_antiseptic, General_antiseptic_1, General_demo, General_prog_Blaster5, General_prophylaxis, Gingivitis, Gout, Gravel_urine, Graves_disease_and_goiter, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Halitosis, Hallucinations, Hay_fever, Head_injury_followup, Headaches_comp, Headaches_due_to_toxicity, Heart_tonic, Heartburn_chronic, Helicobacter_pylori, Helicobacter_pylori_1, Hemorrhoids, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Hepatitis_C_TR, Hepatitis_general, Herpes_simplex_I_2, Herpes_type_1_anec_comp, Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Herpes_zoster, Hip_pain, Hoarseness, Hot_flashes, Hydrocele, Hypertension, Hypotension, Hypoxia, Immune_system_stabilization_TR, Immune_system_stimulation, Impotence, Infantile_paralysis, Infections_general, Infertility, Influenza, Influenza_1_99_00, Influenza_1997_1998, Influenza_2003_2004_1, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_general, Insomnia, Intercostal_neuralgia, Intestinal_problems_colon, Intestines_inflammation, Irritable_bowel_syndrome, Itching, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Kidney_stones, Kidney_tonic_general, Knee_joint_pain, LambliLarge_intestine_tonic, Larynx, Leprosy_secondary_infection, Lichen_planus_TR, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Liver_enlargement, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lumbago, Lupus_SLE_secondary, Lyme_2, Lyme_TR_A, Lymph_stasis_secondary, Lymphangitis, Lymphs_and_detox, Malabsorption_syndrome, Malaria, Malaria_2, Malaria_3, Measles, Measles_rubella_secondary, Measles_w_vaccine, Menieres_2, Menieres_disease, Meningitis_tertiary, Menopause_symptoms_TR, Menstrual_problems, Mold_and_fungus_general_v, Moles, Morgellons_disease_TR, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2, Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_4, Multiple_sclerosis_5, Multiple_sclerosis_6, Multiple_sclerosis_secondary - Mumps_tertiary, Muscle_tonic, Muscular_dystrophy, Nausea_and_cramping, Nephritis, Nerve_disorders_and_neuropathy, Neuralgia_trigeminal, Numbness, Oral_lesions, Orchitis, Orchitis_secondary, Osteomyelitis, Otitis_externa, Otitis_medinum, Ovarian_disorders_general, Pain_acute, Pain_of_infection, Wound_healing
880.2 - Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general, Nocardia_asteroides_HC
881 - Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general
882 - Fungus_flora_1, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general
882.44 - E_coli_HC
883 - Herpes_simplex_RTI, Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general, Streptococcus_mutant_strain
884 - Brown_recluse_spider bite, Fungus_flora_1, Lyme_2, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Lyme_disease, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general
885 - Actinobacillus, Complete_early_crane, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_haemophilus, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994, Lyme_2, Lyme_secondary, Lyme_TR_A, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Staphylococcus_general, Streptococcus_infection_general
886 - Asthma_v, Cancer_general_3, Candida, Fungus_and_mold_v, Mold_and_fungus_general_v, Trichophyton_nagel_secondary
887 - Actinobacillus, Cyst_sebaceous_TR, Fungus_flora_1, Mucor_racemosis_secondary, Nocardia_asteroides, Streptomyces_griseus, Streptothrix
887.39 - Besnoitia_HC
888 - Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary, Stomatitis_aphthous_v
889 - Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v
890 - Asthma_v
892.35 - Bacterial_capsules_HC, Diplococcus_pneumoniae_HC, Herpes_simplex_II_HC
893 - Cryptosporidium, Pemphigus
894.83 - Diplococcus_diptheriae_HC, Parasites_loa_loa_HC
895 - Cryptosporidium, Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994
897 - Legionella
897.31 - Clostridium_botulinum_HC, Naegleria_fowleri_HC
898 - Herpes_progenetalis
898.55 - Coxsackie_B4_HC
900 - Anthrax, Dental_infection_and_Earache_1, Syphilis, Typhoid_fever
901 - Cancer_leukemia_feline
902 - Bacillus_thuringiensis, Herpes_simplex_RTI, Treponema_pallidum
902.27 - Bacillus_anthracis_HC, Clostridium_septicum_HC, Coxsackie_B1_HC
904.74 - Diplococcus_pneumoniae_HC, HIV_HC
906 - Pertussis, Yeast_general_v
907 - Cancer_melanoma_2, Papilloma_virus, Wart_condyloma, Warts_general
908 - Yeast_general_v
911 - Uremia
912.18 - Bacillus_anthracis_HC, Campylobacter_fetus_HC, Salmonella_paratyphi_HC, Streptococcus_pneumoniae_HC, Streptococcus_sp_group_G_HC
913 - Pasteurella_combination
914 - Herpes_zoster
915 - Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR, Warts_general, Warts_plantar
916 - Eczema_1, FIV
917 - Kidney_papilloma, Papilloma_kidney
918 - Cancer_leukemia_feline, Warts_plantar
919.62 - Adenovirus_HC, Measles_HC
920 - Cancer_prostate, Colors, Lyme_2, Lyme_5, Lyme_disease, Morgellons_disease_TR, Parasites_scabies, Prostate_enlarged
921 - Bacillinum, Coxsackie_General, Herpes_simplex_RTI, Lupus_general_secondary
922 - ALS_2, Chronic_Fatigue_v, Echo_Virus, Enterovirus_General, Hepatitis_general, Hepatitis_general_secondary, Hepatitis_general_v, Influenza_overnight_TR, Influenza_VA2_grippe, Mumps, Penicillium_notatum_secondary
923 - Athletes_foot, Coxsackie_General, Trichophyton_rubrum -- 752
924.57 - Erwinia_carotovora_HC, Streptococcus_pyogenes_HC
925 - Diphtheria, Sore_throat_comp
926 - Measles_rubella_vaccine
927.05 - Enterobacter_aerogenes_HC
927.9 - Gonorrhea_neisseria_HC
928 - Candida_1, Cholecystitis_acute, Meningitis
928.29 - Baccilus_cereus
929 - Hepatitis_C
929.53 - Adenovirus_HC, Alpha_streptococcus_HC, Bacillus_subtilis_niger_HC, Epstein_Barr_HC
930 - Anthrax, Dental_infection_and_Earache_1, Malaria
931 - Hepatitis_C
932 - Cancer_leukemia_hairy_cell, Enterohepatitis, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_British, Leukoencephalitis_secondary
932.5 - Bells_Palsy_1
933 - Fungus_and_mold_v, Hepatitis_C, Mold, Mold_and_fungus_general_v
934 - Atherosclerosis, Diverticulosis, E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, E_coli_mutant_strain, Hepatitis_general_v, Herpes_zoster_v, Leukoencephalitis, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp
934.49 - Histomonas_meleagridis_HC
935 - Influenza_2005-2006_TR, Strep_and_Staph_v, Streptococcus_viridans
935.5 - Herpes_type_1_anec_comp
936 - Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Transformation_series
936.97 - Staphylococcus_aureus_HC
937.76 - SARS_2
938 - ALS_4, Multiple_sclerosis_v
940 - Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae, Distemper, Herpes_simplex_RTI
941.8 - Alzheimers_1, Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
941.93 - Alpha_streptococcus_HC, Bacillus_subtilis_niger_HC, Borrelia_burgdorferi_HC, Epstein_Barr_HC, Parasites_gyrodactylus_HC, Respiratory_syncytial_virus_HC, Spirillum_serpens_HC
942 - Adenovirus_comp, Cancer_breast_secondary, Chlamydia_general, Fungus_and_mold_v, Influenza_haemophilus_type_B, Influenza_overnight_TR, Lupus_general, Mold_and_fungus_general_v, Parasites_general_alternative_v, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_strongyloides, Penicillium_notatum_secondary, Sinusitis_4, Vaginosis, Zygomycosis
943 - Aflatoxin, Amoeba_hepar_abcess, Cancer_general_3, Candida, Lyme_2, Q_Fever, Rickettsia, Rocky_Mountain_spotted_fever, Staph infection_1, Staphylococci_infection, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp
943.3 - Alzheimers_1, Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
944 - Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Stomatitis_aphthous_v
944.4 - Chlamydia_trachomatis_HC, Parasites_trichomonas_vaginalis_HC, Staphylococcus_aureus_HC
945 - Endometriosis_1, Influenza_overnight_TR, Influenza_V5_grippe, Parasites_flukes_general
946 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993
946.88 - Elkanella_corroderis_HC, Mumps_HC
947 - Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1992_1993_secondary
949.36 - Troglodytella_abrassari_HC
950 - Distemper, Schunan_B_Cell
951 - Adenovirus_comp, Bacteria_Lactis_Nosode
951.84 - Clostridium_acetobutylicum_HC
952 - Adenovirus_comp, Rheuma, Schunan_B_Cell, Sinusitis, Sinusitis_2, Sinusitis_4, Sinusitis_frontalis
953 - Enterohepatitis, Influenza_grippe_1987, Influenza_overnight_TR, Seizure_1, Warts_general, Warts_verruca
954 - Influenza_overnight_TR, Influenza_with_Fever_v
954.32 - Bacillus_subtilis_niger_HC, Beta_streptococcus_HC, Entamoeba_histolytica_HC, Salmonella_typhimurium_HC, Streptococcus_lactis_HC
955 - Stomatitis_aphthous
956.8 - Candida_albicans_HC, Parasites_ancylostoma_caninum_HC, Salmonella_typhimurium_HC
957 - Bacterium_coli_commune_combination, E_coli, E_coli_comp, Hemobartinella_felis
958 - Atherosclerosis, Herpes_zoster_v, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v
959 - Adenovirus, Adenovirus_comp, Chronic_Fatigue_v, Cold_and_flu_winter_01, Herpes_simplex_RTI, Influenza_1993, Influenza_and_Cold_1, Influenza_haemophilus, Influenza_overnight_TR
959.28 - Anaplasma_marginale_HC, Propionibacterium_acnes_HC
960 - Adenovirus_comp, Colors, Croup, Dental_infection, Dental_infection_and_Earache_1, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp
961 - Cholera, Mannan
961.76 - Bacillus_anthracis_HC
962 - Adenovirus, Adenovirus_comp, Arthritis_general, Chronic_Fatigue_v, Cold_and_flu_winter_01, Influenza_and_Cold_1, Influenza_overnight_TR, Measles_rubeola, Measles_vaccine, Measles_w_vaccine, Osteoarthritis
963 - Transformation_series
964.23 - Chilomastix_HC
965 - Cancer_tertiary, Fibromyalgia_TR, Human_T_lymphocyte_Virus2, Muscles_to_relax, T-lymph_virus_TR
966.93 - Shigella_dysenteriae_HC
967 - Bartonella_henslae, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary, Measles_rubella, Parasites_general_alternative_v, Penicillium_chyrosogenium, Pneumonia_general_v, Pyoderma
968 - Adenovirus_comp, Cholera
969 - Adenovirus_comp, Helminthosporium, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994, Parasites_helminthsporium
969.19 - Sphaerotilus_natans_HC
969.9 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
970 - Microsporum_canis
971 - Bermuda_smut
972 - Crohns_and_other_bowel_problems_v, Salmonella, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B
974 - Pyoderma, Yeast_general_v
974.15 - Adenovirus_HC, E_coli_HC, Parasites_ancylostoma_caninum_HC, Parasites_haemonchus_contortus_HC
975 - Cold_6, Emphysema_comp, Gulf_War_Syndrome_v, Influencinum_vesica_general, Legionella, Mycoplasma_pneumonia, Pneumonia_general, Pneumonia_mycoplasma
976.63 - Shigella_flexneri_HC
978 - Herpes_simplex_RTI
979 - Cancer_melanoma_2, Cancer_melanoma_metastasis, Crohns_and_other_bowel_problems_v
979.11 - Bacillus_anthracis_HC, Toxoplasma_HC
980 - ALS_5, Trichomonas, Yeast_general_v
981 - Dental_Infections_v
981.59 - Branhamella_Neisseria_catarrhalis_HC, Clostridium_perringens_HC, Endolimax_nana_HC, Entamoeba_coil_HC, Parasites_trypanosoma gambiense_HC
982 - Cancer_breast_2, Cyst_ovarian, Ovarian_cyst, Ovarian_disorders_general, Stomatitis_aphthous, Yeast_general_v
984 - Cerumen, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992, Yeast_general_v
985 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1991_1992, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v
986 - ALS_1, ALS_5, Alzheimers_TR, Mycoplasma_fermentans, Pneumonia_2, Pseudomonas_gen, Pseudomonas_mallei, Viral_complex_TR, Yeast_general_v
986.54 - Chilomonas_HC
987 - Geotrichum_candidum, Hepatitis_general_v, Pneumonia_2, Yeast_general, Yeast_general_v
988 - African_trypanosomiasis, Geotrichum_candidum, Morgan, Pneumonia_2
989.02 - Leptospira_interrogans_HC
991 - Transformation_series
991.5 - Leucocytozoon_HC, Parasites_ancylostoma_caninum_HC, Parasites_leishmania_donovani_HC, Parasites_strongyloides_HC
992 - Cyclospora
993 - Lupus_general_secondary
993.98 - Parasites_ancylostoma_braziliense_HC, Pneumoniae_klebsiella_HC
994 - Influenza_grippe_1986_tri, Influenza_overnight_TR, Streptococcus_mutant_strain
995 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_swine
996 - Yellow_fly
996.46 - Parasites_leishmania_mexicana_HC
997 - Cancer_leukemia_feline, Herpes_simplex_RTI
998.5 - SARS_2
998.94 - Parasites_leishmania_braziliensis_HC, Veillonella_dispar_HC
999 - Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp
1000 - Arthritis_secondary, Bakers_Yeast_allergy, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Canine_parvovirus, Chronic_Fatigue_v, Cold_3, Complete_early_crane, Diphtheria, E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, Furunkulosis, Furunkulosis_herpes, Furunkulosis_TR, Influenza_2_99_00, Influenza_grippe_general, Influenza_overnight_TR, Lyme_hatchlings_eggs, Mucor_mucedo, Parvovirus_canine, Sore_throat_comp, Ulcer_ventric
1001.42 - Dientamoeba_fragilis_HC
1001.86 - SARS_2
1002 - Malaria_Falciparum_1
1002.16 - Papilloma_virus_cervix_HC
1002.66 - Parasites_trichinella_spiralis_HC
1003 - Papilloma_virus_plantar_wart_HC
1003.89 - Parasites_leishmania_tropica_HC
1006.37 - Parasites_trichuris_sp_HC
1007.61 - Blepharisma_HC
1008.85 - Papilloma_virus_wart_HC, Stigeoclonium_HC
1009 - Adenovirus_comp
1010 - Influenza_2005-2006_TR, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Streptococcus_viridans
1011 - Papilloma_virus
1011.2 - Paramyxovirus
1011.33 - Parasites_ascaris megalocephala_HC, Parasites_ascaris_HC
1013 - Causticum, Epstein_Barr_virus
1013.81 - Cytomegalovirus_HC, Parasites_dirofilaria_immitis_HC
1015 - Penicillium_rubrum
1016 - Candida_secondary, Fungus_and_mold_v, Fungus_general, Herpes_simplex_RTI, Kidney_stimulation_TR, Mold_and_fungus_general_v, Yeast_general, Yeast_general_v
1016.29 - Mycobacterium_phlei_HC
1018 - Penicillium_rubrum
1019 - Malaria_Falciparum_1
1020 - Influenza_overnight_TR, Influenza_V75_Victoria
1021.25 - Stigeoclonium_HC
1023 - Schunan_B_Cell
1023.72 - Hepatitis_B_HC, Proteus_vulgaris_HC
1026.2 - Myxosoma_HC, Parasites_cryptocotyle_lingua_HC
1027 - Bacillinum, Complete_early_crane
1032 - Arnica, Epstein_Barr_virus_secondary, Malaria
1034 - Adenovirus_comp
1034.88 - Bacterial_capsules_HC
1035 - Cholera, Herpes_simplex_RTI, Leukoencephalitis_secondary
1036 - Dental_general, Dental_infection_1
1038.6 - Pneumoniae_klebsiella_HC, Troglodytella_abrassari_HC
1041 - Hepatitis_general_secondary
1042 - Arnica, Bacillinum
1043 - Coxsackie_B5, Dental_general, Dental_infection_1, Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Influenza_Bach_Poly, Influenza_overnight_TR, Stomatitis_aphthous_v
1043.55 - Parasites_echinoparyphium_recurvatum_HC, Parasites_eurytrema_pancreaticum_HC
1044 - ALS_2, Candida_1, Enterovirus_General, Meningitis
1045 - Chemtrail_detox, Cytomegalovirus, Herpes_type_5, Mycoplasma_general
1046.03 - Anaplasma_marginale_HC
1048.51 - Parasites_enterobius_vermicularis_HC, Parasites_fasciola_hepatica_miracidia_HC
1048.94 - SARS_2
1050 - Cancer_experimental_additional_frequencies, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Complete_early_crane, Diabetic_toe_ulcer_1, Staph_and_Strep_v, Staphylococci_infection, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v
1050.99 - Parasites_giardia_lamblia_HC
1051 - Papilloma_virus
1052 - Tobacco_mosaic
1053.47 - Parasites_fasciola_hepatica_eggs_HC, Parasites_fasciola_hepatica_HC, Parasites_fasciola_hepatica_rediae_HC, Parasites_trypanosoma_lewisi_HC
1054 - Herpes_simplex_RTI, Parasites_roundworms_comp, Parasites_trichinosis
1055 - Mycogone_fungoides_secondary
1055.95 - Chilomastix_HC, Parasites_trypanosoma_rhodesiense_TR
1058.43 - Parasites_clonorchis_sinensis_HC, Parasites_fasciola_hepatica_cercariac_HC
1060 - Adenovirus_comp, Influenza_2005-2006_TR, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v, Streptococcus_viridans
1060.91 - Parasites_capillaria_hepatica_HC, Parasites_echinostoma_revolutum_HC, Tobacco_mosaic_virus_HC
1062 - Adenovirus_comp, Chemtrail_detox, Mycoplasma_general, Q_Fever, Rickettsia
1063.38 - Parasites_trypanosoma_brucel_HC
1065.86 - Cytophaga_rubra_HC
1067 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
1070 - Penicillium_chyrosogenium_secondary
1070.82 - Endolimax_nana_HC, Mycobacterium_tuberculosis_HC, Parasites_fasciolopsis_rediae_HC
1071.5 - Cancer_leukemia_feline
1072 - Lyme_hatchlings_eggs
1073 - Herpes_simplex_RTI
1074 - Mycogone_fungoides_secondary
1075.78 - Parasites_fasciolopsis_buskii_adult_HC, Parasites_fasciolopsis_buskil_eggs_HC, Parasites_fasciolopsis_cercariae_HC, Parasites_fasciolopsis_miracidia_HC
1077 - Parasites_heartworms, Parasites_roundworms_comp
1078 - Cancer_non_Hodgkins_1, Lymphangitis
1079 - Leukoencephalitis
1080.74 - Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC
1083 - Coxsackie_B5
1083.21 - Parasites_passalurus_ambiguus_HC
1085 - Tuberculinum
1085.69 - Entamoeba_gingivalis_HC
1087 - Lyme_hatchlings_eggs
1089 - Coughing_from_flu_vaccine_1, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general
1090.65 - Parasites_macracanthorhynchus_HC, Parasites_metagonimus Yokogawai _HC, Parasites_onchocerca_volvulus_HC
1093.13 - Parasites_passalurus_ambiguus_HC
1094 - Dental_general, Dental_infection_1
1095.61 - Parasites_fischoedrius_elongatus_HC, Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC
1097 - Schunan_B_Cell
1098.09 - Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC
1099 - Tuberculinum
1100 - Complete_early_crane, Schunan_B_Cell
1102 - Cancer_melanoma_2, Kidney_papilloma, Papilloma_kidney
1103 - FIV
1103.04 - Iodamoeba_butschlii_HC
1105 - Lyme_hatchlings_eggs
1108 - Parasites_paragonimus_Westermanil_HC, Parasites_urocleidus_HC
1109 - Coughing_from_flu_vaccine_1, Staph_and_Strep_v, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Strep_and_Staph_v
1110 - Cold_2
1111 - Leukoencephalitis
1111.4 - Chlamydia_trachomatis
1113 - AIDS_secondary, Chemtrail_detox, Mycoplasma_general, Parasites_roundworms_comp, Parasites_strongyloides_secondary
1115 - West_Nile_2
1115.1 - Paramyxovirus
1120 - Cancer_non_Hodgkins_1, Lymphangitis
1120.4 - Parasites_paragonimus_Westermanil_HC, Sarcocystis_HC
1122 - Fistula_dentalis
1123 - Mycogone_spp
1124 - Myositis
1127.83 - Parasites_gastrothylax elongatus_HC
1130 - Fungus_and_mold_v, Menieres_disease, Mold, Mold_and_fungus_general_v
1131 - Cancer_breast_3, Facial_cramps, Parkinsons_disease
1132 - Botrytis_cinereas, Breast_tumor_benign_TR, FIV, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen, Tuberculosis_klebsiella
1133 - Cancer_carcinoma_larynx
1134 - Candida_secondary, Fungus_general, Kidney_stimulation_TR, Yeast_general_v
1136.7 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
1140 - Semperillium
1140.23 - Balantidium_coli_HC
1142 - Tetanus
1142.7 - Parasites_stephanurus_dentalus
1143 - SARS_2
1146 - Candida_tertiary, Parasites_ascaris
1147 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
1147.66 - Parasites_trypanosoma_cruzi_HC
1150 - Paramecium_caudatum, Sinusitis_2
1151 - Candida
1153 - Candida_secondary, Fungus_general, Kidney_stimulation_TR
1155 - Fungus_and_mold_v, Mold, Mold_and_fungus_general_v
1160 - Candida_1, Herpes_zoster, Leukoencephalitis_secondary
1165 - Croup
1168 - Nogier_frequencies
1169 - Myositis
1170 - Mumps_secondary
1172.45 - Parasites_schistosoma_haematobium_HC
1175 - Herpes_progenetalis
1186 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_B
1187 - Yellow_fever
1189 - ALS_2, Coxsackie_General, Enterovirus_General
1191 - Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1
1192 - Influenza_grippe_general, Influenza_overnight_TR
1192.6 - Influenza_2005-2006_TR
1200 - Cold_6, Mucor_racemosis_secondary, Pneumonia_general, Tetanus
1201 - Blastocystis_hominis
1203 - Streptococcus_hemolytic
1206 - Conjunctivitis
1210 - Pyrogenium_ex_ovo
1214 - Foot_and_mouth_syndrome, Hand_foot_and_mouth_syndrome, Influenza_2005-2006_TR, Sore_throat_comp, Streptococcus_pyogenes, Streptococcus_viridans
1215 - Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1
1216 - Influenza_2005-2006_TR, Pyrogenium_ex_ovo, Streptococcus_viridans
1217 - Ornithosis
1217.5 - Coronavirus_SARS
1220 - Human_T_lymphocyte_Virus3, T-lymph_virus_TR
1222 - Microsporum_audouini
1223 - Parasites_tapeworms
1230 - Human_T_lymphocyte_Virus2, T-lymph_virus_TR
1233 - Asthma, Asthma_1
1234 - Allergy, Asthma, Asthma_2, Breast_tumor_benign_TR, Breathing_deep, Bronchitis, Cancer_breast_secondary, Cold_2005_TR, Cold_5, Cold_6, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Croup, Dengue_fever_TR, Emphysema, Emphysema_comp, Fibroids_general, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Immune_system_stabilization_TR, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Morgellons_disease_TR, Pertussis_secondary, Pneumonia_general, Sinusitis_3, Sinusitis_stubborn_TR, Viral_complex_TR
1238 - Cold_6, Pneumonia_general
1239 - West_Nile_1
1239.7 - Coronavirus_SARS
1242 - E_coli_comp, E_coli_mutant_strain, Influenza_overnight_TR, Influenza_triple_nosode
1243 - Blastocystis_hominis, Foot_and_mouth_syndrome, Hand_foot_and_mouth_syndrome, Mumps_secondary
1244 - E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp, E_coli_mutant_strain, Foot_and_mouth_syndrome, Hand_foot_and_mouth_syndrome, Leukoencephalitis_secondary, Pyrogenium_ex_ovo, Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B
1246 - Bacillus_subtilis, Conjunctivitis
1250 - Bells_Palsy_1, Biliary_cirrhosis
1256 - Trichophyton_nagel_secondary
1257.2 - Influenza_2005-2006_TR
1260 - Sacred_numbers
1266 - Streptococcus_infection_general
1268 - Nanobacter
1269 - Distemper
1271 - Foot_and_mouth_syndrome, Hand_foot_and_mouth_syndrome
1272 - Influenza_Bach_Poly, Influenza_overnight_TR
1273 - Pseudomonas_gen, Pseudomonas_mallei
1276 - Candida_1, Cryptosporidium
1283 - Asthma, Asthma_1
1311 - Lung_sinus_bacteria
1320 - Bacterium_coli_commune_combination, E_coli, E_coli_comp
1331 - Multiple_sclerosis_1
1333 - Chronic_Fatigue_v, Fungus_and_mold_v, Leukoencephalitis, Lupus_general_secondary, Mold, Mold_and_fungus_general_v
1335 - Cataract_1, Cataract_brunescent, Cataract_general, Cataract_general, Endocrine_RX_TR, Eye_disorders
1340 - Cancer_fibrous_tumor_secondary, Cancer_non_Hodgkins_1
1342 - Endocrine_RX_TR
1344.43 - Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
1348 - Malaria_Falciparum_1
1351 - Endocrine_RX_TR, Hepatitis_general
1357 - Q_Fever
1360 - General_antiseptic_1, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Parasites_tapeworms
1364 - Pullularia_pullulans
1365 - Anthrax, Gulf_War_Syndrome_v
1369.6 - Coronavirus_SARS
1370 - Anthrax, Gulf_War_Syndrome_v
1371 - Hepatitis_C
1372 - Botulinum, Parasites_roundworms_comp, Parasites_trichinosis
1384 - Breast_fibroid_cysts, Fibroadenoma_mamae, Fibroids_general
1385 - Cystopyelo_nephritis, West_Nile_2
1386 - Cholesterinum
1394.7 - Coronavirus_SARS
1395 - Adenovirus_comp, Candida_1, Sinusitis_4
1402 - Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary
1403 - Candida, Candida_2, Candida_tropicalis
1405 - Bacillus_thuringiensis
1407.93 - Adenovirus_HC
1413 - Endocrine_RX_TR
1413.46 - Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
1415 - Streptococcus_hemolytic
1419 - Mumps_vaccine
1422 - ALS_2, Enterovirus_General, Influenza_overnight_TR, Influenza_triple_nosode, Meningitis, Parkinsons_v
1423 - Brucella_abortus, Crohns_and_other_bowel_problems_v
1433 - Lyme_TR_A, Malaria
1436 - Nasal_polyp, Parasites_scabies, Polyp_nasal
1442 - Parasites_giardia
1444 - Malaria, Mycogone_fungoides, Mycosis_fungoides
1445 - Malaria, Typhoid_fever
1447 - Barley_smut
1455 - Lyme_2, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Lyme_disease, Lyme_TR_A, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
1464 - Lupus_general_secondary
1466 - Lung_sinus_bacteria
1473 - Malaria_Falciparum_1
1474 - Pneumonia_bronchial
1482 - Collectotrichum
1488 - ALS_2, Cancer_general_3, Cancer_multiple_myeloma, Enterovirus_General, Fibroids_general, General_antiseptic, General_prophylaxis, Herpes_general , Herpes_simplex_RTI, Immune_system_stimulation, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_6, Pelvic_inflammatory_disease
1489 - Cancer, Cancer_maintenance_secondary, Chronic_Fatigue_v, Herpes_general , Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR, Measles, Measles_rubeola, Measles_w_vaccine, Morbillinum, Pyoderma, Thrombosis_infective_herpes_type
1500 - Acne, Adenovirus_comp, AIDS_1, AIDS_2, ALS_2, Angina_pectoris, Arteriosclerosis, Arthritis_1, Arthritis_A, Arthritis_general, Arthritis_secondary, Asthma, Ataxia, Cold_3, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Dental_foci, Dental_infection_1, Enterovirus_General, Epididymitis, General_prog_Blaster5, Gonads_inflammatioGonorrhea, Heartburn_chronic, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Herpes_simplex_I_2, Herpes_type_1_anec_comp, Herpes_zoster, Infantile_paralysis, Infections_general_secondary, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Insomnia, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Leprosy_secondary_infection, Orchitis, Osteoarthritis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Phlebitis, Polio, Polio_secondary_complications, Rhinitis, Schizophrenia_paranoid_1, Sinusitis_1, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Thrombophlebitis, Tonsillitis, Toothache, Tuberculosis, Urethritis, Warts_general
1513 - Tuberculosis, Tuberculosis_rod_E_coli_infections, Tuberculosis_rod_form
1518 - Bartonella_henslae, Malaria_Falciparum_1
1519 - Lyme_TR_A
1520 - Lyme_2, Lyme_4, Lyme_disease, Sinusitis_2
1522 - Amoeba, Cancer_Hodgkins_disease, Chronic_Fatigue_v, Parasites_general_alternative_v, Salmonella, Salmonella_comp, Streptococcus_hemolytic
1524 - Schunan_B_Cell
1534 - Endocrine_RX_TR
1544 - Atherosclerosis, Herpes_zoster_v
1545 - Botrytis
1550 - Abdominal_inflammation, Abscesses, Abscesses_1, Abscesses_secondary, Acne, Acute_pain, Adenoids, Adenovirus_comp, Adhesions, AIDS_1, AIDS_2, Allergy, Amenorrhea, Ankylosing_spondylitis, Appendicitis, Appendicitis_1, Arthritis_1, Arthritis_general, Autointoxication, Backache_1, Backache_and_spasms_1, Bacterial_infections_general, Bed_wetting, Bedsores, Biliousness, Bladder_and_prostate_complaints, Bone_trauma, Botulinum, Breast_fibroid_cysts, Cancer_breast, Cancer_experimental_additional_frequencies, Cancer_maintenance_secondary, Candida_secondary, Catarrh, Chronic_fatigue_syndrome, Cold_2005_TR, Cold_3, Cold_6, Cold_in_head_chest, Colic, Colitis_and_Diarrhea, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Conjunctivitis, Constipation, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Crohns_disease, Croup, Cystitis_chronic, Deafness, Dengue_fever_TR, Dental_foci, Dental_infection_1, Dental_infection_2, Diabetes_2, Diabetes_secondary, Diarrhea, Dysmenorrhea, Dyspepsia, E_coli, E_coli_comp, Eczema, Eczema_2, Endometriosis_1, Endometriosis_chronic, Entamoeba_histolytica_secondary, Eustachian_tube_inflammation, Fibroids_general, Fibroma, Flatulence, Fungus_foot_and_general_, Fungus_general, Furunkulosis, Furunkulosis_herpes, Furunkulosis_TR, General_antiseptic_1, General_demo, General_prog_Blaster5, General_program_EMEM, General_prophylaxis, Gingivitis, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Halitosis, Heartburn_chronic, Hemorrage, Hemorrhoids, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Hepatitis_general, Herpes_general , Herpes_simplex_I_2, Herpes_simplex_RTI, Herpes_type_1_anec_comp, Herpes_zoster_secondary, Immune_system_stabilization_TR, Infections_general, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Insomnia, Intercostal_neuralgia, Intestines_inflammation, Irritable_bowel_syndrome, Jaundice, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Knee_joint_pain, Larynx, Leprosy_secondary_infection, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Lyme_TR_A, Menieres_disease, Meningitis_tertiary, Menstrual_problems, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_secondary, Nephritis, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Oral_lesions, Orchitis, Osteomyelitis, Otitis_medinum, Ovarian_disorders_general, Ovarian_elimination_stimulation, Pain_acute, Pain_of_infection, Pancreatic_insufficiency, Parasites_general_1, Parasites_general_comprehensive, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Pharyngitis, Pleurisy, Pneumonia_general, Polio_secondary_complications, Prostatitis, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Pyorrhea, Rhinitis, Schizophrenia_paranoid_1, Sciaticor_schias, Shigella, Sinusitis_stubborn_TR, Smallpox, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Spleen_secondary, Stiff_muscles_comp, Stiff_muscles_secondary, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Thrombosis_infective_herpes_type, Tonsillitis, Toothache, Trigeminal_neuralgia, Tuberculosis, Tuberculosis_rod_E_coli_infections, Typhoid_fever, Urethritis, Urinary_Tract_Infections, Vertigo_TR, Viral_complex_TR
1551 - Cholecystitis_chronic
1552 - Acne, Alopecia, Athletes_foot, Bacillus_Coli_Virus, Bacillus_infections, Botulinum, Cancer, Cancer_breast_secondary, Cancer_general_2, Cancer_hodgkins_TR, Cancer_melanoma_2, Cataract_1, Cataract_general, Colon_problems_general, Complete_early_crane, Conjunctivitis, Dental_infection_2, Dysentery, E_coli, E_coli_comp, Entamoeba_histolytica_secondary, Eye_disorders, Fever, Fibroids_general, Food_poisoning, Fungus_general, General_antiseptic, Kidney_stones, Liver_support, Lupus_SLE_secondary, Malabsorption_syndrome, Pancreas, Paradontose, Psoriasis, Sinusitis_1, Stomach_disorders, Streptococcus_pneumoniae, Toxin_elimination, Tuberculosis, Tuberculosis_virus
1556 - Gingivitis, Pyoderma, SARS_1
1557 - Herpes_zoster_secondary
1559 - SARS_1
1560 - Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dental_infection, Dental_infections_TR, General_prog_Blaster5, Sore_throat_comp, Throat_tickle_chronic
1562 - Dental_infection_2
1564.1 - L_lysine
1566.4 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
1568 - Herpes_simplex_RTI
1570 - Adenoids, Appendicitis_1, Complete_early_crane, Complete_early_rife, General_prog_Blaster5
1577 - Atherosclerosis, Herpes_general , Herpes_zoster_v
1582 - Cancer_breast_2, Cancer_carcinoma_bronchial
1583 - Babesia
1584 - Babesia, Transformation_series
1590 - Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
1600 - Abdominal_inflammation, Acne, Angina_pectoris, Arteriosclerosis, Asthma, Ataxia, Bone_disease_and_periodontal_disease, Cancer_maintenance_secondary, Cataract_1, Cataract_general, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dengue_fever_TR, Dental_foci, Dental_infection_1, Eye_disorders, Eyes_glaucoma, General_prog_Blaster5, Heartburn_chronic, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Herpes_zoster, Infections_general_secondary, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Jaundice, Joint_pain_basic_TR, Kidney_insufficiency, Kidney_stimulation_TR, Leprosy_secondary_infection, Lichen_sclerosus_TR, Lyme_TR_A, Morgellons_disease_TR, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Oral_lesions, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Periodontal_disease, Pharyngitis, Polyp_general, Pyorrhea, Sinusitis_1, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Toothache, Trigeminal_neuralgia, Tuberculosis, Ulcers_general, Urethritis, Warts_general, Yersenia_pestis
1604 - Cancer, Cancer_BX_virus, Transformation_series
1614 - Herpes_simplex_I, Herpes_simplex_I_1, Herpes_TR, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_2005_fall_TR
1618 - Erythema_infectiosum
1625 - Pyrogenium_mayo
1630 - Leukoencephalitis_secondary
1633 - Campylobacter
1634 - Salmonella_comp, Salmonella_type_B
1642 - Corn_smut
1644 - Herpes_simplex_RTI, Microsporum_canis, Smallpox, Tuberculosis_klebsiella
1654 - Cataract_1, Cataract_general
1656 - Tonsillar_nosode
1660 - Mumps_secondary
1664 - Arthritis_1, Arthritis_general
1666.35 - Cough_lingering_TR
1674 - Influenza, Influenza_overnight_TR
1675 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR, Human_T_lymphocyte_Virus3, T-lymph_virus_TR
1700 - Dental_infections_TR, Medorrhinum, Tuberculinum
1703 - E_coli_comp, E_coli_mutant_strain
1712 - E_coli_1 , E_coli_comp
1713 - Catarrh
1715.1 - Influenza_2005-2006_TR
1722 - Bacillus_Coli_Virus, Bacterium_coli_commune_combination, E_coli, E_coli_comp
1725 - Endocrine_RX_TR
1730 - E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp
1734 - Influenza_2005-2006_TR
1744 - Cancer_fibrosarcoma, Cancer_non_Hodgkins_1, Fibroids_general, Fibrosarcoma
1746 - Transformation_series
1755 - Cancer_sarcoma_general
1757 - Cancer_neuroblastoma
1770 - Appendicitis_1, General_antiseptic_1
1778 - Bantis_syndrome
1795 - Meningitis
1800 - Abdominal_inflammation, Acne, Angina_pectoris, Apoplexy_stroke_paralysis, Arteriosclerosis, Asthma, Ataxia, Bone_disease_and_periodontal_disease, Catarrh, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dental_foci, Dental_infection_1, Diabetes_secondary, General_prog_Blaster5, Heartburn_chronic, Herpes_simplex_I_2, Herpes_type_1_anec_comp, Herpes_zoster_secondary, Infections_general_tertiary, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Lyme_TR_A, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Oral_lesions, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Pelvic_inflammatory_disease, Periodontal_disease, Polyp_general, Pyorrhea, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Sore_throat_TR, Spleen_secondary, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Stroke_follow_up, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Thrombosis_infective_herpes_type, Toothache, Trigeminal_neuralgia, Typhoid_fever, Ulcers_general, Urethritis, Urticaria, Warts_general
1802 - Visual_acuity
1806 - Visual_acuity
1810 - Visual_acuity
1814 - Visual_acuity
1818 - Visual_acuity
1820 - Cancer_carcinoma_general
1822 - Visual_acuity
1823 - Aspergillus_flavus, Aspergillus_general, Fungus_and_mold_v, Mold_and_fungus_general_v
1826 - Visual_acuity
1829 - Eye_disorders
1830 - Brown_recluse_spider bite, Cancer_breast_secondary, Cataract, Cataract_1, Cataract_brunescent, Cataract_complicated, Cataract_general, Conjunctivitis, Eye_disorders, Eyes_glaucoma, Eyesight_sharpen, Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Vision_poor, Visual_acuity
1831 - Eye_disorders
1832 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8
1833 - Fungus_and_mold_v, Mold, Mold_and_fungus_general_v
1834 - Campylobacter, Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Visual_acuity
1836 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8
1838 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Visual_acuity
1840 - Cancer_prostate_Vega_1, Complete_early_crane, Dental_infection, General_prog_Blaster5, Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Parasites_general_2, Sore_throat_comp, Throat_tickle_chronic, Tuberculosis
1842 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Visual_acuity
1844 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8
1846 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Visual_acuity
1848 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Visual_acuity
1850 - ALS_2, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Diabetes_1, Diabetes_2, Diabetes_tertiary, Endometriosis_1, Enterovirus_General, Herpes_simplex_I_2, Herpes_type_1_anec_comp, Infections_general_tertiary, Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_pancreatic_1, Polio, Viral_complex_TR
1852 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Visual_acuity
1854 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8
1856 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Visual_acuity
1858 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8
1860 - Macular_degeneration_and_visual_acuity - 8, Typhoid_fever, Visual_acuity
1862 - Cancer_breast_secondary, Cancer_general_2, Cold_6, Complete_early_crane, General_demo, Immune_system_stimulation, Morgellons_disease_TR, Parasites_general_1, Pneumonia_general, Sinusitis_1, Typhoid_fever
1864 - Kidney_stimulation_TR, Parasites_general_comprehensive, Typhoid_fever
1865 - Abdominal_inflammation, Abscesses, Abscesses_1, Adenoids, Adenovirus_comp, Allergy_1, Anal_itching, Aneurysm, Angina_pectoris, Apoplexy_stroke_paralysis, Appendicitis_1, Appetite_lack_of, Ataxia, Cancer_breast_1, Cancer_general_3, Cancer_maintenance_secondary, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Diabetes_2, Fatigue_general, General_antiseptic_1, Heartburn_chronic, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Herpes_simplex_RTI, Herpes_zoster_secondary, Infections_general_secondary, Intercostal_neuralgia, Itching, Jaundice, Kidney_insufficiency, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lumbago, Meningitis_tertiary, Motion_sickness, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_general_2, Pleurisy, Sinusitis_2, Stroke_follow_up, Thrombosis_infective_herpes_type, Urethritis
1866 - Typhoid_fever
1868 - Typhoid_fever
1871 - Herpes_TR, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_2005_fall_TR
1875 - Cancer_prostate, Multiple_sclerosis_1, Prostate_adenominum
1876.13 - Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
1880 - Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae, Medorrhinum
1883 - Multiple_sclerosis_1
1886 - Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
1900 - Herpes_general
1901 - Stomatitis_aphthous_1
1902 - Chronic_Fatigue_v, Heavy_metal_toxicity_TR, Nanobacter, Nanobacteria_sanguineum_TR, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Stomatitis_aphthous, Stomatitis_aphthous_1, Strep_and_Staph_v, Streptococcus_hemolytic
1903 - Stomatitis_aphthous_1
1904 - Stomatitis_aphthous, Stomatitis_aphthous_1
1905 - Stomatitis_aphthous_1
1906 - Stomatitis_aphthous, Stomatitis_aphthous_1
1907 - Stomatitis_aphthous_1
1909 - Herpes_simplex_RTI
1918 - Alzheimers_TR, Viral_complex_TR
1920 - Epstein_Barr_virus, Epstein_Barr_virus_secondary
1922 - Influenza_overnight_TR, Influenza_triple_nosode
1932 - Bacillinum
1947 - Influenza, Influenza_overnight_TR
1950 - Distemper
1972 - Aspergillus_flavus, Aspergillus_general
1998 - Cancer_prostate, Complete_early_crane, Dental_infection, General_prog_Blaster5, Parasites_general_2, Sore_throat_comp, Throat_tickle_chronic
2000 - Abdominal_inflammation, Adenoids, Cancer_maintenance_secondary, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Diabetes_1, Endometriosis_1, General_antiseptic_1, General_prog_Blaster5, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_pancreatic_1, Parasites_gen_custom2_TR, Parasites_gen_custom2_TR, Sinusitis_2, Streptococcus_infection_general, Viral_complex_TR
2003 - Diabetes_1, Endometriosis_1, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_pancreatic_1, Viral_complex_TR
2004 - Cancer_non_Hodgkins_2
2005 - Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Cancer_sarcoma_general, Multiple_sclerosis_4
2006 - Lupus_general, Multiple_sclerosis_4
2007 - Multiple_sclerosis_4
2007.5 - Cancer_sarcoma_general
2008 - Cancer, Cancer_breast, Cancer_breast_1, Cancer_BX_virus, Cancer_BX2_TR, Cancer_BY_virus, Cancer_carcinoma_scan, Cancer_general_1, Cancer_general_2, Cancer_general_3, Cancer_glioblastoma, Cancer_hodgkins_TR, Cancer_leukemia, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_multiple_myeloma, Cancer_non_Hodgkins_2, Cancer_pain, Cancer_prostate, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Carpal_tunnel_secondary, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Diabetes_1, Eczema, Endometriosis_1, Fibroids_general, Fibroma, Fibromyalgia_2, General_prog_Blaster5, Immune_system_stimulation, Impotence, Infections_general_tertiary, Infertility, Influenza, Influenza_1997_1998, Influenza_overnight_TR, Leukoplakia, Lupus_general, Lupus_SLE_secondary, Multiple_sclerosis_4, Multiple_sclerosis_6, Mumps_tertiary, Oral_lesions, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pain_of_cancer, Pancreatic_insufficiency, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_intestinal, Parasites_flukes_pancreatic_1, Parasites_gen_custom2_TR, Parasites_hookworm, Pelvic_inflammatory_disease, Plantaris, Polyp_general, Prostate_problems_general, Prostatitis, Psoriasis, Pyorrhea, Sexual_dysfunction_men, Stomach_disorders, Tuberculosis_secondary_complications, Viral_complex_TR, Warts_general, Warts_plantar
2009 - Multiple_sclerosis_4
2010 - Cataract_brunescent, Cataract_general, Eye_disorders, Lupus_general, Multiple_sclerosis_4
2011 - Multiple_sclerosis_4
2012 - Cancer_maintenance_secondary, Cancer_non_Hodgkins_2
2013 - Branhamella_Moraxella_catarrhalis, Branhamella_Moraxella_catarrhalis, Diabetes_1, Endometriosis_1, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_pancreatic_1, Viral_complex_TR
2015.9 - Cancer_sarcoma_general
2016 - Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Lyme_2, Lyme_4, Lyme_disease, Lyme_tertiary, Lyme_TR_A, Morgellons_disease_TR
2018 - Irritable_bowel_syndrome, Parasites_giardia
2020 - Diabetes_associated_infection
2022.3 - Paramyxovirus
2025 - Conjunctivitis
2032 - Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal
2040 - Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal
2048 - Cancer, Cancer_breast_secondary, Cancer_general_2, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal
2049 - Cancer_general_3
2050 - Adenovirus_comp, Bladder_and_prostate_complaints, Cancer_general_1, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_prostate, Complete_early_crane, Diabetes_1, Fibromyalgia_2, Incontinence_1, Influenza, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_grippe_1988, Influenza_overnight_TR, Lyme_2, Lyme_4, Lyme_disease, Parasites_flukes_pancreatic_1, Prostate_enlarged, Prostatitis, Prostatitis_1, Urinary_Tract_Infections, Viral_complex_TR
2055 - Colors
2060 - Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal
2062 - Herpes_simplex_I, Herpes_TR, Influenza_2005_fall_TR
2063 - Cancer_breast_1
2080 - Diabetes_1, Fibromyalgia_2, Parasites_flukes_pancreatic_1, Viral_complex_TR
2082 - Endometriosis_1, Parasites_flukes_general
2083.8 - Cancer_sarcoma_general
2084 - Cancer, Cancer_adenocarcinoma, Cancer_general_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Parasites_flukes_intestinal
2085 - Rickettsia
2088.59 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2
2089 - Multiple_sclerosis_3
2093 - Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Complete_early_crane, Complete_early_rife
2100 - Cancer_breast, Cancer_maintenance_secondary, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Complete_early_crane
2100.67 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_3
2103 - Cancer_breast_1
2104 - Cancer_breast, Cancer_carcinoma_bronchial, Cancer_carcinoma_scan
2107 - Cancer_multiple_myeloma
2110 - Cataract_1, Cataract_general
2111 - Sore_throat_comp, Streptococcus_pyogenes
2112 - Backache_and_spasms_1, Cancer_breast, Cancer_breast_secondary, Cancer_carcinoma_scan, Circulatory_stasis, Diabetic_toe_ulcer_1, Fever, General_demo, Hypertension, Infections_general_secondary, Kidney_stimulation_TR, Nerve_disorders_and_neuropathy, Parasites_general_1, Parasites_general_comprehensive, Perniosis, Sexual_dysfunction_men, Stroke_follow_up, Vitiligo
2116 - Cancer_breast, Cancer_carcinoma_basal_cell_skin, Cancer_non_Hodgkins_2
2120 - Cancer_breast, Cancer_breast_2, Cancer_carcinoma_scan, Cancer_prostate, Complete_early_crane
2121 - Cryptococcus_neoformans, Lac_deflorat
2125 - Cancer_prostate_1, Lupus_general
2127 - Cancer, Cancer_adenocarcinoma, Cancer_astrocytoma, Cancer_breast, Cancer_BX2_TR, Cancer_general_2, Cancer_hodgkins_TR, Cancer_leukemia, Cancer_melanoma_1, Cancer_pain, Cancer_prostate, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Chronic_fatigue_syndrome, Diabetes_1, Fibroids_general, Fibroma, Fibromyalgia_2, Heartburn_chronic, Impotence, Infertility, Leukoplakia, Mumps_tertiary, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pain_of_cancer, Pancreatic_insufficiency, Pelvic_inflammatory_disease, Polyp_general, Prostatitis, Sexual_dysfunction_men, Stomach_disorders, Tuberculosis_secondary_complications, Ulcers_general, Urethritis, Viral_complex_TR, Warts_general
2127.5 - Barretts_esophagus_1, Cancer_BX2_TR, Cancer_carcinoma_original_crane, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Warts_plantar
2128 - AIDS_secondary, Cancer, Cancer_breast, Cancer_breast_1, Cancer_breast_3, Cancer_BX_virus, Cancer_BX2_TR, Cancer_BY_virus, Cancer_carcinoma_basal_cell_skin, Cancer_carcinoma_general, Cancer_carcinoma_scan, Cancer_general_1, Cancer_general_3, Cancer_glioblastoma, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_multiple_myeloma, Cancer_non_Hodgkins_2, Cancer_prostate, Cancer_prostate_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Candida_2, Candida_carcinomas, Candida_secondary, Diabetes_2, Eczema, Endometriosis_1, Fibroadenoma_mamae, Fibroids_general, Fibromyalgia, General_demo, General_prog_Blaster5, Herpes_zoster_secondary, Immune_system_stimulation, Incontinence_1, Lupus_SLE_secondary, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_intestinal, Prostate_enlarged, Prostate_problems_general, Psoriasis
2130 - Cancer_prostate, Complete_early_crane
2131 - Cancer_prostate_1
2132 - Smallpox
2133 - Cancer_breast_1
2134 - Cancer_breast_2
2136 - Cancer_breast_secondary, Cancer_carcinoma_scan
2140 - Cancer_prostate_1
2144 - Cancer_carcinoma_bronchial, Cancer_carcinoma_scan, Cyclospora, Cytomegalovirus
2145 - ALS_4, Cancer_breast_secondary, Cancer_multiple_myeloma, Cancer_prostate_1, Cancer_prostate_Vega_1, Circulatory_stasis, Cytomegalovirus, General_antiseptic, Herpes_type_5, Multiple_sclerosis_v
2146 - Cancer_breast_1, Cytomegalovirus
2150 - Endometriosis_1, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_intestinal
2152 - Cancer_breast, Cancer_carcinoma_scan
2154 - Actinomyces_israelii, Cyst_sebaceous_TR, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Streptothrix
2155 - Colors
2160 - Cancer_adenocarcinoma, Cancer_breast_secondary, Cancer_carcinoma_scan
2162 - Cancer_breast_1, Listeriose
2163 - Parasites_giardia
2167 - Candida_2, Candida_carcinomas, Fruitfly, Helicobacter_pylori, Helicobacter_pylori_1, Sarcoidosis
2168 - Cancer_carcinoma_scan
2170 - Abdominal_inflammation, Abscesses, Abscesses_1, Acne, Adenoids, Adhesions, Alopecia, Angina_pectoris, Arteriosclerosis, Asthma, Ataxia, Cancer_astrocytoma, Cancer_maintenance_secondary, Dental_and_jawbone_infections_1, Diabetes_secondary, Heartburn_chronic, Herpes_zoster, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Polyp_general, Prostatitis, Psoriasis, Spleen_secondary, Surgery_preop_postop_prevent_infections, Thrombosis_infective_herpes_type, Trigeminal_neuralgia, Ulcers_general, Urethritis, Warts_general
2173 - Cancer_breast_1
2176 - Cancer_carcinoma_scan
2180 - Cancer_breast_1, Cancer_experimental_additional_frequencies, Cancer_general_3, Cancer_glioblastoma, Cancer_not_killed_by_2008_2128, Complete_early_crane, Eczema, Fibromyalgia, Immune_system_stimulation, Lupus_SLE_secondary, Morgellons_disease_TR, Psoriasis
2182 - Cancer, Cancer_adenocarcinoma, Cancer_breast, Cancer_general_2, Cancer_glioblastoma, Cancer_not_killed_by_2008_2128, Candida_2, Candida_carcinomas
2184 - Cancer_breast, Cancer_carcinoma_bronchial, Cancer_carcinoma_scan, Cancer_general_1, Cancer_not_killed_by_2008_2128, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal
2187 - Cancer_breast, Cataract_1, Cataract_general
2189 - Cancer, Cancer_breast, Cancer_breast_1, Cancer_general_1, Fibroadenoma_mamae, Fibroids_general, Hepatitis_C, Hepatitis_C_TR, Lichen_planus_TR, Multiple_sclerosis_1
2191 - Cancer_breast
2192 - Cancer_carcinoma_scan
2195 - Cataract_1, Cataract_general
2200 - Cancer_carcinoma_scan, Complete_early_crane
2208 - Cancer_breast_1
2208.53 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_3
2211 - Cataract_1, Cataract_general
2213 - Alzheimers_1, Alzheimers_2, Alzheimers_TR, Chlamydia_general, Chlamydia_trachomatis, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_secondary, Viral_complex_TR
2217 - Cancer_carcinoma_scan, Cancer_leukemia, Cancer_melanoma_1, Cancer_melanoma_2, Cancer_prostate, Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal
2218 - Chlamydia_general
2219 - Cancer_adenocarcinoma
2222 - Campylobacter, Candida_secondary, Fungus_general, Kidney_stimulation_TR, Medorrhinum, Yeast_general, Yeast_general_v
2222.8 - Chlamydia_trachomatis
2223 - Chlamydia_general
2230.1 - Paramyxovirus
2232 - Felis
2245 - Human_T_lymphocyte_Virus6
2250 - Adrenal_stimulant, Cancer_prostate, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Epididymitis, Incontinence_1, Prostate_enlarged, Prostatitis_1
2252.8 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2
2253 - Multiple_sclerosis_3
2257 - Parvovirus_new_strain
2263 - Cancer_breast_1
2271 - Biliary_cirrhosis, Cirrhosis_biliary
2273.4 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
2276.3 - Influenza_2005-2006_TR
2280 - Cancer_carcinoma_basal_cell_skin
2286 - SARS_1
2288 - Cancer_prostate_Vega_1
2289 - Cancer_breast_1
2298 - Paramecium_caudatum
2313 - Tuberculosis_klebsiella
2320 - Herpes_zoster
2322 - Parasites_heartworms, Parasites_roundworms_comp
2323 - Atherosclerosis, Herpes_zoster_v, Human_T_lymphocyte_Virus4, Human_T_lymphocyte_Virus5
2330 - Gonads_inflammatioGonorrhea
2333 - Cancer_breast_1, Green_Dye
2336 - Nogier_frequencies
2356 - Pneumonia_general_v
2357 - Multiple_sclerosis_3
2358 - Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_6
2385 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
2390 - Influenza_2005-2006_TR
2398 - Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1
2400 - Cold_6, Kidney_stimulation_TR, Parasites_general_1, Parasites_general_comprehensive
2404.2 - Emphysema_comp, Mycoplasma_pulmonis
2411 - Fungus_and_mold_v, Mold_and_fungus_general_v, Penicillium_chyrosogenium_secondary
2413 - Cold_5
2422 - Chronic_Fatigue_v, Trichophyton_general, Trichophyton_nagel_secondary
2431 - Atherosclerosis, Herpes_zoster_v, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v
2432 - Human_T_lymphocyte_Virus1, T-lymph_virus_TR
2435 - Coronavirus_SARS
2450 - Herpes_type_C
2452 - Cancer, Cancer_adenocarcinoma, Complete_early_crane
2466.9 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2
2467 - Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_6
2475 - Transformation_series
2479.5 - Coronavirus_SARS
2489 - Abdominal_inflammation, AIDS_1, AIDS_2, Cancer_general_1, Cancer_general_2, Candida_1, Circulatory_stasis, Cold_4, Cold_in_head_chest, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dental_foci, Dental_infection, Dental_infection_1, Dental_infections_TR, Fibromyalgia_1, General_prog_Blaster5, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Herpes_simplex_I_2, Herpes_simplex_RTI, Herpes_type_1_anec_comp, Immune_system_stimulation, Infections_general_tertiary, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Lupus_general, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_6, Mumps_tertiary, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Oral_lesions, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pancreatic_insufficiency, Pelvic_inflammatory_disease, Polyp_general, Prostatitis, Psoriasis, Pyorrhea, Retrovirus_variants, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Thrombosis_infective_herpes_type, Toothache, Trigeminal_neuralgia, Ulcers_general, Warts_general
2490 - Cancer_maintenance_secondary
2500 - Cells_of_Leudig
2502 - Sore_throat_comp, Streptococcus_pyogenes
2504.5 - Influenza_2005-2006_TR
2520 - Parasites_gen_custom2_TR
2521 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
2532.4 - Influenza_haemophilus, Influenza_overnight_TR
2543.35 - Cough_lingering_TR
2544 - Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1, Smallpox
2551 - Bacillus_thuringiensis
2556 - Transformation_series
2558 - Influenza_overnight_TR, Influenza_V4_grippe
2565 - Tuberculosis_virus
2581 - Pneumonia_general_v
2586 - Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal_v
2600 - Cold_2005_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Sinusitis_3, Sinusitis_stubborn_TR, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Stye, Viral_complex_TR
2627.9 - Dengue_fever_TR
2630 - Mumps_secondary
2632 - ALS_2, Enterovirus_General, Polio
2635 - Cancer_neuroblastoma
2642.24 - Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
2644 - Candida
2650 - Cold_2005_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Sinusitis_stubborn_TR, Viral_complex_TR
2655 - Bacillus_lichenoformis, Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
2663 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
2664 - Human_T_lymphocyte_Virus3, T-lymph_virus_TR, Transformation_series
2688 - Botulinum, Cold_6, Emphysema_comp, Gulf_War_Syndrome_v, Mycoplasma_pneumonia, Pneumonia_general, Pneumonia_general_v, Pneumonia_mycoplasma
2700 - ALS_4
2712 - Tetragenus
2720 - Abdominal_inflammation, Abscesses, Abscesses_1, Acne, Adenoids, Adenovirus_comp, Adhesions, Alopecia, Angina_pectoris, Arteriosclerosis, Arthritis_1, Arthritis_general, Arthritis_secondary, Asthma, Ataxia, Bone_regeneration, Bone_trauma, Cancer, Cancer_breast_secondary, Cancer_general_1, Cancer_general_2, Cancer_prostate, Circulatory_stasis, Complete_early_crane, Contusion, Dental_and_jawbone_infections_1, Dental_foci, Dental_infection_1, Diabetes_secondary, Disc_herniated, Eczema, Fibromyalgia, General_antiseptic_1, Healing_and_regeneration, Heartburn_chronic, Hernia, Herpes_zoster_secondary, Immune_system_stimulation, Infections_general_tertiary, Inflammation_general, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Kidney_stimulation_TR, Lyme_2, Lyme_TR_A, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_4, Mumps_tertiary, Muscular_pain_and_injury, Nerve_disorders_and_neuropathy, Numbness, Oral_lesions, Orchitis, Osteomyelitis, Ovarian_disorders_general, Pain_general, Pancreatic_insufficiency, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Pelvic_inflammatory_disease, Pericarditis, Polyp_general, Prostate_problems_general, Prostatitis, Psoriasis, Pyorrhea, Regeneration_and_healing, Regeneration_and_healing_1, Sore_throat, Sore_throat_1, Sore_throat_comp, Sore_throat_TR, Spleen_secondary, Stroke_follow_up, Surgical_pain_post_op, Thrombosis_infective_herpes_type, Tinnitus, Tooth_extraction_followup, Toothache, Trigeminal_neuralgia, Urethritis, Warts_general, Whiplash, Wound_healing
2730 - Cancer_maintenance_secondary
2748.8 - Influenza_2005-2006_TR
2750 - ALS_4
2776 - Syphilis
2779 - Helicobacter_pylori, Helicobacter_pylori_2
2787.5 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
2790 - Cancer, Cancer_BX_virus
2791 - Aconite, Immune_system_stimulation, Interleukin, Morgellons_disease_TR
2819 - Helicobacter_pylori, Helicobacter_pylori_2
2823.5 - Campylobacter
2838.5 - Emphysema_comp, Mycoplasma_pneumonia, Pneumonia_mycoplasma
2842 - Chemtrail_detox, Mycoplasma_general
2855 - Immune_system_stimulation, Interleukin, Morgellons_disease_TR
2856.7 - Influenza_2005-2006_TR
2867 - Immune_system_stimulation, Interleukin, Morgellons_disease_TR
2871 - Parasites_scabies
2872 - Bacillus_Coli_Virus
2876 - Cancer, Cancer_adenocarcinoma, Cancer_breast, Cancer_BX_virus, Cancer_carcinoma_basal_cell_skin
2890 - Cyst_sebaceous_TR, Nocardia_asteroides, Streptothrix
2899 - Lyme_TR_A
2900 - ALS_1, ALS_3, ALS_4, ALS_5, Alzheimers_TR, Cold_2005_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Mycoplasma_fermentans, Mycoplasma_general, Sinusitis_stubborn_TR, Viral_complex_TR
2929 - Immune_system_stimulation, Interleukin, Morgellons_disease_TR
2931.45 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_3
2935.4 - Influenza_2005-2006_TR
2950 - Cancer, Cancer_breast, Cancer_general_3, Cancer_multiple_myeloma, Cold_2005_TR, Fibroids_general, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Helicobacter_pylori, Helicobacter_pylori_1, Herpes_general , Herpes_simplex_I, Herpes_simplex_I_4, Herpes_TR, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_2005_fall_TR, Mycoplasma_general, Pelvic_inflammatory_disease, Sinusitis_stubborn_TR, Viral_complex_TR
2959.4 - Breast_tumor_benign_TR, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen
2962.14 - Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
2967 - Sarcoidosis
2976 - Herpes_simplex_RTI, Pelvic_inflammatory_disease
3000 - Abdominal_pain, Acute_pain, Ankylosing_spondylitis, Arthritis_1, Cancer_pain, Dental_foci, Dental_infection_1, Gout, Gravel_urine, Head_injury_followup, Headaches_caused_by_vertebral_misalignment, Headaches_comp, Headaches_due_to_parasites, Headaches_due_to_toxicity, Headaches_unknown_cause, Headaches_urogenitally_caused, Heart_tonic, Intercostal_neuralgia, Kidney_stones, Kidney_tonic_general, Malabsorption_syndrome, Nephritis, Pain_acute, Pain_general, Pain_of_cancer, Pain_of_infection, Pain_relief, Psoriasis_ankylosing_spondylitis, Sunstroke, Surgical_pain_post_op, Swelling, Tooth_extraction_followup, Toothache, Trauma
3012 - Influenza_grippe_general, Influenza_overnight_TR
3032 - Parasites_tapeworms
3040 - Cancer, Cancer_breast_secondary, Cancer_general_2, Detox_and_lymphs, General_demo, Infections_general_tertiary, Multiple_sclerosis_4, Multiple_sclerosis_6
3056.9 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2
3057 - Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_6
3072 - Cancer_breast
3100 - AIDS_2
3113 - Tuberculosis_aviare
3120 - Blepharisma
3122 - Influenza_overnight_TR, Influenza_triple_nosode
3124 - Asthma_v
3125 - Asthma_v
3128.2 - L_lysine
3130 - Cancer_carcinoma_liver_1
3142 - Mumps_secondary, Sacred_numbers
3175 - AIDS_2, Lymphs_and_detox
3176 - Arthritis_1, Athletes_foot, Cancer, Cancer_breast_secondary, Cancer_general_1, Cancer_general_2, Cancer_general_3, Candida, Candida_1, Cold_4, Cold_in_head_chest, Constipation, Depression_general, Detox_1, Detox_and_lymphs, Detox_and_lymphs, Detox_assist, Fibromyalgia_1, General_antiseptic, General_antiseptic_1, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Herpes_simplex_RTI, Hypertension, Immune_system_stimulation, Itching, Lymph_stasis, Lymph_support, Lymphangitis, Lymphs_and_detox, Morgellons_disease_TR, Multiple_sclerosis_6, Nerve_disorders_and_neuropathy, Parasites_general_2, Spleen_enlarged, Visual_acuity
3177 - Lymphs_and_detox
3205 - Typhoid_fever
3212 - Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_strongyloides
3215 - Euglena
3220 - Hepatitis_A, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1
3222 - Smallpox
3225 - Euglena
3229.4 - Influenza_2005-2006_TR
3233 - Felis
3236 - Erythema_infectiosum
3260 - Brown_recluse_spider bite
3289 - Sarcoidosis
3303 - West_Nile_1
3324 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
3325 - Euglena
3330 - Transformation_series
3343 - Adnexitis, Atherosclerosis, Herpes_zoster, Herpes_zoster_v
3347 - Aconite, Immune_system_stimulation, Morgellons_disease_TR
3353 - Tuberculosis_bovine
3400 - Dental_infections_TR
3422.87 - Lyme_3
3423 - Influenza_grippe_general, Influenza_overnight_TR
3432 - Human_T_lymphocyte_Virus5
3444.55 - Cough_lingering_TR
3448 - Immune_system_stimulation, Interleukin, Morgellons_disease_TR
3475 - AIDS_2
3500 - Complete_early_crane, Complete_early_rife
3513 - Cancer_neuroblastoma
3524 - Cancer_BY_virus, Cancer_non_Hodgkins_1, Cancer_sarcoma_general
3534.88 - Agyfla_HC
3552 - Sore_throat_1, Sore_throat_comp
3554 - HIV
3612 - Lupus_general
3636 - ALS_2, Enterovirus_General
3665.65 - Cough_lingering_TR
3672 - Asthma, Asthma_2, Breast_tumor_benign_TR, Breathing_deep, Bronchitis, Cancer_breast_1, Cancer_carcinoma_bronchial, Cancer_experimental_additional_frequencies, Cancer_non_Hodgkins_2, Cancer_prostate_1, Cold_6, Coughing, Croup, Emphysema, Emphysema_comp, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Lung, Pneumonia_general
3701 - FIV
3702 - Asthma, Breast_tumor_benign_TR, Breathing_deep, Cold_6, Coughing, Coughing_from_flu_vaccine_1, Croup, Pneumonia_general
3713 - Cancer, Cancer_BX_virus, Cancer_non_Hodgkins_1
3722 - Leukose
3735 - SARS_1
3742 - Herpes_TR, Herpes_type_1_anec_comp, Influenza_2005_fall_TR
3760.3 - Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
3767 - Multiple_sclerosis_1
3767.3 - Alzheimers_1, Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
3768 - Chlamydia_general
3773 - Chlamydia_general
3773.3 - Alzheimers_1, Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
3790 - Fibromyalgia_2
3792 - Fibromyalgia_2
3794 - Fibromyalgia_2
3796 - Fibromyalgia_2
3798 - Fibromyalgia_2
3800 - Fibromyalgia_2
3802 - Fibromyalgia_2
3804 - Fibromyalgia_2
3806 - Fibromyalgia_2, Human_T_lymphocyte_Virus3, T-lymph_virus_TR
3808 - Fibromyalgia_2
3810 - Fibromyalgia_2
3833 - Adnexitis
3833.6 - Cytochalasin_HC
3965 - Breast_tumor_benign_TR, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen
3966 - Cephalosporium
3996 - Transformation_series
4000 - Anthrax, Diabetes_tertiary
4014 - Immune_system_stimulation, Interleukin, Morgellons_disease_TR
4027 - Canine_parvovirus, Parvovirus_canine
4044.7 - Paramyxovirus
4093 - Human_T_lymphocyte_Virus5
4122 - Cryptosporidium, Parasites_general_alternative_v
4128.5 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_3
4152 - Anal_itching, Parasites_enterobiasis, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general
4159.2 - Influenza_2005-2006_TR
4170 - Rickettsia
4192 - Sore_throat_1, Sore_throat_comp
4200 - Diabetes_2, General_program_EMEM, Lyme_2, Lyme_disease
4202.3 - Heavy_metal_toxicity_TR
4211 - Perniciosia, Perniosis
4213 - Cancer_multiple_myeloma
4220 - Influenza_2005-2006_TR
4264 - Morgellons_disease_TR
4271.25 - Morgellons_disease_TR
4334 - Irritable_bowel_syndrome, Parasites_giardia, Parkinsons_v, Scleroderma_v
4381.26 - Sterigmatocystin_HC
4392 - Cancer_neuroblastoma, Sinusitis_2
4400 - Cold_1, Sinusitis_2
4412 - Cancer_breast_secondary, Cold_in_head_chest, Dengue_fever_TR, General_demo, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Kidney_stimulation_TR, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Parasites_general_1, Parasites_general_comprehensive, Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general, Parasites_strongyloides, Sinusitis_2
4442 - Fungus_and_mold_v, Mold, Mold_and_fungus_general_v
4445 - Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal_v
4448.9 - Influenza_2005-2006_TR
4460.2 - Paramyxovirus
4474 - Hemorrhoids
4500 - Paramecium_caudatum, Rotifer
4530.62 - Cytochalasin_HC
4534.4 - Influenza_2005-2006_TR
4546.9 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
4628.34 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_3
4633.9 - Influenza_2005-2006_TR
4664.45 - Cough_lingering_TR
4672 - Nogier_frequencies
4710.5 - Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
4750 - Cancer_multiple_myeloma
4769.4 - Influenza_2005-2006_TR
4779.56 - Sterigmatocystin_HC
4868 - Adenovirus_comp, Influenza_grippe_1987, Influenza_overnight_TR
4870 - Coronavirus_SARS, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Penicillium_notatum_secondary, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
4879 - Lyme_TR_A
4880 - Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
4888 - Cold_5
4959 - Coronavirus_SARS
4978.71 - Zearalenone_HC
4992 - Multiple_sclerosis_1
5000 - Adenovirus_comp, Allergy, Alopecia, ALS_2, ALS_4, Arthritis_1, Arthritis_general, Athletes_foot, Backache_and_spasms_1, Cancer, Cancer_carcinoma_scan, Cancer_general_1, Cancer_prostate, Candida_1, Cold_2005_TR, Cold_3, Cold_6, Colitis_and_Diarrhea, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Dengue_fever_TR, Dengue_fever_TR, Dental_infection_2, Depression_general, Diabetes_1, Diabetic_toe_ulcer_1, Eczema, Edema, Enterovirus_General, Fatigue_general, Fibromyalgia, Fibromyalgia_1, General_antiseptic, General_antiseptic_1, General_malady, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Heart_general, Hepatitis_C, Hepatitis_C_1, Hernia, Herpes_simplex_RTI, Herpes_zoster_secondary, Immune_system_stabilization_TR, Immune_system_stimulation, Infantile_paralysis, Infections_general_secondary, Influenza, Influenza_2_99_00, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Jaundice, Joint_pain_basic_TR, Kidney_tonic_general, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Menieres_disease, Meningitis, Morgellons_disease_TR, Motion_sickness, Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2, Multiple_sclerosis_3, Multiple_sclerosis_4, Multiple_sclerosis_5, Multiple_sclerosis_6, Multiple_sclerosis_secondary, Muscle_tonic, Parasites_general_comprehensive, Parkinsons_disease, Pneumonia_general, Ringworm, Sinusitis_stubborn_TR, Swelling, Viral_complex_TR, Yersenia_pestis
5004 - Sore_throat_comp, Streptococcus_pyogenes
5013 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
5013.5 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
5020 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
5045.03 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
5050 - Parasites_roundworms_flatworms_TR
5058 - Cholesteatoma
5120 - Yersenia_pestis
5122 - Cancer_leukemia_hairy_cell, Cancer_multiple_myeloma
5148 - Alzheimers_1, Alzheimers_2, Alzheimers_TR, Viral_complex_TR
5170 - Dental_foci, Dental_infection_1, Toothache
5190.7 - Influenza_2005-2006_TR
5198.33 - Nanobacteria_2
5219 - Adenovirus_36
5227 - Dental_Infections_v
5235 - SARS_1
5243 - Parasites_helminthsporium
5270 - Cancer_neuroblastoma
5275.8 - Dengue_fever_TR
5278.3 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
5310 - Herpes_progenetalis, Herpes_simplex_RTI
5311 - Breast_tumor_benign_TR, Folliculitis_hot_tub, Otitis_externa, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen, Struma_cystica, Swimmers_ear
5312 - Adnexitis
5318.8 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
5333.7 - Heavy_metal_toxicity_TR
5346 - Oospora
5388.5 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
5411 - Foot_and_mouth_syndrome, Hand_foot_and_mouth_syndrome
5412 - Bacteria_Lactis_Nosode
5419 - Gulf_War_Syndrome_v, Pneumonia_general_v
5420 - Pneumonia_general_v
5421 - Pneumonia_general_v
5423 - Pneumonia_general_v
5429 - Irritable_bowel_syndrome, Parasites_giardia
5476 - Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal_v
5500 - Cold_1, Infections_general, Sinusitis_3
5513 - SARS_1
5516 - Parasites_flukes_blood
5522 - Parasites_tapeworms, Parasites_tapeworms_echinococcinum
5532 - Human_T_lymphocyte_Virus5
5543.65 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
5548.59 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
5549.22 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
5554.69 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
5554.84 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
5558.75 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
5560.78 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
5562.5 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
5575 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
5608 - Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1
5611 - Aconite, Immune_system_stimulation, Interleukin, Morgellons_disease_TR
5613 - SARS_1
5631.24 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
5641 - Herpes_simplex_I_3, Herpes_type_1_anec_comp
5657 - Papilloma_virus
5690 - Cryptosporidium
5695.9 - Influenza_2005-2006_TR
5742 - Parasites_scabies
5763 - SARS_1
5768 - Parasites_giardia
5776 - Babesia
5777 - Blastocystis_hominis
5797 - Adenovirus_36
5856.375 - Morgellons_disease_TR
5858.25 - Morgellons_disease_TR
5859 - Adenovirus_36
5868 - Parasites_hookworm
5880 - Cryptococcus_neoformans
5884 - Cryptococcus_neoformans
5897 - Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general
5952 - Herpes_simplex_RTI
5965.19 - Nanobacteria_2
6000 - Calming, Facial_cramps, Fibromyalgia_1, Fibromyalgia_TR, Gonads_inflammatioGonorrhea, Insomnia, Kidney_stones, Leprosy, Multiple_sclerosis_6, Muscles_to_relax, Muscular_pain_and_injury, Pain_relief, Parkinson_tremor_temporary_relief, Parkinsons_disease, Relaxation_to_produce, Sedation_and_pain_relief, Stammering, Stiff_muscles, Stiff_muscles_comp, Viral_complex_TR
6007 - Gulf_War_Syndrome_v, Pneumonia_general_v
6024 - Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal
6046.9 - Propionibacterium_acnes
6064 - Cancer
6117 - Hemorrhoids
6121 - AIDS_secondary
6140 - Adenovirus_36
6148 - Cancer_neuroblastoma
6157 - SARS_1
6187.5 - Parasites_roundworms_flatworms_TR
6230 - Human_T_lymphocyte_Virus3, T-lymph_virus_TR
6256.4 - L_lysine
6273.17 - Lycogala_HC, Sterigmatocystin_HC
6306.3 - Influenza_2005-2006_TR
6346.71 - Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
6353 - Human_T_lymphocyte_Virus1, T-lymph_virus_TR
6384 - Cancer_rhabdomyosarcoma_1, Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal
6436 - Parasites_hookworm
6448 - Euglena
6466.6 - Influenza_2005-2006_TR
6468.8 - Parasites_roundworms_flatworms_TR
6515 - Tuberculosis_aviare
6516 - Tuberculosis_klebsiella
6578 - Endometriosis_1, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_pancreatic_1, Parasites_gen_custom2_TR
6600 - Syphilis
6618 - Epstein_Barr_virus
6621.68 - Sterigmatocystin_HC
6634 - Ruko_tick
6641 - Endometriosis_1, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_liver
6646 - Breast_tumor_benign_TR, Pseudomonas_aeruginosa, Pseudomonas_gen
6653.86 - Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
6654.69 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
6672 - Endometriosis_1, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_liver
6675 - Lyme_TR_A
6687.3 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
6725.5 - Nanobacteria_2
6749 - Nanobacteria_2
6752.01 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
6766 - Cancer, Endometriosis_1, Irritable_bowel_syndrome, Parasites_flukes_general, Parasites_flukes_intestinal
6771.59 - Nanobacteria_2
6772.13 - Nanobacteria_2
6772.29 - Nanobacteria_2
6773.44 - Nanobacteria_2
6787 - Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B
6863 - Lyme_2, Lyme_disease
6870 - Lyme_2, Lyme_disease
6878 - Bartonella_henslae
6887 - Trichophyton_nagel_secondary
6900 - Typhoid_fever
6933 - Cephalothecium
6936.5 - Influenza_2005-2006_TR
6951 - Influenza_2005-2006_TR
6984 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
6986 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
6988 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
6989 - Adenovirus_comp
6990 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
6992 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
6994 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
6996 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
6998 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7000 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7001 - Adenovirus_comp
7002 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7004 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7006 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7008 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7009 - Adenovirus_comp
7010 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7012 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7014 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7016 - Influenza_general_1, Influenza_overnight_TR
7027 - Cancer_neuroblastoma
7037.5 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
7059 - Dental_Infections_v
7118.2 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
7120 - Gonads_inflammatioGonorrhea
7159 - Parasites_roundworms_comp, Parasites_roundworms_general
7160 - Atherosclerosis, Coughing_from_flu_vaccine_1, Herpes_zoster_v, Staph_and_Strep_v, Staphylococci_infection, Staphylococcus_comp, Staphylococcus_general, Strep_and_Staph_v
7255 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
7270 - Dental_and_jawbone_infections_1, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp
7284.06 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
7344 - Allergy, Asthma, Breast_tumor_benign_TR, Breathing_deep, Bronchitis, Chemtrail_detox, Cold_2005_TR, Cold_6, Cold_in_head_chest, Coughing, Croup, Dengue_fever_TR, Emphysema, Emphysema_comp, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Immune_system_stabilization_TR, Influenza, Influenza_2003_2004_1, Influenza_overnight_TR, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Morgellons_disease_TR, Mycoplasma_general, Pertussis_secondary, Pneumonia_general, Sinusitis_stubborn_TR, Viral_complex_TR
7346 - Asthma_2
7356 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
7391 - Parasites_flukes_blood
7414.28 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
7465 - Fibropendulum
7484 - Herpes_type_1_anec_comp
7520.5 - Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
7543.4 - Atherosclerosis, Chlamydia_pneumoniae
7631.09 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
7632.66 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
7635.45 - Nanobacteria_sanguineum_TR, Simian_virus_40
7660 - Cold_6, Pneumonia_general
7667.38 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
7676.94 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
7688 - Trichophyton_nagel_secondary
7697 - Trichophyton_nagel_secondary
7702 - Adenovirus_comp
7728 - Cold_5
7755 - Gulf_War_Syndrome_v
7760 - Breast_tumor_benign_TR, Breathing_deep, Cancer_non_Hodgkins_2, Cold_and_Flu, Coughing, Influenza, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_autumn_1998, Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_general, Influenza_with_respiratory_1
7762 - Adenovirus_comp, Influenza, Influenza_overnight_TR
7764 - Influenza, Influenza_overnight_TR
7766 - Influenza, Influenza_aches_and_respiratory, Influenza_overnight_TR, Influenza_with_respiratory_1
7767 - Adenovirus_comp
7768 - Mucor_racemosis_secondary
7771 - Salmonella_comp, Salmonella_paratyphi_B
7780 - Penicillium_notatum_secondary
7847 - E_coli, E_coli_1 , E_coli_comp
7849 - E_coli, E_coli_comp
7865 - Lupus_general_secondary
7867 - Listeriose
7870 - Streptothrix
7877 - Actinobacillus
7880 - Actinomyces_israelii, Cold_5, Cyst_sebaceous_TR, Sore_throat_comp, Streptothrix
7885 - Trichophyton_nagel_secondary
7958 - Coeliacia
7967 - Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR
7976 - Mucor_racemosis_secondary
7989 - Deer_tick_1, Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
8000 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_general
8015 - SARS_1
8020 - Bacillus_Coli_Rod_Form, Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
8030 - Tuberculosis, Tuberculosis_rod_form
8041.5 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
8045.81 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
8082.59 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
8089.4 - Paramyxovirus
8120 - Legionella
8146 - Candida_tertiary, Parasites_ascaris
8210 - Cold_and_Flu, Influenza_autumn_1998, Influenza_overnight_TR
8225 - Human_T_lymphocyte_Virus3, T-lymph_virus_TR
8238 - Cold_5
8250 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_general
8305.19 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
8368.2 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
8410 - West_Nile_1
8450 - Sore_throat_comp, Streptococcus_pyogenes
8478 - Influenza_2005-2006_TR, Streptococcus_viridans
8554 - Lyme_hatchlings_eggs
8567 - Distemper
8581 - Bacillus_Coli_Virus
8610 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
8632 - Coxsackie_B4
8650 - Herpes_simplex_I_3, Herpes_type_1_anec_comp
8656 - Salmonella_comp, Salmonella_typhi
8661.95 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_3
8686 - Streptococcus_mutant_strain_secondary
8697 - Staphylococci_infection, Staphylococcus_aureus, Staphylococcus_comp
8700 - Cold_and_Flu, Influenza_autumn_1998, Influenza_overnight_TR
8768 - Epstein_Barr_virus
8777 - Streptococcus_mutant_strain_secondary
8778 - Herpes_type_2_comp, Herpes_type_2A_secondary
8788 - Mucor_racemosis_secondary
8798.81 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_3
8812.31 - Aflatoxin_HC
8836.9 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
8848 - Cytomegalovirus, Herpes_type_5
8856 - Cytomegalovirus, Herpes_type_5, Legionella
8865 - Streptococcus_pneumoniae
8875 - Adenovirus_36
8910 - Influenza_1993_secondary, Influenza_overnight_TR
8911.25 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
8920.5 - Paramyxovirus
9000 - Cancer_breast_2, Fibromyalgia_1
9090 - Influenza_overnight_TR, Influenza_virus_1993_1994_secondary
9101 - Pertussis
9113.5 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
9141.5 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
9258 - Papilloma_virus
9305 - Bilirubin
9359.97 - Aflatoxin_HC
9393.13 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
9493 - Trichophyton_general
9563 - SARS_1
9599 - Oospora
9609 - Papilloma_virus
9646 - Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp
9647 - Strep_and_Staph_v
9667 - Mumps_secondary
9670 - Hepatitis_general_secondary
9676 - Streptococcus_mutant_strain_secondary
9680 - Typhoid_fever
9687 - Actinobacillus
9740 - Coronavirus_SARS
9788 - Mucor_mucedo
9887 - Heavy_metal_toxicity_TR
9889 - Parasites_flukes_blood, Parasites_schistosoma_mansoni
9916.73 - Nanobacteria_2, Nanobacteria_3
9918 - Coronavirus_SARS
9979 - Mycogone_fungoides_secondary
9990 - Transformation_series
9999 - Athletes_foot, Cancer_breast_2, Cancer_carcinoma_scan, Cataract_1, Cold_5, Energy_vitality, Transformation_series
10000 - Abdominal_pain, Acidosis, Actinomyces_israelii, Acute_pain, Adenovirus_comp, Alcoholism, Allergy, Allergy_1, Alopecia, ALS_4, Amenorrhea, Anal_itching, Anaphylaxis, Anosmia, Anxiety_1, Appetite_lack_of, Arteriosclerosis, Arthritis_1, Arthritis_general, Asthma_2, Autointoxication, Backache_1, Backache_and_spasms_1, Barretts_esophagus_1, Biliousness, Bone_regeneration, Bone_trauma, Botulinum, Bruises, Burns, Cancer, Cancer_general_1, Cancer_general_2, Cancer_general_3, Cancer_melanoma_1, Candida_1, Cataract, Cataract_general, Cerebrospinal_troubles, Chronic_fatigue_syndrome, Cold_2005_TR, Cold_in_head_chest, Colitis_and_Diarrhea, Complete_early_crane, Complete_early_rife, Convulsions_1, Costalgia, Cramps, Crohns_disease, Croup, Cyst_sebaceous_TR, Deafness, Dengue_fever_TR, Dental_infection_2, Depression_general, Detox_1, Detox_and_lymphs, Detox_assist, Diabetes_secondary, Diphtheria, Disc_herniated, Dyspepsia, Ear_conditions_various, Eczema, Edema, Electrolyte_levels, Endocrine_RX_TR, Enuresis, Epilepsy, Erysipelas, Eye_disorders, Facial_cramps, Facial_paralysis, Fatigue_general, Fissures, Fractures_healing, Frigidity_female, Frozen_shoulder, General_antiseptic, General_antiseptic_1, General_demo, General_malady, General_prophylaxis, Glandular_fever, Glandular_fever_thyroid, Gout, Guillain_Barre_Syndrome_TR, Hallucinations, Hangover, Headaches, Headaches_comp, Hepatitis_C_1, Hernia, Herpes_simplex_RTI, Herpes_zoster_1, Hiccups, Hot_flashes, Hyperosmia, Hypertension, Hypochondrium_upper_abdomen, Hypothyroid, Hypoxia, Immune_system_stabilization_TR, Immune_system_stimulation, Impotence, Infantile_paralysis, Influenza_1_99_00, Influenza_2_99_00, Influenza_overnight_TR, Injection_allergic_reaction, Intelligence_and_clarity_of_thought, Joint_inflammation, Kidney_stones, Kidney_tonic_general, Leprosy, Lichen_planus_TR, Lichen_sclerosus_TR, Locomotor_dysfunction_incoordination, Lumbago, Lyme_2, Lymph_stasis_secondary, Lymphs_and_detox, Mental_concentration, Mental_disorders, Morgellons_disease_TR, Motion_sickness, Multiple_sclerosis_4, Multiple_sclerosis_6, Mumps_tertiary, Muscle_tonic, Nephritis, Nerve_disorders_and_neuropathy, Neuralgia, Numbness, Orchitis_secondary, Pain_acute, Palsy_general, Paralysis_nonspastic, Paralysis_spastic, Parasites_general_2, Parasites_general_comprehensive, Parasites_general_short_set, Radiation_burns, Retrovirus_variants, Rheumatism, Sinusitis_stubborn_TR, Sore_throat_comp, Spleen_secondary, Stammering, Stiff_shoulder, Streptococcus_pyogenes, Streptothrix, Stroke_follow_up, Stye, Sun_allergy, Sunstroke, Swelling, Taste_lack_of, Ulcer_duodenal, Viral_complex_TR, Whiplash, Yellow_fever
10025 - Cancer, Cancer_BX_virus, Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
10026 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
10027 - Cancer_BX2_TR, Cancer_hodgkins_TR
10050 - Parasites_flukes_lymph
10163 - Wheat_smut
10223 - Influenza_grippe_general, Influenza_overnight_TR
10334.06 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
10346.56 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
10357 - Breast_tumor_benign_TR
10380 - Breast_tumor_benign_TR
10396.66 - Nanobacteria_3
10505.07 - Stemonius_HC
10551.5 - Dengue_fever_TR
10976.38 - Influenza_2003_2004_2, Pneumonia_1
11103 - Bacillus_Coli_Virus
11425 - Blastocystis_hominis
11430 - Cancer, Cancer_BY_virus
11503.9 - Cancer_BX_virus
11780 - Cancer, Cancer_BY_virus, Cancer_multiple_myeloma
11841 - Blastocystis_hominis
11930.39 - Nanobacteria_3
11967 - Blastocystis_hominis
13145 - Blastocystis_hominis
13469 - Blastocystis_hominis
13543.18 - Nanobacteria_3
13543.89 - Nanobacteria_3
13544.26 - Nanobacteria_3
13544.49 - Nanobacteria_3
13544.59 - Nanobacteria_3
13545.21 - Nanobacteria_3
13546.48 - Nanobacteria_3
13546.88 - Nanobacteria_3
13546.95 - Nanobacteria_3
13791.02 - Sorghum_syrup_HC
13944 - Typhoid_fever
14080 - Sore_throat_1, Sore_throat_comp
14338.68 - Griseofulvin
14537.82 - Herpes_simplex_I_HC
14687.19 - Ergot_HC
15035.69 - Histoplasma_capsulatum_HC
15682.93 - Influenza_A_and_B_HC
15732.71 - Corynebacterium_xerosis_HC
15770 - Tetanus
15832.29 - Shigella_sonnei_HC, Streptococcus_mitis_HC
15903 - Silver
15931.86 - Influenza_A_and_B_HC
16000 - Glandular_fever_thyroid, Hypothyroid, Tuberculosis
16106.12 - Mycoplasma_HC
16131.01 - Proteus_mirabilis_HC
16180.8 - Bacteroides_fragilis_HC
16230.58 - Bacteroides_fragilis_HC
16330.16 - Proteus_vulgaris_HC
16379.95 - Salmonella_enteriditis_HC
16479.52 - Bordertella_pertussis_HC
16579.09 - Pseudomonas_ aeruginosa_HC
16628.88 - Adenovirus_HC, Gonorrhea_neisseria_HC
16655 - Anthrax
16728.45 - Haemophilus_influenzae_HC, Proteus_vulgaris_HC
16927.6 - Gardnereila_vaginalis_HC
16970 - Papilloma_virus
17027.18 - Corynebacterium_diptheriae_HC
17034 - Cancer, Cancer_BX_virus, Cancer_BY_virus
17201.43 - Herpes_simplex_I_HC
17220 - Bacillus_Coli_Virus
17226.33 - Mycoplasma_HC
17276.11 - Treponema_pallidum_HC
17375.69 - Lactobacillus_acidophilus_HC
17425.47 - Erwinia_amylovora_HC, Gaffkya_tetragena_HC
17475.26 - Serratia_marcescens_HC
17674.41 - Campylobacter_pyloridid_HC, Herpes_simplex_II_HC
17679.39 - Nocardia_asteroides_HC
17724.2 - E_coli_HC
17823.77 - Besnoitia_HC
17923.34 - Bacterial_capsules_HC, Diplococcus_pneumoniae_HC, Herpes_simplex_II_HC
17973.13 - Diplococcus_diptheriae_HC, Parasites_loa_loa_HC
18022.92 - Clostridium_botulinum_HC, Naegleria_fowleri_HC
18047.81 - Coxsackie_B4_HC
18122.49 - Bacillus_anthracis_HC, Clostridium_septicum_HC, Coxsackie_B1_HC
18172.28 - Diplococcus_pneumoniae_HC, HIV_HC
18187.4 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
18321.64 - Bacillus_anthracis_HC, Campylobacter_fetus_HC, Salmonella_paratyphi_HC, Streptococcus_pneumoniae_HC, Streptococcus_sp_group_G_HC
18471 - Adenovirus_HC, Measles_HC
18570.58 - Erwinia_carotovora_HC, Streptococcus_pyogenes_HC
18620 - Typhoid_fever
18620.36 - Enterobacter_aerogenes_HC
18645.26 - Baccilus_cereus
18670.15 - Adenovirus_HC, Alpha_streptococcus_HC, Bacillus_subtilis_niger_HC, Epstein_Barr_HC
18769.72 - Histomonas_meleagridis_HC
18819.51 - Staphylococcus_aureus_HC
18919.09 - Alpha_streptococcus_HC, Bacillus_subtilis_niger_HC, Borrelia_burgdorferi_HC, Epstein_Barr_HC, Parasites_gyrodactylus_HC, Respiratory_syncytial_virus_HC, Spirillum_serpens_HC
18968.87 - Chlamydia_trachomatis_HC, Parasites_trichomonas_vaginalis_HC, Staphylococcus_aureus_HC
19018.66 - Elkanella_corroderis_HC, Mumps_HC
19068.45 - Troglodytella_abrassari_HC
19118.23 - Clostridium_acetobutylicum_HC
19168.02 - Bacillus_subtilis_niger_HC, Beta_streptococcus_HC, Entamoeba_histolytica_HC, Salmonella_typhimurium_HC, Streptococcus_lactis_HC
19180.5 - Alzheimers_1, Alzheimers_2
19217.81 - Candida_albicans_HC, Parasites_ancylostoma_caninum_HC, Salmonella_typhimurium_HC
19267.6 - Anaplasma_marginale_HC, Propionibacterium_acnes_HC
19317.38 - Bacillus_anthracis_HC
19367.17 - Chilomastix_HC
19421.39 - Shigella_dysenteriae_HC
19466.74 - Sphaerotilus_natans_HC
19566.32 - Adenovirus_HC, E_coli_HC, Parasites_ancylostoma_caninum_HC, Parasites_haemonchus_contortus_HC
19616.1 - Shigella_flexneri_HC
19665.89 - Bacillus_anthracis_HC, Toxoplasma_HC
19715.68 - Branhamella_Neisseria_catarrhalis_HC, Clostridium_perringens_HC, Endolimax_nana_HC, Entamoeba_coil_HC, Parasites_trypanosoma gambiense_HC
19815.25 - Chilomonas_HC
19865.04 - Leptospira_interrogans_HC
19914.83 - Leucocytozoon_HC, Parasites_ancylostoma_caninum_HC, Parasites_leishmania_donovani_HC, Parasites_strongyloides_HC
19964.61 - Parasites_ancylostoma_braziliense_HC, Pneumoniae_klebsiella_HC
20014.4 - Parasites_leishmania_mexicana_HC
20015.3 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
20064.19 - Parasites_leishmania_braziliensis_HC, Veillonella_dispar_HC
20080 - Cancer_BY_virus
20113.98 - Dientamoeba_fragilis_HC
20128.91 - Papilloma_virus_cervix_HC
20138.87 - Parasites_trichinella_spiralis_HC
20163.76 - Papilloma_virus_plantar_wart_HC, Parasites_leishmania_tropica_HC
20213.55 - Parasites_trichuris_sp_HC
20238.44 - Blepharisma_HC
20263.34 - Papilloma_virus_wart_HC, Stigeoclonium_HC
20313.12 - Parasites_ascaris megalocephala_HC, Parasites_ascaris_HC
20362.91 - Cytomegalovirus_HC, Parasites_dirofilaria_immitis_HC
20412.7 - Mycobacterium_phlei_HC
20512.27 - Stigeoclonium_HC
20562.06 - Hepatitis_B_HC, Proteus_vulgaris_HC
20611.85 - Myxosoma_HC, Parasites_cryptocotyle_lingua_HC
20786.1 - Bacterial_capsules_HC
20860.78 - Pneumoniae_klebsiella_HC, Troglodytella_abrassari_HC
20960.36 - Parasites_echinoparyphium_recurvatum_HC, Parasites_eurytrema_pancreaticum_HC
21010.14 - Anaplasma_marginale_HC
21059.93 - Parasites_enterobius_vermicularis_HC, Parasites_fasciola_hepatica_miracidia_HC
21109.72 - Parasites_giardia_lamblia_HC
21159.5 - Parasites_fasciola_hepatica_eggs_HC, Parasites_fasciola_hepatica_HC, Parasites_fasciola_hepatica_rediae_HC, Parasites_trypanosoma_lewisi_HC
21209.29 - Chilomastix_HC, Parasites_trypanosoma_rhodesiense_TR
21259.08 - Parasites_clonorchis_sinensis_HC, Parasites_fasciola_hepatica_cercariac_HC
21275 - Cancer, Cancer_BX_virus, Cancer_carcinoma_original_crane, Cancer_multiple_myeloma
21308.87 - Parasites_capillaria_hepatica_HC, Parasites_echinostoma_revolutum_HC, Tobacco_mosaic_virus_HC
21358.65 - Parasites_trypanosoma_brucel_HC
21408.44 - Cytophaga_rubra_HC
21508.01 - Endolimax_nana_HC, Mycobacterium_tuberculosis_HC, Parasites_fasciolopsis_rediae_HC
21554 - Bacillus_lichenoformis
21607.59 - Parasites_fasciolopsis_buskii_adult_HC, Parasites_fasciolopsis_buskil_eggs_HC, Parasites_fasciolopsis_cercariae_HC, Parasites_fasciolopsis_miracidia_HC
21707.16 - Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC
21750 - Warts_1
21756.95 - Parasites_passalurus_ambiguus_HC
21776 - Blastocystis_hominis
21806.74 - Entamoeba_gingivalis_HC
21906.31 - Parasites_macracanthorhynchus_HC, Parasites_metagonimus Yokogawai _HC, Parasites_onchocerca_volvulus_HC
21956.1 - Parasites_passalurus_ambiguus_HC
22005.88 - Parasites_fischoedrius_elongatus_HC, Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC
22055.67 - Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC
22107 - Epidermophyton_floccinum
22155.25 - Iodamoeba_butschlii_HC
22254.82 - Parasites_paragonimus_Westermanil_HC, Parasites_urocleidus_HC
22503.75 - Parasites_paragonimus_Westermanil_HC, Sarcocystis_HC
22653.12 - Parasites_gastrothylax elongatus_HC
22902.05 - Balantidium_coli_HC
22938 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
22951.84 - Parasites_stephanurus_dentalus
23000 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
23007.8 - Cancer_BX_virus
23032.8 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
23051.41 - Parasites_trypanosoma_cruzi_HC
23138 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
23549.28 - Parasites_schistosoma_haematobium_HC
23570.5 - Multiple_sclerosis_1, Multiple_sclerosis_2
28729.05 - Adenovirus_HC
30000 - Alopecia
30008 - Brown_recluse_spider bite
30121 - Scleroderma_v
31000 - AIDS_1, Complete_early_crane
31750 - AIDS_1, Complete_early_crane
31888 - Scleroderma_v
31905.6 - Heavy_metal_toxicity_TR
32000 - Diabetes_tertiary
33566 - SARS_1
34112 - Lyme_disease, Scleroderma_v
34170 - Lyme_disease
34464 - Sore_throat_1, Sore_throat_comp
34750 - AIDS_1, Complete_early_crane
35237 - Scleroderma_v
36374.8 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
36769 - Scleroderma_v
37000 - Herpes_general_secondary
38014.3 - Heavy_metal_toxicity_TR
38014.4 - Heavy_metal_toxicity_TR
38882 - Scleroderma_v
39032.6 - Heavy_metal_toxicity_TR
39703 - Scleroderma_v
39975 - Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
40000 - General_malady, Infections_general_tertiary
40030.6 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
40439 - Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v, Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v
40887 - Atherosclerosis, Herpes_zoster_v, Staph_and_Strep_v, Staphylococcus_comp, Strep_and_Staph_v
42046 - Scleroderma_v
42664 - Actinobacillus
42666 - Actinobacillus
42938 - Scleroderma_v
43644.3 - Heavy_metal_toxicity_TR, Heavy_metal_toxicity_TR
44178 - Scleroderma_v
44679 - Scleroderma_v
44837 - Scleroderma_v
45856 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
46000 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
46015.6 - Cancer_BX_virus
46065.5 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
46275 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
46668 - Actinobacillus
46787 - Actinobacillus
46851 - Lyme_disease
46866 - Lyme_disease
48450 - Scleroderma_v
48686 - Scleroderma_v
49847 - Scleroderma_v
54778 - Scleroderma_v
55687 - Scleroderma_v
56656.4 - Heavy_metal_toxicity_TR
64734 - Papilloma_virus, Scleroderma_v
67265 - Papilloma_virus
67868 - Scleroderma_v
68750.1 - Lyme_3
70542 - Scleroderma_v
72749.6 - Streptococcus_pneumoniae_hi_alt
75969 - Scleroderma_v
76677.5 - Heavy_metal_toxicity_TR
100000 - Lymph_mover
116113 - Allergy_pollen_TR
119061.03 - Allergy_pollen_TR
119441.8 - Allergy_pollen_TR
255616 - SARS_1
380000 - Lyme_7
382000 - Lyme_8
387500 - Lyme_6
1380882.58 - Lyme_3
1604368 - Cancer_BX_virus
11430000 - Cancer_BY_virus
11546700 - Cancer_carcinoma_basal_cell_skin_1
11546730 - Cancer_carcinoma_basal_cell_skin_1
11546750 - Cancer_carcinoma_basal_cell_skin_1
11546760 - Cancer_carcinoma_basal_cell_skin_1
11546870 - Cancer_carcinoma_basal_cell_skin_1
11546900 - Cancer_carcinoma_basal_cell_skin_1
11780000 - Cancer_BX_virus
17033662 - Cancer_BX_virus
27735768 - Lyme_3, Lyme_JB

Коментари

Популярни публикации от този блог

П.П. Гаряев за Матриците на Гаряев и лингвистично-вълновата генетика

П.П. Гаряев (Доктор по биология, директор на Института по лингвистично-вълнова генетика), за Матриците на Гаряев, информационната медицина  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТРИЦИТЕ НА ГАРЯЕВ ПРАВИЛА ЗА СЛУШАНЕ Препоръчваме ви да слушате всички матрици на Гаряев последователно. Но е възможно да го разделите на части по произволен начин, например на тройки. В началото всяка от тях трябва да се слуша в продължение на 1-2 дни. По-късно, след адаптацията, можете да прослушате всички части заедно. Субективно, въз основа на усещанията си, ще определите файловете, които чувствате и работят най-добре. Отсега нататък можете да ги слушате предимно тях. Силата на звука не трябва да е твърде висока. За предпочитане е да слушате след сън, през деня и преди лягане. Можете също така да възпроизвеждате програми във фонов режим, докато спите. Препоръчително е да използвате слушалки. Преди да започнете да слушате, е желателно да се настроите към програмата, да се отпуснете напълно, ако е възможно, без чужди

Рядката и единствена матрица на Гаряев за регенерация на всички органи

Рядката и единствена матрица на Гаряев за регенерация на всички органи  

Всичките оригинални матрици на Гаряев

Всичките оригинални матрици на Гаряев ( плейлист ) Оригиналните звукови матрици на Гаряев не са променяни по време на редактирането, което означава, че качеството на звука остава неизменено, а въздействието на матрицата върху тялото е максимално! С други думи, амплитудата на звуковата пътечка не е повлияна от всякакви оптимизатори, нормализатори и софтуерни усилватели. Също така честотата и битрейтът остават незасегнати.  Всички матрици на Гаряев можете да намерите на https://bit.ly/garyaevmatrixall   Правила за слушане на Матриците на Гаряев :  1. 1-2 пъти дневно, не по-късно от 2 часа преди лягане. За жените - едномесечен курс за слушане всеки ден. За мъже - едномесечен курс на слушане, всеки втори ден. -Програмата трябва да се използва сутрин, през деня или вечер.  2. Силата на звука не трябва да е твърде висока.  3. Прослушването за предпочитане трябва да става с качествени слушалки или тонколони.  4. Настройте се на програмата, преди да я слушате, отпуснете се напълно, без чужди м